Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
6.800 tỷ đồng cho vay phát triển vùng khó khăn
20 | 08 | 2007
Ngày 16-1, tại Hà Nội, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Lê Hồng Phong cho biết: năm 2007 là năm đầu ngân hàng này được Chính phủ giao thực hiện chương trình tín dụng đối với hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn.
Dự kiến, Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ dành 6.800 tỷ đồng cho các chương trình cho vay trong năm nay. Trong đó, cho vay hộ nghèo là 3.120 tỷ đồng (tăng 16% so với năm 2006); cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn khoảng 2.000 tỷ đồng...

Theo SGGP
Báo cáo phân tích thị trường