Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Đầu tư 2.500 tỷ đồng cải tạo vườn cà phê
08 | 09 | 2009
(SGGP). – Hiện cả nước có hơn 500 ngàn ha cà phê, với sản lượng hàng năm đạt khoảng 850 ngàn tấn. Tuy nhiên, phần lớn diện tích cà phê đang do nông dân trồng chăm sóc và thu hái, trong đó có khoảng 17% diện tích cà phê đã già cỗi (hơn 20 năm) cần phải cải tạo phục hồi.

Theo Tổng Công ty Cà phê Việt Nam, tới đây toàn ngành sẽ đầu tư khoảng 2.500 tỷ đồng cho việc cải tạo, phục hồi nhằm nâng cao năng suất trên diện tích vườn cà phê đã già cỗi.

Phương pháp cải tạo vườn cà phê già cỗi có thể được thực hiện theo các hướng như: cưa thân nuôi chồi gốc để ghép với chồi của dòng vô tính chọn lọc; hoặc phá bỏ hoàn toàn, trồng một vài vụ hoa màu trước khi chuyển sang trồng mới cà phê.Theo www.sggp.org.vn
Báo cáo phân tích thị trường