Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thu mua tạm trữ cà phê chỉ chờ ngân hàng đồng ý
24 | 11 | 2010
“Để có thể vay được tiền, mỗi doanh nghiệp căn cứ trên số lượng và giá cá phê tại thời điểm thu mua để vay ngân hàng”.

Hiện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Công Thương đã thông qua kế hoạch tạm trữ tối thiếu 300.00 tấn cà phê dự trữ và chờ sự đồng ý từ phía ngân hàng là bắt đầu kế hoạch thu mua tạm trữ.

Ông Đoàn Xuân Hòa, Cục phó Cục chế biến, thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã cho biết như trên vào ngày 23-11. Theo ông Hòa, khác với chương trình thu mua tạm trữ cà phê niên vụ trước, niên vụ 2010-2011 nhà nước sẽ không hỗ trợ lãi suất mà đứng ra “bảo lãnh” doanh nghiệp thu mua cà phê tạm trữ được phép vay ngân hàng với thời gian vay kéo dài trong 6 tháng.

“Để có thể vay được tiền, mỗi doanh nghiệp căn cứ trên số lượng và giá cá phê tại thời điểm thu mua để vay ngân hàng”, ông Hòa nói. Theo ông Hòa, hiện giá cá phê tại các tỉnh Tây Nguyên đang ở mức cao trên 34.000 đồng/kg và chính sách thu mua tạm trữ cà phê với mục đích để giá cà phê không xuống quá thấp như thời điểm giữa vụ thu hoạch cà phê 2009-2010.Theo TBKTSG
Báo cáo phân tích thị trường