Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Năm 2006, Quỹ HTND tăng trên 40 tỷ đồng
19 | 07 | 2007
Sáng ngày 11/1, tại TW Hội NDVN, Quỹ HTND họp báo cáo kết quả công tác năm 2006, phương hướng, nhiệm vụ năm 2007. Đến dự có các phó Chủ tịch Hà Phúc Mịch, Hoàng Diệu Tuyết, Phạm Quang Tôn và lãnh đạo các ban, đơn vị cơ quan TW Hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Má, Trưởng Ban Điều hành Quỹ HTND cho biết: " Kế hoạch tăng nguồn vốn năm 2006 là 30 tỷ, tuy nhiên đến hết tháng 11, tổng nguồn quỹ cả nước tăng 40,067 tỷ đồng, đạt 133,55% kế hoạch". Như vậy, luỹ kế nguồn vốn cả hệ thống đến nay đạt 273,579 tỷ đồng. Riêng năm 2006, nguồn vốn Quỹ đã hỗ trợ cho 52.800 hộ nông dân có vốn phát triển sản xuất.

Trong năm, đã có 105.713 tổ tiết kiệm vay vốn được thành lập, số hộ nghèo và đối tượng chính sách còn dư nợ là 1.670.451 hộ, tổng số tiền dư nợ là 8.018 tỷ đồng, tăng so với năm 2005 gần 2.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, chương trình phối hợp với Ngân hàng nông nghiệp-PTNT cho nông dân vay thông qua các Tổ vay vốn năm 2006 có xu hướng giảm. Theo báo cáo của 53 tỉnh, thành Hội số dư nợ cho 1.379.186 hộ vay đến hết tháng 11 là 13.235 tỷ đồng.

Phong trào hùn vốn tại một số tỉnh phát triển khá tốt như Tiền Giang, Long An, Bạc Liêu... Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 10 địa phương chưa có Quỹ HTND cấp tỉnh.

Để giải quyết tình trạng trên, Phó Chủ tịch Hoàng Diệu Tuyết cho rằng " Lãnh đạo Hội ND các tỉnh, thành cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương và nhân dân nơi đó quan tâm nhiều hơn nữa tới Quỹ HTND. Để tạo uy tín , chất lượng cho vay của Quỹ phải đảm bảo, nợ quá hạn không vượt mức cho phép...".

Đồng chí Nguyễn Thị Má cho biết thêm, năm 2007, Quỹ HTND sẽ phấn đấu tăng trưởng nguồn vốn từ 40-45 tỷ đồng, giám tỷ lệ nợ quá hạn phát sinh mới xuống dưới 1%. Tăng dư nợ uỷ thác 2000 tỷ đồng... Bên cạnh đó, Quỹ sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động uỷ thác; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Hội, tăng cường phối hợp hoạt động với các ban, ngành và các đơn vị trong hệ thống Hội...Theo Hoinongdan
Báo cáo phân tích thị trường