Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sản lượng vụ lúa mùa giảm
02 | 12 | 2008
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết đến cuối tháng 11, cả nước cơ bản đã thu hoạch xong vụ lúa mùa với năng suất ước đạt 44,4 tạ/héc ta, sản lượng đạt gần 8,9 triệu tấn, giảm 130.000 tấn so với vụ mùa 2007.

Theo đánh giá sơ bộ của các tỉnh miền Bắc, trong tháng 11, mưa lớn trên diện rộng đã gây ngập úng làm nhiều diện tích lúa đã chín phải thu hoạch vội, cùng với việc sâu bệnh nặng trên trà lúa muộn khiến năng suất lúa mùa chỉ đạt khoảng 47,6 tạ/héc ta, giảm 0,7 tạ/héc ta so với vụ mùa năm trước.

Tại các tỉnh phía phía Nam, năng suất lúa mùa ước đạt gần 40 tạ/héc ta, tăng 2,8 tạ/héc ta so với vụ trước. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của mưa lũ nên năng suất lúa một số tỉnh thuộc vùng duyên hải và Đông Nam bộ giảm đáng kể.


Mặc dù có sụt giảm nhẹ về sản lượng lúa mùa nhưng theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2008 vẫn là năm sản xuất lúa được mùa lớn trên diện rộng với tổng sản lượng lúa năm nay có thể đạt trên 38,5 triệu tấn, tăng hơn 2,6 triệu tấn so với năm 2007.Nguồn: TTXVN
Báo cáo phân tích thị trường