Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sản lượng lúa sẽ tăng 880.000 tấn trong năm nay
13 | 07 | 2011
Trong đó, vụ đông xuân cả nước tăng 260.000 tấn. Vụ hè thu, thu đông và vụ mùa dự báo tăng 620.000 tấn.

Bộ NN&PTNT dự báo sản lượng lúa năm 2011 của cả nước sẽ tăng 880.000 tấn, nâng tổng sản lượng lúa cả năm đạt 40,78 triệu tấn.

Trong đó, vụ đông xuân cả nước tăng 260.000 tấn. Vụ hè thu, thu đông và vụ mùa dự báo tăng 620.000 tấn.

Bộ NN&PTNT cho biết lượng lúa tăng thêm quy ra gạo ước đạt 500.000 tấn, nâng tổng lượng gạo xuất khẩu cả năm đạt 7,3 triệu tấn.

Theo PL TPHCMBáo cáo phân tích thị trường