Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thanh tra đột xuất về đất đai, môi trường
03 | 03 | 2009
Thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung thanh tra đột xuất những vấn đề gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng tới quá trình phát triển kinh tế xã hội, như lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản và hành chính.

Trong lĩnh vực đất đai, một số địa phương không thực hiện đúng theo quy hoạch sử dụng đất, chậm triển khai các dự án đã được phê duyệt, hồ sơ địa chính không được cập nhật thường xuyên, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng không thống nhất theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra một số đơn vị hoạt động trong lĩnh vực môi trường và tài nguyên nước. Tất cả đơn vị được kiểm tra đều có vi phạm và bị xử phạt hành chính với số tiền hơn 8,5 tỷ đồng, truy thu phí bảo vệ môi trường hơn 127 tỷ đồng.Nguồn: www.cpv.org.vn
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ