Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu cao su Việt Nam tiếp tục đà hồi phục
07 | 10 | 2009
Xuất khẩu cao su Việt Nam tháng 9/09 đạt 80 nghìn tấn, kim ngạch 131 triệu USD, tăng 3,9% về lượng và tăng 6,5% về giá trị so với tháng 8/09.
Như vậy, xuất khẩu cao su của Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng trở lại theo xu hướng hồi phục của nền kinh tế thế giới từ tháng 6/09 đến nay.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2009, xuất khẩu cao su của Việt Nam duy trì được mức tăng về lượng so với cùng kỳ năm 2008, tuy nhiên do ảnh hưởng của giá trên thị trường thế giới giảm nên kim ngạc giảm. Cụ thể,  tổng lượng cao su xuất khẩu của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2009, đạt 490 nghìn tấn, kim ngạch 734 triệu USD, tăng 3,16% về lượng nhưng giảm 41,7% về giá trị so với cùng kỳ 2008. Giá xuất khẩu bình quân 9 tháng đầu năm 2009 đạt 1.497 USD/tấn, giảm 43,5% so với cùng kỳ năm 2008.


AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường