Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Bạc Liêu cho các hộ nghèo, hộ chính sách vay gần 600 tỷ đồng
23 | 03 | 2009
Ðến thời điểm này, tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách - Xã hội Bạc Liêu đạt gần 600 tỷ đồng, tăng hơn 173 tỷ đồng so với năm 2007; tỷ lệ tăng trưởng hơn 41%.

Tuy nhiên, hiện nay tỷ lệ nợ  xấu của Ngân hàng Chính sách-Xã hội Bạc Liêu còn khá cao, chiếm 4,7% so tổng số vốn đầu tư, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của đơn vị. Ngân hàng  đang nỗ lực đề ra các biện pháp phấn đấu đến cuối năm 2009 giảm nợ xấu xuống 3% và nợ quá hạn xuống 1,8%.Nguồn: Báo Nhân Dân
Báo cáo phân tích thị trường