Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
AGROINFO công bố "Báo cáo ngành Cà phê Việt Nam 6 tháng đầu năm 2010"
23 | 07 | 2010
Tiếp theo các báo cáo ngành hàng khác, Trung tâm Thông tin PTNNNT công bố “Báo cáo ngành hàng cà phê Việt Nam: Tạm trữ… giá tạm giữ???”. Báo cáo được thực hiện dựa trên những phân tích toàn diện và cập nhật nhất các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường cà phê năm 2009, nửa đầu năm 2010 và các xu hướng và triển vọng của thị trường xuất khẩu trong nước và quốc tế năm 2010.
Báo cáo được chia thành 5 phần chính: i) Tình hình sản xuất cà phê trong nước niên vụ 2009/2010; ii) Tình hình tiêu dùng cà phê của Việt Nam; iii) Xuất khẩu cà phê Việt Nam năm 2009 và sáu tháng đầu năm 2010; iv) Thị trường cà phê thế giới; v) Triển vọng thị trường cà phê niên vụ 2010/2011.

Trong báo cáo có các nội dung đáng chú ý như phân tích về chi phí sản xuất cà phê, tiêu chuẩn chất lượng của cà phê xuất khẩu, và một phân tích riêng về chính sách tạm trữ cà phê lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam và các tác động của nó lên thị trường cà phê trong nước và quốc tế. Đặc biệt, báo cáo đưa ra những phân tích và dự báo về biến đổi trong xu hướng tiêu dùng cà phê thế giới, có thể là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà chế biến và xuất khẩu cà phê.

“Báo cáo ngành hàng cà phê Việt Nam: Tạm trữ… giá tạm giữ???” sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và thương mại ngành hàng cà phê Việt Nam. Tất cả các thông tin, số liệu trong báo cáo được tham khảo và thu thập từ các nguồn thông tin đã được công bố công khai của các tổ chức và cơ quan nghiên cứu có uy tín trong nước và quốc tế như Bộ Nông nghiệp & PTNT, Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan, Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam (VICOFA), Hiệp Hội cà phê Thế giới (ICO), Hiệp hội cà phê Brazil, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng thế giới (WB)...


Xem thông tin về báo cáo tại đây: Báo cáo ngành Cà phê Việt Nam 6 tháng đầu năm 2010


AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường