Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Siết chi tiêu công, hạn chế bội chi ngân sách
05 | 03 | 2008
Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng vừa có công văn thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp kiềm chế lạm phát trong năm 2008, với hàng loạt giải pháp mạnh nhằm ổn định thị trường tài chính - tiền tệ...
Đặc biệt công văn nhấn mạnh đến việc phải đặc biệt quan tâm nâng cao hiệu quả việc sử dụng vốn đầu tư, nhất là lĩnh vực đầu tư công, chống đầu cơ bất động sản và đưa ra hàng loạt giải pháp nhằm ổn định thị trường chứng khoán với mục tiêu "không để chứng khoán đi xuống".

Siết chặt chi tiêu công

Theo đó, những công trình, dự án đọng vốn quá lâu, thiết kế ban đầu không còn phù hợp hoặc công trình đầu tư kém hiệu quả phải được xem xét lại, có thể đình hoãn hoặc dãn những công trình chưa thật cần thiết. Các bộ, ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện các chính sách, nhất là giữa chính sách tài chính, tiền tệ, chính sách thúc đẩy phát triển sản xuất, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô.

Cũng liên quan đến siết chặt chi tiêu công, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ một cách chặt chẽ, chủ động và linh hoạt; điều hành chính sách tài khóa theo hướng thắt chặt chi tiêu, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách, hạn chế bội chi ngân sách đi đôi với triển khai thực hiện tốt chính sách tiền lương, chính sách đầu tư, chính sách xuất nhập khẩu... bảo đảm sự phối hợp đồng bộ, hỗ trợ, thúc đẩy lẫn nhau để đạt hiệu quả cao nhất.

Chống đầu cơ bất động sản, không để chứng khoán đi xuống
Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định thành lập Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia nhằm tham mưu, tư vấn cho Thủ tướng trong điều phối hoạt động giám sát thị trường tài chính quốc gia (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm) và giúp Thủ tướng giám sát chung thị trường tài chính quốc gia.

K.HƯNG

* Với thị trường bất động sản: Thủ tướng chỉ đạo các giải pháp chính sách tài chính, tiền tệ, tín dụng phải tiếp tục tạo điều kiện phát triển lành mạnh thị trường bất động sản, chống đầu cơ bất động sản thông qua việc kiểm soát tín dụng, chính sách thuế, kết hợp với những biện pháp hành chính cần thiết. Bộ Xây dựng, các bộ, ngành và địa phương liên quan cần điều chỉnh qui hoạch, rà soát các danh mục đầu tư, dự án... để tăng cường nguồn cung bất động sản, tạo sự cân bằng và phát triển lành mạnh thị trường bất động sản.

Đối với các dự án tốt, đầu tư đúng và lành mạnh, ngân hàng tiếp tục cho vay, nếu phát hiện có biểu hiện găm giữ, đầu cơ, mua đi bán lại thì phải thu hồi vốn và kiên quyết xử lý, nhất là các doanh nghiệp nhà nước không có chức năng tham gia thị trường này. Đẩy mạnh tăng cung cho thị trường để giải quyết nhu cầu về nhà ở, phát triển các khu đô thị, khu công nghiệp...

* Với thị trường chứng khoán: Thủ tướng yêu cầu sớm hoàn thiện đề án ổn định và phát triển bền vững, tăng trưởng thị trường chứng khoán. Thực hiện các biện pháp để khôi phục, phát triển thị trường, không để thị trường đi xuống. Tạo điều kiện tăng cung hàng hóa. Có tiến trình cổ phần hóa và IPO các doanh nghiệp nhà nước, nhất là các tổng công ty và các doanh nghiệp lớn. Tiếp tục triển khai quyết định của Ngân hàng Nhà nước về kiểm soát cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán, nhưng cần tuyên truyền rõ nội dung của quyết định, để tránh tạo yếu tố tâm lý cho rằng Nhà nước chủ trương thu hẹp thị trường.

Thủ tướng cũng yêu cầu nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ hàng loạt giải pháp để vực dậy thị trường như:

* Khả năng cho phép thành lập chi nhánh, công ty quản lý quĩ 100% vốn nước ngoài ở VN nhằm thu hút có hiệu quả vốn đầu tư nước ngoài.

* Nghiên cứu trình Chính phủ việc qui định tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với chứng khoán chưa niêm yết nhưng không cao hơn mức áp dụng hiện nay đối với công ty niêm yết.

* Khả năng cho phép Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) có thể mua vào một số cổ phiếu loại tốt, có hiệu quả và có tính thanh khoản cao trong những trường hợp cần thiết...

Tăng cường mua ngoại tệ, nới rộng biên độ lên ±2%

Mất lòng tin vào chính sách vĩ mô là một trong những nguyên nhân giá chứng khoán giảm - Ảnh: T.ĐẠM

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước công bố và thực hiện việc hỗ trợ vốn cho các ngân hàng thương mại để bảo đảm khả năng thanh toán; đồng thời xem xét việc tăng dự trữ bắt buộc, tiếp tục áp dụng biện pháp mua tín phiếu Ngân hàng Nhà nước bắt buộc đã công bố, bảo đảm phù hợp với tình hình diễn biến tiền tệ và khả năng chịu đựng của các tổ chức tín dụng. Thực hiện chính sách lãi suất thực dương theo cơ chế thị trường.

Bộ Tài chính sớm chỉ đạo thực hiện chuyển số dư tiền gửi của kho bạc tại các ngân hàng thương mại về Ngân hàng Nhà nước để bảo đảm tạo điều kiện thực hiện tốt việc điều hành chính sách tiền tệ.

Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục thực hiện mua ngoại tệ cho các nhà đầu tư, tính toán xem xét thứ tự ưu tiên việc mua ngoại tệ cho các đối tượng. Nghiên cứu triển khai phát hành trái phiếu Chính phủ trong nước bằng đồng tiền VN, trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ để hạn chế tình trạng đôla hóa trong nền kinh tế, hút bớt tiền nhàn rỗi về, giảm áp lực lạm phát và tăng dự trữ quốc gia hoặc đầu tư ra nước ngoài.

Tiếp tục điều hành tỉ giá giữa đồng tiền VN với đồng đôla Mỹ nói riêng và các loại ngoại tệ nói chung theo hướng căn cứ vào cung cầu trên thị trường, với biên độ dao động ±2%. Thủ tướng cũng chỉ đạo phải tập trung khai thác và mở rộng thị trường cho xuất khẩu, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu cả năm trên 25%.

Điều hành hoạt động tín dụng ngân hàng ở mức tăng trưởng tín dụng tối đa 30% nhưng phải đáp ứng được yêu cầu vốn cho tăng trưởng kinh tế và khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn.


Liên hệ với người gửi tin này:
An Thu Hằng - anthuhang@agro.gov.vnNguồn: tuoitre.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường