Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Vụ lúa đông xuân 2009: Cả nước được mùa
30 | 06 | 2009
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Đến thời điểm này cả nước cơ bản đã thu hoạch xong lúa đông xuân 2009, tiếp tục có thêm một vụ được mùa.

Theo thống kê của các địa phương, diện tích lúa vụ đông xuân 2009 đạt gần 3,1 triệu héc-ta, tăng 46.600ha; năng suất bình quân đạt 60,9 tạ/ha, tăng 0,1 tạ/ha; sản lượng đạt hơn 18,6 triệu tấn, tăng 312.000 tấn so với vụ trước.

Năm nay, tại các tỉnh miền Bắc thời tiết tương đối thuận lợi, không bị ảnh hưởng của rét hại đầu vụ, đủ nước cho làm đất và gieo cấy hơn 1,15 triệu héc-ta lúa đông xuân. Các địa phương quan tâm hơn tới đầu tư thâm canh, chăm sóc, bảo vệ lúa nên sản lượng lúa ước đạt trên 6,8 triệu tấn, cao hơn vụ trước 120.000 tấn.

Tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), sản lượng lúa đạt 9,8 triệu tấn, tăng 23.000 tấn, chủ yếu nhờ tăng diện tích so với vụ trước. Nét mới trong vụ sản xuất lúa đông xuân năm nay ở vùng ĐBSCL là các địa phương đã đẩy mạnh việc thay đổi cơ cấu giống lúa theo hướng giảm diện tích trồng lúa năng suất cao, chất lượng thấp khó xuất khẩu chuyển sang trồng giống lúa có năng suất thấp hơn nhưng chất lượng gạo tốt, xuất khẩu thuận lợi, được giá và đầu tư sản xuất một số giống đặc sản truyền thống phục vụ nhu cầu tiêu dùng nội địa.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các tỉnh phía Nam tập trung xuống giống lúa hè thu/thu đông, tuân thủ quy trình kỹ thuật, né tránh rầy lây lan, đồng thời Bộ cũng khuyến khích nông dân mở rộng diện tích, tăng vụ trong năm nay. Hiện nay, về cơ bản thời tiết ở vùng ĐBSCL tương đối thuận lợi, tuy nhiên, đã có hiện tượng hạn và xâm mặn cục bộ, hạn chế phần nào tốc độ xuống giống do phải chờ mưa.Nguồn: www.hanoimoi.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường