Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Agribank bổ sung 3.000 tỷ đồng cho vay thu mua, chế biến, XK cà phê
12 | 09 | 2008
Thực hiện chương trình chống lạm phát của Chính phủ và thực hiện chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đáp ứng nhu cầu vốn cho vay thu mua, chế biến, XK cà phê niên vụ 2008-2009 tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, ngày 11/9 ông Nguyễn Thế Bình - TGĐ Ngân hàng NN- PTNT Việt Nam (Agribank) đã ký quyết định bổ sung 3.000 tỷ đồng để các chi nhánh cho vay phục vụ nhu cầu này.
Số tiền 3.000 tỷ phân bổ cho 9 tỉnh, chi nhánh trực thuộc bao gồm Đăklăk 881 tỷ, Gia Lai 268 tỷ, Kon Tum 45 tỷ, Đăk Nông 155 tỷ, Quảng Trị 250 tỷ, Khánh Hoà 40 tỷ, Lâm Đồng 300 tỷ, Chi nhánh Sài Gòn 980 tỷ và Ngân hàng NN- PTNT Dâu tằm tơ 81 tỷ đồng. Đối tượng cho vay là các nhu cầu vốn để thu mua, sản xuất, chế biến hàng xuất khẩu phải đáp ứng các điều kiện cho vay theo quy định cho vay đối với khách hàng của Agribank, và đảm bảo thêm các yêu cầu khác như khách hàng có tín nhiệm, có hợp đồng xuất khẩu, có nguồn thu ngoại tệ, thanh toán qua ngân hàng và ký hợp đồng bán ngoại tệ cho chi nhánh Agribank cho vay...

Ông Nguyễn Thế Bình cho biết: Thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt nhằm kiềm chế lạm phát, các NHTM phải hạn chế cho vay vì huy động vốn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên với những giải pháp điều hành linh hoạt, Agribank vẫn có đủ khả năng về nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu vốn cho một số ngành kinh tế trọng điểm, nhất là lĩnh vực nông nghiệp- nông thôn…Từ đầu năm đến nay, ngoài các hoạt động cho vay bình thường để phát triển kinh tế nông nghiệp- nông thôn, Agribank đã bổ sung trên 1.000 tỷ đồng cho nhu cầu thu mua cá tra, cá basa xuất khẩu; 10.000 tỷ đồng cho vay thu mua lúa hè thu tại ĐBSCL; hơn 4.000 tỷ đồng cho vay NK phân bón và 5.000 tỷ đồng để cho vay với lãi suất ưu đãi đối dành cho các DN xuất khẩu. Agribank sẽ tiếp tục thực hiện mục tiêu tăng mức đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn lên tới 75% trong tổng dư nợ (hiện nay khoảng 70%).Nguồn: nongnghiep.vn
Báo cáo phân tích thị trường