Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hơn 4.180 ha vườn cây cao su bị thiệt hại do bão
22 | 10 | 2009
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) vừa mới công bố về thiệt hại đối với vườn cây cao su tại khu vực miền Trung-Tây Nguyên bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 9 vừa qua. Cụ thể, khoảng 4.180 ha vườn cây cao su đã bị thiệt hại, trong đó cây kinh doanh không phục hồi được 1.850 ha, cây kiến thiết cơ bản không phục hồi được là 483 ha.
Như vậy, dự kiến cơn bão số 9 sẽ làm giảm sản lượng khoảng 3,000-4,000 tấn mủ cao su thiên nhiên. Tuy nhiên, theo nhận định VRG sẽ không điều chỉnh giảm sản lượng năm 2009 so với kế hoạch ban đầu nhờ khu vực miền Đông Nam bộ năm nay khai thác tốt, khả năng vẫn bù đắp được thiệt hại cho 2 vùng Tây Nguyên và duyên hải miền Trung.

Để khắc phục nhanh những thiệt hại trên, VRG cũng đã có thông báo các Công ty cao su thành viên sẽ được phép sử dụng quỹ dự phòng, gần 100 tỷ đồng để khắc phục nhanh. Cụ thể, toàn bộ diện tích cây cao su không thể phục hồi cần nhanh chóng thanh lý gỗ và củi để có thêm nguồn tiền hỗ trợ cho cán bộ công nhân viên bị mất việc làm (trước mắt là 1 tháng lương). VRG cũng đã thành lập các bộ phận khắc phục hậu quả, xử lý nhanh các vướng mắc: Ban Kế hoạch, Ban Tài chính thống kê lại toàn bộ thiệt hại để có căn cứ hỗ trợ; Ban Quản lý kỹ thuật phối hợp với các đơn vị khôi phục lại vườn cây sau bão...


AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường