Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Đài Loan tăng cường nhập khẩu gạo từ Việt Nam
26 | 06 | 2009
Theo số liệu thống kê, 5 tháng đầu năm cả nước xuất khẩu đạt 3.150.247 tấn gạo các loại với tổng kim ngạch lên tới 1.489.803.751 USD; tăng 34% về kim ngạch và 66% về lượng so với cùng kỳ năm 2008.

Nguồn: AGROINFO tổng hợp

Đáng chú ý là những tháng đầu năm 2009 xuất khẩu gạo sang Đài Loan tăng mạnh. Theo thống kê, 5 tháng đầu năm ngành hàng gạo cả nước xuất khẩu sang thị trường này đạt hơn 58.317 tấn gạo các loại với kim ngạch 23.8 triệu USD, tăng tới 235% về kim ngạch và 299% về lượng so với cùng kỳ năm 2008.

Tính riêng trong tháng 5/2009, xuất khẩu gạo sang Đài Loan đạt 15.251 tấn với kim ngạch 6.230 nghìn USD tăng 276% về lượng và tăng 168% về kim ngạch so với tháng 5/2008; tăng 46% về kim ngạch và tăng 58% về lượng so với tháng 4/2009.

Để biết thêm thông tin xin mời truy cập:
http://www.agro.gov.vn/news/intro_data.aspx

hoặc liên hệ:
Trung tâm Thông tin Phát triển Nông nghiệp Nông thôn
Số 6 - Nguyễn Công Trứ - Hai Bà Trưng - Hà Nội
ĐT: (84.4) 9725153
Fax: 844.9726949
Email: banhang_agro@yahoo.comAn Thu Hằng/AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường