Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Từ 1-1-2010: Tổng kiểm kê đất đai toàn quốc
04 | 01 | 2010
Trao đổi với PV Tiền Phong, Cục trưởng Đăng ký và Thống kê đất đai, ông Trần Hùng Phi, cho biết: Mục đích kiểm kê đất đai là nắm nguyên trạng tình hình sử dụng đất tại thời điểm 1-1-2010. Toàn bộ quá trình sau đó kéo dài đến 30-4-2010 chỉ là tổng hợp và xử lý số liệu.
Muốn phát hiện vi phạm trong sử dụng đất đai phải dựa trên kết quả kiểm kê này, Bộ sẽ đề xuất với Chính phủ làm các công việc tiếp theo, trong đó có những vấn đề cần kiểm tra làm rõ thì mới có các đợt kiểm tra, thanh tra xử lý vi phạm.

Nội dung đợt kiểm kê đất lần này là gì, thưa ông?

Thực hiện đối với tất cả các loại đất (54 loại, gồm 25 loại đất nông nghiệp và 29 loại đất phi nông nghiệp), các loại đối tượng sử dụng trong từng đơn vị hành chính các cấp.

Ông Trần Hùng Phi - Cục trưởng Đăng ký và Thống kê đất đai
Trong đó, trọng tâm kiểm kê năm 2010 là đất trồng lúa và biến động đất lúa 5 năm qua; đất được quy hoạch cho lâm nghiệp; đất do UBND cấp xã đang quản lý, sử dụng; đất của các tổ chức được giao, được thuê nhưng chưa đưa vào sử dụng; diện tích đã có quyết định thu hồi nhưng chưa thực hiện xong việc thu hồi đất.

Qua 5 đợt kiểm kê đất đai trên toàn quốc, thực trạng nổi bật của việc sử dụng đất là gì, thưa ông?

Gần đây nhất, đợt kiểm kê đất năm 2005, phản ánh rất rõ thực trạng rất nhiều cơ quan, tổ chức được giao đất sử dụng nhưng còn chưa đưa đất vào sử dụng theo mục đích được giao.

Một số tổ chức đã sử dụng đất sang mục đích khác, chẳng hạn như sử dụng đất làm nhà ở. Một số cơ quan nhà nước sử dụng đất vào mục đích kinh tế như làm cửa hàng cửa hiệu, v.v…

Về cá nhân doanh nghiệp chủ yếu phát hiện tình trạng chưa đưa đất vào sử dụng.

Tuy nhiên, muốn phát hiện được có sử dụng sai mục đích không, phải qua một bước nữa là kiểm tra, thanh tra mới khẳng định được.

Cảm ơn ông.Theo Tiền Phong Online
Báo cáo phân tích thị trường