Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sản lượng cà phê niên vụ 2010/11 của Việt Nam có thể tăng 6,9%
09 | 08 | 2010
Theo Hiệp hội Cà phê và Ca cao Việt Nam (VICOFA), sản lượng cà phê của Việt Nam sẽ ở mức ổn định khoảng 1 triệu tấn/năm với 500 nghìn ha diện tích.

Tuy chưa bước vào vụ thu hoạch của cà phê Việt Nam nhưng Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng cà phê niên vụ 2010/11 của nước ta có thể tăng 6,9% lên 18,7 triệu bao, tương đương với mức dự báo của các tháng trước đây, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trong đó sản lượng cà phê Robusta đạt 18 triệu bao và sản lượng cà phê Arabica đạt 0,4 triệu bao, cao hơn dự báo của Fortis Bank Nederland là 18,4 triệu bao.

Theo Hiệp hội Cà phê và Ca cao Việt Nam (VICOFA), sản lượng cà phê của Việt Nam sẽ ở mức ổn định khoảng 1 triệu tấn/năm với 500 nghìn ha diện tích.

Vụ thu hoạch cà phê 2010/11 đã bắt đầu ở một số quốc gia bao gồm Braxin, Indonexia, Papua New Guinea và Peru. Theo ước tính của Tổ chức Cà phê thế giới (ICO), tổng sản lượng cà phê toàn cầu trong niên vụ này sẽ đạt mức 133-135 triệu bao. Thu hoạch của Braxin diễn ra thuận lợi nhờ thời tiết nắng và dự báo sản lượng đạt khoảng 50 triệu bao trong khi sản lượng của Colombia dự kiến đạt 10-11 triệu bao. Sản lượng tại Ấn Độ và Ethiopia dự tính đạt mức 5 triệu bao.

Niên vụ cà phê 2009/10 đã kết thúc ở hầu hết các nước sản xuất cà phê lớn trên thế giới. Theo ước tính của ICO, tổng sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ này đạt mức 120,6 triệu bao, giảm 5,8% so với sản lượng niên vụ 2008/09.Theo CafeF
Báo cáo phân tích thị trường