Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Phải giữ 3,8 triệu héc ta đất lúa
28 | 12 | 2009
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Nghị quyết số 63/NQ-CP về bảo đảm an ninh lương thực (ANLT) quốc gia.
Theo đó, đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, ngành nông nghiệp phải bảo đảm đủ nguồn cung cấp lương thực với sản lượng cao hơn tốc độ tăng dân số, chấm dứt tình trạng thiếu lương thực.Sau năm 2020, bảo đảm 100% người dân ở mọi nơi có đủ lương thực, bảo đảm cho nông dân sản xuất lúa có lãi bình quân hơn 30% so với giá thành sản xuất. Đến năm 2020, thu nhập của người sản xuất lương thực cao hơn 2,5 lần so với hiện nay. Nghị quyết nêu rõ, ANLT là vấn đề trọng yếu của đất nước trước mắt cũng như lâu dài nên phải tổ chức tốt hệ thống mua bán và dự trữ ở các vùng, miền. Để đạt được các mục tiêu trên, Chính phủ đưa ra giải pháp để giữ diện tích đất lúa là 3,8 triệu héc ta và xây dựng hệ thống thủy lợi hoàn chỉnh.


Theo Kinh tế & Đô thị
Báo cáo phân tích thị trường