Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nguồn phân bón tương đối dồi dào
29 | 04 | 2009
Hiệp hội Phân bón VN cho biết, nguồn cung phân bón cho vụ hè thu năm nay vẫn được bảo đảm, với giá ổn định. Theo tính toán, vụ hè thu năm 2009 cả nước cần khoảng 400.000 tấn phân ure, trong đó miền Bắc 30.000 tấn, miền Trung 80.000 tấn và Nam bộ 290.000 tấn.

Như vậy, nguồn phân bón tương đối dồi dào. Tổng cộng nguồn cung do tồn kho và của các nhà máy trong nước sản xuất, cộng với nhập khẩu lên tới 440.000 tấn. Riêng lượng phân ure tồn kho của Phú Mỹ hiện nay là 95.000 tấn, trong đó từ nguồn sản xuất là 35.000 tấn. Tuy nhiên, do giá phân bón nhập khẩu liên tục biến động theo hướng tiếp tục giảm, gây lỗ cho việc nhập khẩu, nên các doanh nghiệp kinh doanh phân bón đang cân nhắc trong việc nhập khẩu phân.

Để bảo đảm đủ phân bón cho sản xuất nông nghiệp, Hiệp hội Phân bón đề nghị Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại quan tâm giải quyết ngoại tệ cho các doanh nghiệp nhập khẩu; không duy trì điểu kiện hạn ngạch và giấy phép xuất khẩu phân bón...Nguồn: www.phanbonmiennam.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường