Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
AGROINFO công bố báo cáo “Thị trường gạo thế giới năm 2009 sau các cuộc đua tăng vụ”
24 | 11 | 2008
Những biến động của thị trường gạo thế giới trong những tháng đầu năm 2008 đã khiến cho các quốc gia có những thay đổi về chiến lược, đặc biệt là chính sách sản xuất lúa gạo. Xu hướng này sẽ làm thay đổi nguồn cung lúa gạo trong thời gian tới. Để cung cấp cho độc giả những thông tin toàn diện và cập nhật nhất những biến động trong sản xuất lúa gạo của Việt Nam và thế giới hiện nay, cũng như dự báo nguồn cung trong những tháng sắp tới, Trung tâm Thông tin (AGROINFO) xin giới thiệu Báo cáo “Thị trường gạo thế giới năm 2009 sau các cuộc đua tăng vụ”.
Tiếp theo các ấn phẩm “Báo cáo thường niên ngành hàng lúa gạo 2007 và triển vọng 2008”, báo cáo đặc biệt “Thị trường lúa gạo nửa đầu 2008 và triển vọng sắp tới”, bản tin tuần “Thị trường và Thương mại lúa gạo Việt Nam”, Trung tâm Thông tin PTNNNT tiếp tục ra mắt báo cáo “Thị trường gạo thế giới năm 2009 sau các cuộc đua tăng vụ”. Với nội dung phân tích toàn diện và cập nhật nhất những biến động trong sản xuất lúa gạo của Việt Nam và thế giới hiện nay cũng như dự báo nguồn cung trong những tháng sắp tới.

Nội dung của báo cáo sẽ cung cấp cho quý vị những thông tin và số liệu hữu ích về:

- Cung sản xuất lúa gạo cả nước Việt Nam 2008 (vụ đông xuân, vụ hè thu, vụ mùa)

- Cung sản xuất lúa gạo tại các vùng sản xuất chính (vụ đông xuân, vụ hè thu, vụ mùa)

- Cung xuất khẩu gạo Việt Nam

- Cung sản xuất lúa gạo thế giới 2008, dự báo 2009

- Cung sản xuất tại một số nước xuất, nhập khẩu gạo lớn trên thế giới tại khu vực Châu Á, Châu Phi, Châu Mỹ Latinh…

- Thương mại gạo thế giới 2008, 2009

- Dự trữ lúa gạo thế giới 2008/2009

- Triển vọng cầu nhập khẩu gạo của các nước năm 2009

+ Xu hướng tiêu dùng gạo tại một số nước

+ Cầu nhập khẩu gạo của một số nước năm 2008 và xu hướng 2009

+ Cung xuất khẩu gạo và xu hướng dự trữ gạo năm 2009 trên thế giới

+ Xu hướng giá gạo thế giới và Việt Nam trong thời gian tới

- Đặc biệt, phần IV: Phụ lục số liệu sẽ có các bảng biểu cung cấp chi tiết gần 40 bảng số liệu sử dụng trong báo cáo cũng như các số liệu liên quan hữu ích như:

+ Diện tích, năng suất, sản lượng gạo thế giới và Việt Nam, 2006-2017

+ Cung – cầu gạo thế giới và một số nước khác, 2006-2017

+ Giá gạo Việt Nam và Thái Lan theo tháng năm 2007-2008

+ Giá gạo thế giới xuất khẩu (chia theo nước và loại gạo), 2003-2008

+ Số lượng, kim ngạch và thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam, 2008

+ ……

- Phần “Phụ lục” sẽ cung cấp cho quý vị “Lịch thời vụ sản xuất lúa gạo tại Việt Nam và 15 nước khác trên thế giới”.

Đây là bản báo cáo hết sức hữu ích góp phần giúp cho các nhà hoạch định chính sách, cộng đồng doanh nghiệp và những tác nhân tham gia trong quá trình sản xuất lúa gạo có cơ sở để đưa ra các quyết định nhằm giảm thiểu rủi ro trong bối cảnh thị trường đầy biến động như hiện nay.

Tất cả các số liệu trong báo cáo được thu thập từ các nguồn thông tin đã công bố công khai của các tổ chức nghiên cứu có uy tín như Tổ chức nông lương thế giới (FAO), các cơ quan nghiên cứu thị trường của Bộ nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA): như Ban nghiên cứu kinh tế (ERS); và Ban nông nghiệp nước ngoài (FAS), Cục trồng trọt - Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam.Trung tâm Thông tin PTNNNT - AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường