Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá các loại phân bón tiếp tục tăng nhẹ
22 | 05 | 2009
Theo Tổng Công ty Hóa chất VN, tuần trước giá phân bón trong nước vẫn có xu hướng tăng do ảnh hưởng giá phân bón thế giới tăng và giá than cục trong nước bán cho các hộ sản xuất phân bón tăng. Giá phân đạm ure tăng nhẹ: Tại Cần Thơ và Đà Nẵng tăng 100 đồng/kg, lên mức 7.100 - 7.350 đồng/kg; tại Hà Nội tăng 250 đồng, lên 7.100 đồng/kg. Tuy nhiên, giá phân DAP đã giảm 50 đồng/kg, xuống mức 8.650 đồng/kg tại Đồng Nai và 12.200 đồng/kg tại Đà Nẵng.

Tại Đồng Nai, giá phân ure giảm 100, còn 6.000 đồng/kg; SA giảm 50 đồng, còn 2.950-3.350 đồng/kg; Kali giảm 100-300 đồng, còn 12.000-12.400 đồng/kg. Trong khi đó, các loại phân NPK tại tỉnh này đều tăng 100 đồng/kg; Tại Tiền Giang, ure còn 6.400 đồng/kg (giảm 200 đồng), DAP còn 7.700 đồng/kg (giảm 100 đồng). Tại Lâm Đồng, phân ure và DAP đều giảm 500 đồng/kg, còn 6.00 đồng/kg và 8.500 đồng/kg...

Do nhu cầu sử dụng phân bón cho vụ Hè Thu sắp tới rất lớn, khoảng 650.000 - 670.00 tấn, lại tập trung trong thời gian ngắn nên dự báo giá phân bón sẽ tiếp tục tăng nhẹ.Nguồn: www.phanbonmiennam.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ