Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Vĩnh Long: Tiếp tục xuất khẩu 13.800 tấn gạo
28 | 11 | 2008
Công ty cổ phần lương thực thực phẩm Vĩnh Long (VINHLONG FOOD) đang triển khai kế họach từ nay đến cuối năm tiếp tục xuất khẩu 13.800 tấn gạo, nâng tổng lượng gạo xuất khẩu trong năm 2008 đạt trên 144.500 tấn; kim ngạch đạt hơn 77,5 triệu USD, vượt 20% so với kế họach năm.
Là năm thứ 2 chuyển sang họat động với hình thức công ty cổ phần, VINHLONG FOOD xác định gạo tiếp tục là mặt hàng kinh doanh chủ lực, nên đã tập trung đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại để giữ vững thị trường, khách hàng và mở rộng quy mô họat động; đầu tư phát triển thêm kho bãi, vùng nguyên liệu, hoàn chỉnh xí nghiệp chế biến lương thực... Nhờ vậy, công ty đã tổ chức mua vào trên 208.000 tấn lúa gạo các lọai, trong đó trên địa bàn Vĩnh Long chiếm 60% tổng lượng lúa, gạo công ty mua vào, góp phần tiêu thụ lượng lúa hàng hóa còn tồn đọng của nông dân.Nguồn: vinanet
Báo cáo phân tích thị trường