Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Agribank cho vay thu mua tạm trữ cà phê niên vụ 2009-2010
27 | 04 | 2010
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có công văn về việc giao Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) thực hiện cho vay mua tạm trữ cà phê niên vụ 2009-2010.

Theo công văn số 2978/NHNN-TD, Agribank căn cứ vào khối lượng cà phê cần tạm trữ và danh sách các doanh nghiệp thực hiện thu mua tạm trữ theo chỉ định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực hiện cho vay thu mua tạm trữ cà phê sản xuất niên vụ 2009-2010 theo quy định hiện hành.

Các khoản cho vay thu mua tạm trữ cà phê được Ngân sách Nhà nước hỗ trợ lãi suất 6%/năm, trong thời hạn tối đa là 6 tháng (tính từ ngày 15/4 đến ngày 15/10/2010) và thời gian cho vay thu mua tạm trữ cà phê được hỗ trợ lãi suất là 3 tháng (từ ngày 15/4 đến ngày 15/7/2010).

NHNN yêu cầu trong quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc Agribank báo cáo NHNN để xem xét giải quyết, đồng thời theo định kỳ 15 ngày một lần Agribank báo cáo kết quả cho vay về NHNN.Theo Hànộimới
Báo cáo phân tích thị trường