Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hơn 2.600 hộ nghèo, đối tượng chính sách được hỗ trợ lãi suất vốn vay
22 | 06 | 2009
Theo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tại Phú Yên, trên địa bàn tỉnh đã có 2.629 hộ nghèo, đối tượng chính sách được vay vốn hỗ trợ 4% lãi suất theo quyết định của Chính phủ với số tiền hơn 24 tỷ đồng.

Có 6/7 chương trình tín dụng ưu đãi được hỗ trợ lãi suất (trừ chương trình cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn vay vốn lãi suất 0% không hỗ trợ) với mức lãi suất cao nhất 0,56%/tháng, thấp nhất 0,17%/tháng. Hiện tổng dư nợ các chương trình tín dụng ưu đãi ở Phú Yên đạt 793 tỷ đồng với hơn 91.000 hộ vay vốn.
 Nguồn: www.nhandan.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường