Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu cà phê của Indonesia tăng trong tháng 8
09 | 09 | 2009
Theo số liệu thống kê, xuất khẩu cà phê robusta của Indonesia ở các khu vực trồng chủ chốt (tỉnh Lampung, Bangkulu và Nam Sumatra) đã tăng 35,36% trong tháng 8/09 lên 46.106,18 tấn.

Tính chung 8 tháng đầu năm, xuất khẩu cà phê của các khu vực này đạt 237.054,12 tấn, tăng 2,333% so với cùng kỳ năm ngoái.

Indonesia, nước sản xuất cà phê robusta lớn thứ hai thế giới chỉ sau Việt Nam, đã xuất khẩu 437.000 tấn cà phê trong năm 2008, tăng so với 321.404 tấn của năm 2007.

Vụ thu hoạch cà phê tại Indonesia thường bắt đầu từ tháng 4.

Dưới đây là số liệu thống kê chi tiết tình hình xuất khẩu cà phê tại các tỉnh Lampung Bengkulu và Nam Sumatra qua cảng Bandar Lampung của tỉnh PanJang:

Thời gian

Năm 2009

Năm 2008

+/- (%)

Tháng 1

 14.657,84

13.932,68

 5,2

Tháng 2

10.494,92

24.180,61

 -56,6

Tháng 3

 12.007,25

15.207,74

 -21,0

Tháng 4

 17.238,22

16.537,67

 4,2

Tháng 5

 29.059,21

17.551,51

65,57

Tháng 6

57.281,85

31.374,70

82,6

Tháng 7

50.208,65

39.365,07

27,55

Tháng 8

46.106,18

34.061,62

35,36

Tổng

237.054,12

 192.211,6

 23,33Theo Vinanet
Báo cáo phân tích thị trường