Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
USDA dự báo sản lượng cà phê Việt Nam tăng gần 2 triệu bao năm tới
21 | 06 | 2011
Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cũng dự báo xuất khẩu cà phê của Việt Nam sẽ tăng từ 17,43 triệu bao lên 18,75 triệu bao trong vụ tới.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) trong báo cáo vừa công bố hôm qua dự báo, sản lượng cà phê của Việt Nam sẽ tăng lên 20,6 triệu bao trong năm bắt đầu từ ngày 1/10/2011, từ mức 18,73 triệu bao của năm trước.

Bộ phận nông nghiệp nước ngoài của USDA cũng dự báo xuất khẩu cà phê của Việt Nam sẽ tăng từ 17,43 triệu bao lên 18,75 triệu bao.

Theo GafinBáo cáo phân tích thị trường