Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hội nghị Sơ kết việc thực hiện QĐ 134/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất
25 | 08 | 2007
Ngày 26/7/2006 tại khách sạn La Thành - Đội cấn - Ba đình - Hà nội đã diễn ra Hội nghị Sơ kết việc thực hiện QĐ 134/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở nhà ở và nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn.

Đại diện Văn phòng Chính phủ, Uỷ ban Dân tộc miền núi, Uỷ ban nhân dân các tỉnh thành phố, chi cục định canh định cư, đại diện các Bộ ngành về dự. Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tới dự và chủ trì hội nghị, Đoàn đại biểu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dẫn đầu cùng đại diện một số Cục, Vụ, Văn phòng tham dự hội nghị.

Trong hội nghị, đại diện uỷ ban dân tộc miền núi đã báo cáo quá trình tổ chức triển khai thực hiện quyết định 134 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó dánh giá quá trình thực hiện của các Bộ ngành và các đơn vị trong cả nước. Về cơ bản các tỉnh đã chủ động trong việc xây dựng kế hoạch cũng như cân đối nguồn vốn để thực hiện. Kết quả thực hiện được đánh giá tốt ở các mặt : bố trí đất ở, đất canh tác và giải quyết nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số. Nhà ở là mục tiêu ưu tiên của nhiều địa phương, tỷ lệ hoàn thành cao nhất là ở đồng bằng sông Hồng ( 82%) , Tây nguyên ( 78%), thấp nhất là đồng bằng Nam

bộ ( 39%). Việc giải quyết đất sản xuất mới được thực hiện chủ yếu ở các tỉnh Tây nguyên ( với tỷ lệ hoàn thành dự kiến về đất sản xuất là 49% số hộ, 40% về diện tích, đất ở là 59% số hộ); Khu vực các tỉnh Đông bắc đạt 39% số hộ, 78% diện tích , về đất ở là 20% số hộ và một số tỉnh : Phú Yên , Bình Thuận... là gắn với việc di dãn dân, bố trí đất, nhà trong khu dân cư mới và khai hoang ruộng bậc thang.

Báo cáo cũng nêu lên một số tồn tại trong quá trình thực hiện và một số kiến nghị đối với chính phủ để thực hiện tiếp tục Quyết định trên có hiệu quả trong thời gian tới.

Thay mặt Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thứ trưởng Hứa Đức Nhị trình bày báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Quyết định 134/2004/QĐ-TTg của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong 2 năm qua. Báo cáo nêu những cố gắng của toàn ngành và của chính quyền địa phương trong việc thực hiện Quyết định. Các địa phương đã thực hiện tốt việc giải quyết đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số như Đak Nông 72,6% số hộ, 66% diện tích; Đà nẵng 67,9% số hộ; Quảng trị 59,9% số hộ, 41,7 % diện tích; Bình Phước 46,8% số hộ, 51,6% diện tích. Bên cạnh đó còn một số địa phương mới chỉ lập xong phương án như: Sơn La, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hoà Bình, Cao Bằng, Ninh Bình, Thừa Thiên Huế...Như vậy đến cuối năm 2006 không thể đạt được mục tiêu đề ra với chính sách giao đất. Trong báo cáo cũng đã chỉ ra các tồn tại và phương hướng kắch phục trong thời gian tiếp theo. Về kiến nghị, báo cáo nêu rõ:

Với các địa phương :

Nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện Quyết định 134 của các cấp, các ngành, các địa phương, cơ sở, rà soát các hộ đã có đất xâm canh ở nơi khác nhưng không khai báo để hưởng đối tượng 134, xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng đủ điều kiện. Chỉ đạo các địa phương hoàn chỉnh phương án giải quyết đồng bộ feef đất , tổ chức lồng ghép các chương trình trên địa bàn để thực hiện Quyết định 134, có giải pháp phù hợp với điều kiện của địa phương.

Kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ và với các Bộ, ngành.

Đảm bảo đủ vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương trong 2 năm 2007 và 2008 theo đề án 134 của các tỉnh sau khi được rà soát và phê duyệt điều chỉnh, miễn giảm phần vốn đối ứng cho các tỉnh nghèo.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện, rà soát lại quỹ đất của các nông lâm trường quốc doanh để thu hồi và giao lại cho các hộ chưa có đất sản xuất, ưu tiên các hộ là đối tượng của Quyết định 134.

Sớm bổ sung một số cơ chế chính sách hỗ trợ phù hợp với điều kiện miền núi như Chính sách ưu đãi, thu hút cán bộ chính sách hỗ trợ đất sản xuất đối với các địa phương không còn quĩ đất sản xuất nông, lâm ngiệp

Bộ Tài nguyên và Môi trường tăng cường kiểm tra , đôn đốc và giúp các địa phương tháo gỡ khó khăn trong việc giải quyết thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất , cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quy hoạch đo đạc, bàn giao đất đai.Văn phòng Bộ Nông nghiệp và PTNT
Báo cáo phân tích thị trường