Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Quỹ đầu tư JACCAR CAPITAL đề xuất hợp tác với AGROINFO
26 | 02 | 2009
Quỹ đầu tư đến từ Pháp, JACCAR CAPITAL đã có mặt ở Việt Nam nhiều năm qua, hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như đầu tư các cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, dịch vụ tài chính, phân tích hoạt động kinh doanh của các công ty.... Một trong các lĩnh vực mà quỹ đầu tư JACCAR đang thực hiện là tìm hiểu hoạt động kinh doanh một số ngành hàng nông sản xuất khẩu chính của Việt Nam.

Quỹ đầu tư đến từ Pháp, JACCAR CAPITAL đã có mặt ở Việt Nam nhiều năm qua, hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như đầu tư các cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, dịch vụ tài chính, phân tích hoạt động kinh doanh của các công ty.... Một trong các lĩnh vực mà quỹ đầu tư JACCAR đang thực hiện là tìm hiểu hoạt động kinh doanh một số ngành hàng nông sản xuất khẩu chính của Việt Nam.

Trong quá trình thực hiện, bà Carroline Barbery (Giám đốc bộ phận nghiên cứu), ông Nguyễn Hồng Sơn (Chuyên viên phân tích cao cấp) và bà Phan Liên Hà của quỹ đầu tư JACCAR đã có buổi làm việc với Trung tâm thông tin PTNNNT (AGROINFO), trao đổi thông tin về ngành hàng nông sản của Việt Nam và đề xuất hợp tác với AGROINFO thực hiện các hoạt động phân tích ngành hàng nông sản trong thời gian tới.
AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường