Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hỗ trợ lãi suất mua tạm trữ 200 nghìn tấn cà phê
15 | 04 | 2010
200 nghìn tấn cà phê mua tạm trữ trong thời gian từ 15/4 - 14/7/2010 sẽ được hỗ trợ lãi suất trong 6 tháng.

Quyết định số 481/QĐ – TTg vừa được Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải ký đã thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ mua tạm trữ cà phê niên vụ 2009-2010. Theo đó, Nhà nước thực hiện hỗ trợ lãi suất với mức 6%/năm đối với 200 nghìn tấn cà phê mua tạm trữ. Thời gian được hỗ trợ lãi suất tối đa là 6 tháng, tính từ 15/4 đến 15/10.

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì cùng Bộ Công Thương, UBND các tỉnh có sản lượng cà phê lớn và Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam (Vicofa) xác định cụ thể lượng cà phê cần mua tạm trữ, chỉ định các doanh nghiệp thực hiện mua. Đồng thời giám sát không để các doanh nghiệp không thực hiện mua tạm trữ mà đảo kho cà phê.

Đối với các doanh nghiệp thực hiện việc mua cà phê tạm trữ phải thực hiện theo cơ chế thị trường, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh doanh.

Thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính bố trí kinh phí, đồng thời phối hợp với Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện hỗ trợ lãi suất theo quy định. Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo ngân hàng thương mại cân đối đủ vốn cho các doanh nghiệp vay thu mua cà phê, kể cả cà phê tạm trữ; thực hiện việc cơ cấu lại thời hạn nợ, giãn nợ đối với các khoản vay của các hộ trồng cà phê đến hạn trả nhưng có khó khăn chưa trả được, đồng thời cho vay tiếp để các hộ trồng cà phê có vốn sản xuất vụ mới.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Tài chính, Vicofa xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6/2010 cơ chế, chính sách nhằm tăng khả năng dự trữ cà phê khi giá thế giới xuống thấp; kiểm soát giá xuất khẩu cà phê, nhất là đối với giá các hợp đồng, giao hàng tương lai và kỳ hạn; kiểm soát, ngăn ngừa hiện tượng ép giá thu mua, hạ giá khi xuất khẩu làm thiệt hại thu nhập của người trồng cà phê và lợi ích chung; hỗ trợ trực tiếp cho người trồng cà phê khi có rủi ro về thị trường, giá cả.

 Theo VnEconomy
Báo cáo phân tích thị trường