Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Trồng cao su được hưởng tín dụng ưu đãi
07 | 10 | 2009
Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc Tập đoàn Công nghiệp cao su VN (VRG) được hưởng hỗ trợ từ chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước để thực hiện các dự án đầu tư phát triển cao su tại Lào và Campuchia.

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Phát triển VN và VRG thống nhất hình thức hỗ trợ đầu tư, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế về nguồn vốn tín dụng và nhu cầu hỗ trợ đầu tư. Được biết, theo kế hoạch, VRG sẽ trồng tại Lào và Campuchia mỗi nước 100.000ha cao su.Theo chinhphu.vn
Báo cáo phân tích thị trường