Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu tôm tới Mỹ tăng nhẹ
31 | 01 | 2008
Theo thống kê, 11 tháng năm 2007 Việt Nam đã xuất khẩu tới Mỹ 35.713 tấn tôm, đạt 418,65triệu USD, tăng 3,8% về lượng và tăng 4,9% về trị giá so cùng kỳ 2006.

So với các tháng cùng kỳ 2006, xuất khẩu tôm của Việt nam tới Mỹ trong năm 2007 đã tăng mạnh vào các tháng 7,8 và 9 nhưng lại giảm trong tháng 10 và giữ ổn định trong tháng 11. Xuất khẩu tôm trong tháng 12 cũng tương đối ổn định và tổng lượng tôm của việt nam xuất sang Mỹ năm 2007 có thể đạt 39.000 tấn, tăng gần 5% so năm 2006.

Cho dù lương tôm xuất khẩu tăng nhẹ, thị phần tôm của Việt nam trong tổng nhập khẩu vào Mỹ đã tăng lên (đạt 7% so với con số 6,4% cùng kỳ 2006), nhưng tới nay VN chỉ là nước cung cấp tôm lớn thứ 6 cho thị trường này, giảm 1 bậc so cùng kỳ 2006, nguyên nhân là do xuất khẩu tôm của Mexico đã tăng mạnh giúp nước này vượt qua Việt nam để giữ vị trí là nước cung cấp tôm lớn thứ 5 cho thị trường Mỹ.

Về chủng loại tôm xuất khẩu, trong 11 tháng năm 2007 Việt nam vẫn XK tới Mỹ chủ yếu là tôm bóc vỏ đông lạnh (chiếm 51,5% trong tổng lượng) đạt 18.387 tấn, tiếp đến là tôm còn vỏ đông lạnh (chiếm 33,4%) đạt 11.924 tấn và tôm chế biến đông lạnh (chiếm 11,6%) đạt 4.145 tấn. So với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu tôm bóc vỏ đông lạnh tăng khá cao (tăng 33,6%), nhưng XK tôm chế biến đã giảm mạnh (giảm 41,45% so cùng kỳ 2006).

Trong nhóm hàng tôm còn vỏ đông lạnh, tôm cỡ Un/15 vẫn là sản phẩm xuất khẩu chủ lực, với khối lượng 4.993 tấn, tăng 20% so cùng kỳ 2006, tiếp đến là tôm cỡ 15/20 đạt 2.216 tấn (tăng 58,5%), cỡ 21/25 đạt 1.962 tấn (tăng 91,1%) và tôm cỡ 26/30 đạt 1.306 tấn (tăng 47,3%). Trong nhóm sản phẩm này chỉ có cỡ dưới 70 có khối lượng XK giảm nhẹ so cùng kỳ 2006, còn lại XK các cỡ khác đều tăng lên, trong đó XK các cỡ lớn tăng nhiều nhất.

Giá trung bình tôm của VN XK tới Mỹ trong năm 2007 cũng tăng nhẹ, trong đó giá tôm bóc vỏ đông lạnh tăng 0,8%, đạt 11.636USD/tấn; tôm đông lạnh chế biến giá tăng 14,6% đạt 13.339 USD/tấn; tôm đóng hộp giá tăng 15,6% đạt 5.016 USD/tấn và tôm tẩm bột đông lạnh giá tăng 16,99% đạt 8.773 USD/tấn. Tuy nhiên, giá trung bình XK tôm còn vỏ đông lạnh giảm 4,2% so cùng kỳ 2006, do tôm cơ Un/15 và 26/30 giá giảm nhẹ, các cỡ từ 31/40 và nhỏ hơn giá giảm khá nhiều, trong khi giá XK cơ 15/20 và 21/25 chỉ tăng nhẹ. Đây là xu thế trong năm 2008 khi mà các chủng loại tôm chế biến sẽ tiếp tục tăng giá, ngược lại cac chủng loại tôm sơ chế sẽ ít được ưa chuộng hơn và mức giá cũng sẽ thấp hơn.

 Nguồn: Vinanet
Báo cáo phân tích thị trường