Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Agribank cho vay mua 500.000-600.000 tấn gạo
01 | 12 | 2008
Đó là chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước với Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển nông thôn và phải thực hiện ngay.
Theo đó, ngân hàng này sẽ cho vay đối với Tổng công ty Lương thực miền Bắc và Tổng công ty Lương thực miền Nam vay để mua 500.000-600.000 tấn gạo hàng hóa (quy ra thóc khoảng 1 triệu tấn lúa) tại các tỉnh, thành phố ĐBSCL theo như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Số lượng gạo mua, với Tổng công ty Lương thực miền Nam là 350.000 tấn, Tổng công ty Lương thực miền Bắc 150.000 tấn. Lãi suất cho vay ở mức thấp nhất trong khung lãi suất của ngân hàng và ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất.

Trước đó đầu tháng 11-2008, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo hai tổng công ty lương thực miền Nam và miền Bắc mua khoảng 300.000 tấn gạo đủ tiêu chuẩn xuất khẩu của các công ty kinh doanh lương thực và trong dân; ngân hàng gia hạn nợ cũ, tiếp tục cho vay mới đối với các hộ trồng lúa để có vốn duy trì sản xuất.Nguồn: Tuổi Trẻ
Báo cáo phân tích thị trường