Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Phải kiềm chế cho được lạm phát, giảm nhập siêu
01 | 02 | 2008
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các Bộ, ngành phải kiểm soát nhằm ổn định nền kinh tế vĩ mô, đặc biệt là kiềm chế lạm phát và nhập siêu; đề nghị các Bộ trưởng tập trung chỉ đạo quyết liệt để năm 2008 hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu 5 năm 2006-2010.

Hôm qua (30/1), Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 1/2008 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Trong thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội tháng 1/2008, các thành viên Chính phủ đều cho rằng, kinh tế tháng 1 tiếp tục tăng trưởng cao, tuy nhiên, giá tiêu dùng tháng 1 tăng 2,38% so với tháng trước, đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của nhân dân.

Phát biểu kết luận  phiên họp, Thủ tướng chỉ đạo, trong năm 2008, phải kiểm soát chặt chẽ nền kinh tế vĩ mô để có chính sách điều hành khoa học, linh hoạt phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.

Thủ tướng cho rằng, việc giá cả tăng cao gây khó khăn cho sản xuất và đời sống của nhân dân, trong đó có nguyên nhân khách quan (giá cả thế giới biến động, thiên tai, dịch bệnh...) nhưng điều hành chính sách tiền tệ chưa khoa học cũng là nguyên nhân góp phần làm giá cả biến động. Do vậy, các Bộ, ngành cần nghiêm túc rút kinh nghiệm để điều hành tốt hơn trong năm 2008.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Tài chính phối hợp với các bộ, hàng tháng kịp thời báo cáo Chính phủ về giám sát và điều hành kinh tế vĩ mô để đìêu chỉnh khi cần thiết. Riêng về điều hành thị trường chứng khoán, mở các ngân hàng mới, Thủ tướng lưu ý mở cửa thị trường nhưng phải vững chắc, chặt chẽ, không để xảy ra đổ vỡ.

Trong lĩnh vực văn hóa xã hội, Thủ tướng chỉ đạo phải triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó đặc biệt quan tâm tới chất lượng giáo dục, cho học sinh nghèo vay vốn đi học, phấn đấu đến năm 2010, trên 50% lao động được đào tạo.

Đồng thời, các địa phương chú ý phòng chống dịch bệnh, quan tâm xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Đối với lĩnh vực an toàn giao thông, Thủ tướng cũng kêu gọi các Bộ, ngành và địa phương tổ chức để nhân dân cả nước đón một cái Tết cổ truyền vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, dứt khoát Tết này phải kiềm chế tai nạn giao thông và không để pháo nổ quay trở lại.

 Nguồn: www.tienphong.vn
Báo cáo phân tích thị trường