Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Cà phê của Mỹ giảm 18% so với tháng trước.
26 | 10 | 2009
Theo số liệu công bố mới nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ, nhập khẩu cà phê và các sản phẩm cà phê của Mỹ trong tháng 8/09 đạt 348 triệu USD, giảm 18% so với tháng trước.
Như vậy, đây là mặt hàng nông sản có sự sụt giảm về kim ngạch lớn nhất trong số các mặt hàng nông sản nhập khẩu của Mỹ trong tháng 8/09.

AROINFO
Báo cáo phân tích thị trường