Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Khuyến khích tích tụ đất đai, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp
02 | 03 | 2009
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN-PTNT đang tiến hành xây dựng nghị định về tích tụ ruộng đất và dự kiến sẽ ban hành vào cuối năm 2009 sau khi được thông qua.

Theo Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác - PTNT (Bộ NN-PTNT) Lã Văn Lý, nghị định này sẽ khuyến khích tích tụ đất đai, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp để người dân có thể sống, làm giàu được từ nông nghiệp, hướng đến việc sử dụng đất đai hiệu quả, chuyển dịch lao động ở nông thôn hợp lý. Đối với nông dân có đất nhưng không sản xuất có thể toàn quyền quyết định cho thuê, chuyển nhượng đất đó cho người khác. Việc chuyển nhượng, cho thuê hoàn toàn thực hiện theo cơ chế thị trường và sự thỏa thuận của hai bên bằng hợp đồng dân sự có sự xác nhận thống nhất của cấp chính quyền địa phương...


Tại hội nghị lấy ý kiến của các nhà quản lý, khoa học về nghị định này mới đây, Bộ NN-PTNT đã đưa ra dự thảo nghị định với 5 hình thức tích tụ ruộng đất, gồm: Dồn điền đổi thửa, tập trung ruộng đất lại; chuyển nhượng, thừa kế ruộng đất; thuê đất; góp vốn cổ phần bằng đất để sản xuất nông nghiệp và tích tụ theo thị trường đất nông nghiệp. Dự thảo cũng chỉ rõ quyền lợi và nghĩa vụ cụ thể của những người nhượng đất cho người khác tích tụ và những người tích tụ để sản xuất nông nghiệp.Nguồn: www.nld.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường