Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Chính phủ thực hiện nhiều giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 7% năm 2008
08 | 09 | 2008
Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều ngày 4/9 tại Hà Nội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Chính phủ đang thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp một cách quyết liệt nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức 7% năm 2008, đẩy mạnh xuất khẩu, giảm nhập siêu; không buông lỏng thị trường, giá cả.
Thời gian tới, Chính phủ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ nhưng điều hành linh hoạt, đảm bảo tính thanh khoản của nền kinh tế; tăng nguồn vốn đầu tư, tập trung giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, kiện toàn chính sách đối với nghề rừng đi đôi với việc cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Năm 2009, cả nước phấn đấu tăng trưởng GDP khoảng từ 7% trở lên. Chính phủ tiếp tục tập trung thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững, trong đó ưu tiên kiềm chế lạm phát, đưa chỉ số lạm phát về một con số vào cuối năm 2009, đầu năm 2010... Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối phát triển kinh tế của đất nước, đảm bảo thông tin đúng, khách quan, trung thực.
 
Trả lời câu hỏi về việc triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khoá X) về nông nghiệp, nông thôn và nông dân, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết: Có 58 đề án của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai về vấn đề này. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đào Xuân Học bổ sung thêm: Việc đào tạo nghề cho thanh niên nói riêng, đào tạo nghề nói chung sẽ hướng tới việc giúp người học quyền được lựa chọn học ở nơi nào tốt hơn, xin việc làm dễ hơn.
 
Về việc trợ cấp lương thấp cho người lao động, tăng mức lương tối thiểu cho người lao động, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết: Lộ trình quan tâm là những người về hưu, cán bộ công chức trên tinh thần có tăng trưởng kinh tế thì giải quyết vấn đề đời sống cho người lao động...


Nguồn: Vinanet
Báo cáo phân tích thị trường