Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Cả nước còn tồn kho 1,23 triệu tấn gạo
05 | 05 | 2008
Bộ NN-PTNT vừa có báo cáo chính thức về tình hình sản xuất và cung ứng lúa gạo từ đầu năm 2008 đến nay.
Tổng lượng cung ứng về lúa gạo trong 4 tháng đầu năm 2008 và 2 tháng cuối năm 2007 là 19,8 triệu tấn, chi dùng nội địa 14,8 triệu tấn, lượng lúa còn lại dành cho xuất khẩu 5 triệu tấn (tương đương 2,8 triệu tấn gạo); từ đầu năm đến nay, xuất khẩu gạo đạt 1,57 triệu tấn. Như vậy, lượng gạo còn tồn kho trong nước vào thời điểm hiện nay 1,23 triệu tấn.
Trong 4 tháng qua, sản lượng lúa đông xuân cả nước thu hoạch đạt 17,6 triệu tấn, tăng 400.000 tấn so với năm 2007. Trong đó, sản lượng lúa ở ĐBSCL tăng khoảng 550.000 tấn, vùng duyên hải Nam Trung bộ giảm khoảng 120.000 tấn, miền Bắc sản lượng có thể tương đương năm trước.
Theo Bộ NN-PTNT do lúa đang được giá, nông dân sẽ tận dụng gieo cấy lúa hè thu, lúa mùa. Năm 2008, sản lượng lương thực có thể đạt và vượt mức kế hoạch 36 triệu tấn.Nguồn: http://vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường