Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nhập khẩu tôm từ các thị trường của Mỹ giảm trong năm 2007
17 | 04 | 2008
Thái Lan tiếp tục là nhà cung cấp tôm thịt đông lạnh hàng đầu cho thị trường Mỹ, nhưng khối lượng xuất giảm 8,7%, đạt 64,1 nghìn tấn, trị giá 439 triệu USD, giảm 11,6%.
Về tôm vỏ đông lạnh, Thái Lan là xuất khẩu số 1 cỡ 16/20, khối lượng xuất 59,1 nghìn tấn, tăng 10% so với năm 2006, giá trị xuất đạt 58,6 triệu USD, giảm 8,6%.
Mêhicô đẩy mạnh xuất khẩu tôm cỡ 21/25, đạt 13,7 nghìn tấn, tăng 7,3%, giá trị đạt 113,6 triệu USD, giảm 2,6%.
Thái Lan là nhà cung cấp hàng đầu cho thị trường Mỹ cỡ 26/30 và 31/40. Thái đã xuất 12 nghìn tấn cỡ 26/30 năm 2007, giảm 8,4%, trị giá 74,2 triệu USD, giảm 17,4%, xuất 11,1 nghìn tấn tôm cỡ 31/40, giảm 21,3%, đạt trị giá 59,5 triệu USD, giảm 26%.
Đối với tôm cỡ 41/50, Êcuađo vượt qua Thái Lan trở thành nhà xuất khẩu hàng đầu cho thị trường Mỹ với 10 nghìn tấn, tăng 7%, trị giá 49,3 triệu USD. Xuất khẩu của Thái Lan đạt 6,9 nghìn tấn, giảm 29,6%, đạt trị giá 33,2 triệu USD, giảm 34,4%.
Tôm cỡ 50/60, Thái Lan đã vượt Êcuađo và trở thành nhà cung cấp hàng đầu cỡ này cho Mỹ, đạt 11,9 nghìn tấn, tăng 11,7%, giá trị đạt 63,5 triệu USD, tăng 15,9%. Êcuađo tăng khối lượng xuất lên 11,6 nghìn tấn, tăng 3,4% nhưng giá trị chỉ đạt 53,7 triệu USD, giảm 2,2%.
Êcuađo và Thái Lan là hai nhà xuất khẩu hàng đầu cỡ 61/70, nhưng đều giảm cả về khối lượng và giá trị. Khối lượng xuất của Êcuađo đạt 7,2 nghìn tấn, giảm 15,3% và giá trị đạt 29,9 triệu USD, giảm 22,9%, Thái Lan cũng chỉ đạt 2,9 nghìn tấn, giảm 54,7%, giá trị đạt 13,4 triệu USD, giảm 53%.
Tôm cỡ lớn <15, Việt Nam vượt Mêhicô, tăng khối lượng xuất lên 5,3 nghìn tấn, tăng 13,2%, giá trị đạt 84,5 triệu USD, tăng 14,2%. Mêhicô xuất 5,1 nghìn tấn, tăng 5,9%, đạt giá trị 61,8 triệu USD, tăng 13,8%.
Tôm cỡ nhỏ >70, Vênêzuêla là nhà cung cấp hàng đầu cho Mỹ, đạt 2,3 nghìn tấn, tăng 137%. Giá trị xuất đã tăng lên rất nhiều, đạt 7,3 triệu USD, tăng 115%. Nhà xuất khẩu hàng đầu cỡ này trước đây là Thái Lan, nay xuất 1,2 nghìn tấn, giảm 60%, giá trị đạt 5,5 triệu USD, giảm 57,7%.
Nhập khẩu các loại sản phẩm tôm của Mỹ đều giảm trong năm 2007
Nhập khẩu vào Mỹ đối với tất cả các cỡ và các loại sản phẩm tôm trong năm 2007 đã giảm 5,8%. Mỹ đã nhập khoảng 556,9 nghìn tấn, trong đó tôm sú vỏ giảm 4,7%, tôm chân trắng vỏ giảm 8,1%, Êcuađo là nhà xuất khẩu duy nhất có mức độ giảm nhỏ nhất là 0,4%.
Tôm thịt nguyên liệu giảm 1,4-5,6%, tuỳ theo loại. Tôm chín giảm 14,8% khiến nhập khẩu tôm chín nước lạnh và tôm thịt nước lạnh của Greenland tăng nhẹ, tuy nhiên cũng không thể bù đắp được sự sụt giảm nói chung trong nhập khẩu tôm chín.
Nhập khẩu tôm bao bột cũng giảm 25,9%.
Tóm lại, đây là năm lượng nhập khẩu tôm của Mỹ bị sụt giảm mạnh nhất trong nhiều năm qua, bởi thậm chí ngay cả trong giai đoạn cao điểm của cuộc chiến chống bán phá giá, tổng nhập khẩu tôm cũng không giảm.
Vậy nguyên nhân của vấn đề trên là gì?
§ Trước tiên là những khó khăn trong sản xuất ở một số khu vực, nhất là ở Việt Nam
§ Thứ hai, đồng USD suy yếu đã khiến các thị trường khác (không phải là Mỹ) trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều và một số nhà sản xuất khác như Ấn Độ và Braxin đã quay lưng lại với thị trường Mỹ
§ Cuối cùng là ngay cả khi đã giảm, giá tôm vẫn không ổn địnhNguồn: http://vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường