Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nhập khẩu lúa mỳ 8 tháng năm 2009 giảm nhẹ so cùng kỳ 2008
23 | 10 | 2009
8 tháng đầu năm 2009, nhập khẩu lúa mỳ của Việt Nam đạt 216,2 triệu USD, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2008 (giảm 2,4%).
Nhập khẩu lúa mỳ của Việt Nam từ một số nước lớn 8 tháng năm 2008-2009 (triệu USD)

 

Nguồn: AGROINFO, Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Cùng với bột mỳ thì lúa mỳ là một trong những mặt hàng nông sản có kim ngạch nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam. Và cũng giống như mặt hàng bột mỳ, nhập khẩu lúa mỳ của Việt Nam tăng rất mạnh tại Úc, Ucraina và Áo, giảm mạnh tại Mỹ, Canada và Trung Quốc. Nếu 8 tháng đầu năm 2008, Trung Quốc là nước Việt Nam nhập khẩu nhiều thứ 4 (sau Úc, Mỹ và Canada) với kim ngạch đạt 6,4 triệu USD thì đến cùng kỳ năm 2008 Việt Nam không còn nhập khẩu lúa mỳ từ Trung Quốc. 


AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường