Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Cà phê trong nước tiếp tục rớt giá
20 | 06 | 2011
Sau khi mất 1,5 triệu đồng/tấn tuần trước, sáng nay giá cà phê giảm sâu thêm 800.000 đồng/tấn.
Sáng nay (20/6), giá cà phê nhân xô tại tại Đắc Lắc và Đắc Nông ở mức 48.600 đồng/kg. Giá tại Lâm Đồng và Giai Lai thấp hơn 1 chút ở 48.500/kg. So với mức chốt tuần trước giá đã thấp hơn tới 800 đồng/kg.
 
Giá cà phê xuất khẩu loại 2,5% đen vỡ giảm xuống mức 2.220 USD/tấn, FOB-HCM trừ lùi 80 USD so với giá tại sàn London.
 
So với mức kỷ lục đạt được từ đầu tháng 6 này, giá cà phê trong nước đã giảm tới 3 triệu đồng/tấn.
 
Hiện người nông dân ở khu vực Tây Nguyên có tâm lý chờ đợi giá ở mức tốt hơn để bán ra do lượng cà phê còn trong dân cũng không còn nhiều.
 
Giá giảm mạnh chủ yếu do tình hình biến động của thị trường kỳ hạn LIFFE,London. Tuần qua, gía Robusta kỳ hạn tháng 7 đã giảm tới 160 USD/tấn. Nguyên nhân phải kể tới những biến động của kinh tế thế giới, khi châu Âu vẫn chưa giải quyết được khủng hoảng nợ lan rộng khiến đồng USD tăng giá so với Euro. Mặt khác dự trữ cà phê đạt tiêu chuẩn LIFFE tăng cao tạo cung dồi dào.
 
Theo Gafin


Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ

Quyết định số 814/2006/QĐ-BTNMT Luật số 69/2006/QH11 Lệnh số 07/2006/L-CTN Lệnh số 06/2006/L-CTN Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT Quyết định 741/2006/QĐ-UBND Quyết định số 747/2006/QĐ-UBND Quyết định số 767/2006/QĐ-UBND Quyết định số 94/2006/QĐ-UBND Quyết định số 02/2006/QĐ-DSGĐTE Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN Quyết định số 29/2006/QĐ-BXD Quyết định số 31/2006/QĐ-BXD Quyết định số 30/2006/QĐ-BXD Nghị định số 101/2006/NĐ-CP Thông tư số 06/2006/TT-BTP Chỉ thị số 35/2006/CT-TTg Hướng dẫn số 10738/2006/HD-LS Quyết định số 08/2006/QĐ-BTP Luật số 82/2006/QH11 Quyết định số 30/QĐ-TTg Nghị định số 07/2007/NĐ-CP Quyết định số 09/2007/QĐ-BCN Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND Nghị định số 28/2007/NĐ-CP Quyết định số 03/2007/QĐ-BTP Quyết định số 2665/QĐ-UBND Quyết định số 20/2007/QĐ-BVHTT Quyết định số 2429/QĐ-UBND.NC Chỉ thị số 17/2007/CT-UBND Quyết định số 94/2007/QĐ-UBND Quyết định số 112/2007/QĐ-TTg Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT Quyết định số 733/2007/QĐ-UBND Hiệp định số 47/2007/SL-LPQT Hiệp định số 48/2007/SL-LPQT Thông tư số 06/2007/TT-UBDT Quyết định số 2014/2007/QĐ-TTCP Quyết định số 2015/2007/QĐ-TTCP Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg Quyết định số 16/2007/QĐ-BTNMT Quyết định số 1324/QĐ-TTg Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND Quyết định số 1335/QĐ-TTg Thông tư số 07/2007/TT-BTP Nghị định số 154/2007/NĐ-CP Quyết định số 82/2007/QĐ-BTC Thông tư số 23/2007/TT-BLĐTBXH Quyết định số 1261/QĐ-VPCP Lệnh số 17/2007/L-CTN Quyết định số 76/QĐ-TTg Quyết định số 226/QĐ-UBND Quyết định số 01/2008/QĐ-BTP Quyết định số 03/2008/QĐ-BTP Quyết định số 02/2008/QĐ-BTP Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND Quyết định số 545/QĐ-BTC Thông tư số 28/2008/TT-BTC Thỏa thuận về hợp tác pháp luật Thông báo số 2687/TB-VP Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND Quyết định số 05/2008/QĐ-BTP Quyết định số 544/QĐ-TTG Quyết định số 1754/QĐ-UBND Quyết định số 42/2008/QĐ-UBND Nghị định số 66/2008/NĐ-CP Quyết định 792/QĐ-TTg Quyết định số 84/2008/QĐ-TTg Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND Nghị định số 77/2008/NĐ-CP Nghị định số 92/2008/NĐ-CP Thông tư số 03/2008/TT-BTP Thông tư số 05/2008/TT-BTP Thông tư liên tịch số 81/2008/TTLT-BTC-BTP Quyết định số 57/2008/QĐ-UBND Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP Thông tư số 07/2008/TT-BTP Thông tư liên tịch số 08/2008/TTLT-BTP-BNV Quyết định số 07/2008/QĐ-BTP Quyết định số 08/2008/QĐ-BTP Quyết định số 09/2008/QĐ-BTP Quyết định số 10/2008/QĐ-BTP Chỉ thị 02/CT-UBND Quyết định số 61/2009/QĐ-UBND Quyết định số 432/QĐ-BTP Quyết định 10/2009/QĐ-UBND Thông tư số 41/2009/TT-BTC Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND Quyết định số 1861/QĐ-UBND Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND Quyết định số 1050/QĐ-BTP Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND Quyết định số 1099/QĐ-TTg Nghị định số 61/2009/NĐ-CP Quyết định 30/2009/QĐ-UBND Quyết định số 1989/QĐ-BTP Sắc lệnh số 46 Thông tư số 114-PI Sắc lệnh số 159 Sắc lệnh số 69/SL Sắc lệnh số 144/SL Thông tư số 06-NV-DC-TT Thông tư số 1326-HCTP nghị định số 996-TTg Nghị định số 1046-TTg Nghị định số 1183-TTg Nghị định số 1182-TTg Chỉ thị số 2569-HTTK Chỉ thị số 3484-HTTK Thông tư số 23-DC/TT Chỉ thị số 4343-HTTK Thông tư số 101/HCTP Nghị định số 577-TTg Nghị định số 106-NV Thông tư số 30-NV-DC Thông tư số 34-NV/DC Thông tư số 28-VP/DS Nghị định số 51-CP Thông tư 05-NV Nghị định số 172-CP Thông tư số 06-NV Quyết định số 305-CP Công ước ngăn chặn các hành vi bất hợp pháp Quyết định số 19-TĐTDS/QĐ Quyết Định số 143-CP Thông tư số 01-TT/BNV Thông tư liên bộ số 25-TT/LB Quyết định số 1242/QĐ-UB Nghị quyết số 324-NQ/HĐNN7 Thông tư 12-BNN/TTKT/TT Pháp lệnh số 2A-LCT/HĐNN8 Nghị định số 15-HĐBT Thông tư số 313/TT-LS Thông tư liên tịch số 03/TTLN Thông tư số 47-BXD/XDCB Hiệp định văn hoá Chỉ thị số 01-TANDTC/CT Quyết định số 472-QĐ/HĐNN8 Hiệp định về vận chuyển hàng không dân dụng Hiệp định về vận tải biển thương mại Quyết định số 48-CNNG/KH Nghị định số 42-CP Thông tư số 1413-NG/TT Thông tư số 791B-TT/LS-TVPL Thông tư liên tịch số 842/LB-TT Chỉ thị số 620-TTg Thông tư số 4-TC/TCT Quyết định số 734-TTg Thông tư liên tịch số 52/TTLT/TP-TC-TCCP-LĐTBXH Thông tư liên tịch số 187/1998/TTLT-BTCCBCP-BTC-BTP Quyết định số 458/1998/QĐ-BTP Quyết định số 459/1998/QĐ-BTP Quyết định số 211/1998/QĐ-TTg Thông tư 148/1998/TT-BTC Thông tư số 07/1998/TT-BTP Quyết định số 71/1998/QĐ-UB Quyết định số 1203/1998/QĐ-BTP Thông tư số 08/1999/TT-BTP Thông tư 09/1999/TT-BLĐTBXH Quyết định số 729/1999/QĐ-BGTVT Quyết định số 60/1999/QĐ-TP-QT Quyết định số 59/1999/QĐ-CTN Thông tư số 01/1999/TT-NG Thông tư số 12/1999/TT-BTP Quyết định số 145/1999/QĐ-TTg Quyết định số 356/1999/QĐ-BKH-KCN Quyết định số 377/1999/QĐ-BKH-KCN Quyết định số 389/1999/QĐ-BKH-KCN Nghị quyết liên tịch số 01/1999/NQLT-BTP-BVHTT-BNNPTNT-UBDTMN-HND Nghị định số 161/1999/NĐ-CP Quyết định số 355/1999/QĐ-BTP Nghị quyết số 33/1999/NQ-QH10 Nghị định số 02/2000/NĐ-CP Nghị quyết số 231/2000/QĐ-UBTVQH10 Văn bản Chỉ thị số 01/2000/CT-BTP Chỉ thị số 05/2000/CT-TTg Thông tư số 02/2000/TT-BTP Hiệp định tương trợ tư pháp số 39/LPQT Quyết định số 57/2000/QĐ-BTC Quyết định số 20/2000/QĐ-UB Thông tư số 08/2000/TT-BCA(C11) Thông tư 09/2000/TT-BCA(A18) Quyết định số 146/2000/QĐ-BTC Thông tư 18/2000/TT-BYT Thông tư số 04/2000/TT-BNG Thông tư số 112/2000/TT-BTC Thông tư 15/2000/TT-BCA(C11) Nghị quyết số 42/2000/NQ-QH10 Chỉ thị số 29/2000/CT-TTg Chỉ thị số 01/2001/CT-TTg Quyết định số 32/2001/QĐ-TTg Thông tư số 03/2001/TT-TP-CC Thông tư số 04/2001/TT-BTP Chỉ thị số 10/2001/CT- UBND Chỉ thị số 06/2001/CT-TTg Quyết định số 35/2001/QĐ-UB Thông tư số 02/2001/TT-BCA Quyết định số 57/2001/QĐ-UB Pháp lệnh số 37/2001/PL-UBTVQH10 Lệnh số 12/2001/L-CTN Quyết định số 79/2001/QĐ-UB Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg Thông tư 06/2001/TT-BTP Quyết định số 1437/2001/QĐ-NHNN Quyết định số 29/2001/QĐ-BXD Quyết định số 143/2001/QĐ-BTC Chỉ thị số 01/2001/CT-NHNN Thông tư số 01/2002/TT-BTP Quyết định số 02/2002/QĐ-UB Quyết định số 09/2002/QĐ-BNN Thông tư số 02/2002/TT-BTP Thông tư liên tịch số 03/2002/TTLT-BCA-BNG Thông tư số 03/2002/TT-BTP Thông tư liên tịch số 02/2002/TTLT/NHNN-BTP Thông tư số 18/2002/TT-BTC Quyết định số 23/2002/QĐ-UB Quyết định số 21/2002/QĐ-UB Quyết định số 22/2002/QĐ-UB Thông tư số 06/2002/TT-BTP Quyết định số 35/2002/QĐ-TTg SQL Server 2000 Design Study Guide Giáo trình môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu Hệ thống các cơ sở dữ liệu tại viện thonf6 tin khoa học xã hội Cấu trúc dữ liệu và giải thuật bằng ngôn ngữ C Cấu trúc dữ liệu 2005 P1 Cấu trúc dữ liệu 2005 P2 Cấu trúc dữ liệu 2005 P3 Cấu trúc dữ liệu 2005 P4 Cấu trúc dữ liệu 2005 P5 Cấu trúc dữ liệu 2005 P6 Cấu trúc dữ liệu 2005 P7 Cấu trúc dữ liệu 2005 P8 Cấu trúc dữ liệu 2005 P9 Cấu trúc dữ liệu 2005 P10 Cấu trúc dữ liệu 2005 P11 Cấu trúc dữ liệu 2005 P12 Cấu trúc dữ liệu 2005 P13 Cấu trúc dữ liệu 2005 P14 Cấu trúc dữ liệu 2005 P15 Cấu trúc dữ liệu 2005 P16 Cấu trúc dữ liệu 2005 P17 Cấu trúc dữ liệu 2005 P18 Tổng quan về Flash Drawing Vẽ đường thẳng và đường tròn Chế độ màu Photoshop CS P1 Photoshop CS P2 Photoshop CS P3 Photoshop CS P4 Photoshop CS P5 Photoshop CS P6 Photoshop CS P7 Photoshop CS P8 Photoshop CS P9 Photoshop CS P10 Photoshop CS P11 Photoshop CS P12 Photoshop CS P13 Photoshop CS P14 Photoshop CS P15 Photoshop CS P16 Photoshop CS P17 Photoshop CS P18 Photoshop CS P19 tryen co tich VN_468 Truyen co tich VN(q2)_473 Photoshop CS P20 TẠO BẢN VẼ LẮP ASSEMBLY Giao trinh Catia V5 R16 - Vtech - Drafting Giao trinh Catia V5 R16 - Vtech - Mold Giao trinh Catia V5 R16 - Vtech - Simulation Mẫu trình bày Simulation Digital Mockup Bản chất của cơ năng cốt thép Nguyên lý cấu tạo và tính toán kết cấu BTCT Sân phẳng Cầu kiện chịu nén Cầu kiện chịu kéo Cấu kiện chịu xoắn Tính toán cầu kiện BTCT theo trạng thái giới hạn thứ II Một số lời khuyên khi mua hàng trên eBay.vn! Luật hóa sự lãnh đạo của Đảng Luật giao thông QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TẬP 2 Tranh cãi cay gắt về “quyền được chết” Chiến lược kinh doanh - Áp dụng thực tiễn Các dạng bài tập chia động từ trong ngoặc Bài tập lớn Cơ học đất Bài giảng môn học Cơ học đất Thiết kế cầu treo dây võng Family feast Book Focusing on Customers Open Solaris (hệ điều hành của SUN) Phân tích báo cáo tài chính - Định hướng phân tích tài chính 13 điều tối kị trong giao tiếp làm ăn Bí ẩn về điềm báo trong giấc mơ Bí ẩn đá tự dịch chuyển trên thung lũng chết Một số bí quyết thành công Cách dạy chó ngoan Đoán tính bạn bè qua ngày sinh ECONOMIC HISTORY Hoạt Động Tình Dục, và Vòng Đời Quan hệ hợp tác Việt Trung Kinh ngạc chuyện đầu thai TÀI LIỆU: LỊCH SỬ CÁC TRIỀU VUA VIỆT NAM Mẫu hóa đơn Một số phím tắt thông dụng Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Người phụ nữ bí ẩn 'khỏa thân" trên sao Hỏa Biểu mẫu"Báo cáo công tác kinh doanh " Mẫu báo cáo chi phí Biểu mẫu"Báo cáo kết quả kinh doanh hằng năm" Những thói quen xấu cản bước thành công Biểu mẫu"Báo cáo kết quả kinh doanh hàng ngày" Biểu mẫu"Báo cáo mặt tài sản" Biểu mẫu"Nhật kí nhận tiền mặt" Những bí quyết thu phục lòng người Biểu mẫu"Ghi chép sổ cái" Biểu mẫu"Bản theo dõi các khoản phải thu" Biểu mẫu"Bản theo dõi các khoản phải trả" Biểu mẫu"Bảng theo dõi công tác phí" Phong thủy đầu giường và những điều cấm kỵ Quản lý bản thân (phần 1) Rắn - có thể bạn chưa biết? Biểu mẫu: " Thư xin thôi việc" Mẫu thư xin việc: Vị trí dạy học Tiểu luận: Văn hóa ẩm thực Việt Nam Bài tập tình huống môn Tâm lý Quản trị kinh doanh Rượu dưới góc nhìn khoa học Trịnh gia chính phả Xây dựng phong cách lãnh đạo Biểu mẫu"Biên bản làm việc nhóm" 500 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHỨNG KHOÁN BT thống kê kinh tế Bài tập toán tài chính Các dạng bài tập mẫu bảo hiểm Tài liệu: Quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản Nghiệp vụ huy động vốn_chương 2 Một số vấn đề lý luận chung về thuế Đề thi trắc nghiệm môn quản trị học - đề số 1 HỆ THỐNG CÁC TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM Hướng dẫn ôn thi môn kinh tế chính trị Đề thi trắc nghiệm môn Kế toán ngân hàng Khái quát về kinh tế vi mô Kế toán nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ Bài tập trắc nghiệm kinh tế vĩ mô 3 Lý thuyết kế toán Luật kinh tế 2 Luật kinh tế 3 Định giá các loại đất cụ thể Pháp luật thuế việt nam Chuyên đề luật kinh tế Marketing sản phẩm HƯỚNG DẪN VỀ PHÂN TÍCH & ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN Tìm hiểu về Bản chất và đối tượng của kế toán Phân tích hoạt động kinh doanh - GS.TS Bùi Xuân Phong Bản chất kinh tế của phạm trù giá cả Cơ chế vận động của giái cả thị trường Xu hướng vận động của giá thị trường và các nhân tố tác động Các nhân tố tác động đến quyết định hình thành giá của doanh nghiệp Xác định cầu ở thị trường mục tiêu Tổng hợp doanh thu, chi phí, lợi nhuận Trắc nghiệm kế toán quốc tế Hỏi đáp tài chính quốc tế Thông tư số 42/2003/TT-BTC Bài tập về thuế Xuất nhập khẩu Nghị định số 3734 TCT/ĐTNN Biểu mẫu"Biên bản xác minh ranh giới, hiện trạng sử dụng đất" Biểu mẫu"Đơn xin cấp giấy quyền sử dụng đất" Biểu mẫu: " Đơn xin thuê đất" Nguyên tắc xác định các khoản chi phí không tính vào chi phí hợp lý Nội dung đơn xin việc Khái quát bảo hiểm xã hội Lần đầu tiên thân mật Thế giới phẳng_ The World is flat Giám sát thi công công trình đường bộ - Trần Thúc Tài Thuyết minh về biện pháp thi công Công nghệ xây dựng đại dương Giám sát công tác trắc địa Giáo trình Kỹ thuật thi công 1 Giáo trình ổn định công trình Giáo trình thiết kế nhanh Ebook Trắc địa đại cương Khái niệm triết học Giáo trình kết cấu xây dựng - bộ xây dựng Đào tạo tư vấn giám sát Các vấn đề chung về kiến trúc Giáo trình Máy xây dựng - GVC.ThS. Nguyễn Phước Bình Vách phẳng bê tông cốt thép Thi công ép cọc Xử lý nước cấp_chương 1 Xử lý nước cấp_chương 2 Xử lý nước cấp_chương 3: Quy hoạch tổng thế nhà máy nước Bài giảng về Xử lý nước cấp_chương 4 Giáo trình trắc đia Kiến thức chung về trắc địa_phần 1 Đo các yếu tố cơ bản_phần 3 Bản đồ và mặt cắt địa hình_phần3 Hướng dẫn lập trình VB.NET P1 Trắc địa công trình_phần 4 Hướng dẫn lập trình VB.NET P2 Hướng dẫn lập trình VB.NET P3 Hướng dẫn lập trình VB.NET P4 Hướng dẫn lập trình VB.NET P5 Hướng dẫn lập trình VB.NET P6 Hướng dẫn lập trình VB.NET P7 Hướng dẫn lập trình VB.NET P8 Hướng dẫn lập trình VB.NET P9 Hướng dẫn lập trình VB.NET P10 Hướng dẫn lập trình VB.NET P11 Hướng dẫn lập trình VB.NET P12 Hướng dẫn lập trình VB.NET P13 Hướng dẫn lập trình VB.NET P14 Hướng dẫn lập trình VB.NET P15 Hướng dẫn lập trình VB.NET P16 Hướng dẫn lập trình VB.NET P17 Hướng dẫn lập trình VB.NET P18 Hướng dẫn lập trình VB.NET P19 Hướng dẫn lập trình VB.NET P20 Bài tập Microsoft Visual Studio C# and .NET - Lession 1 C# and .NET - Lession 2 C# and .NET - Lession 3 C# and .NET - Lession 4 C# and .NET - Lession 5 C# and .NET - Lession 6 C# and .NET - Lession 7 C# and .NET - Lession 8 C# and .NET - Lession 9 Kỹ thuật lập trình C/C++ P1 Kỹ thuật lập trình C/C++ P2 Kỹ thuật lập trình C/C++ P3 Kỹ thuật lập trình C/C++ P4 Kỹ thuật lập trình C/C++ P5 Kỹ thuật lập trình C/C++ P7 Kỹ thuật lập trình C/C++ P8 Kỹ thuật lập trình C/C++ P9 Kỹ thuật lập trình C/C++ P10 Cài đặt TCSH PHP căn bản Cây tổng quát Giáo trình lập trình C for Winform Giáo trình về môn Lập trình C căn bản An Introduction to the C shell Java precisely JAVA_1 JAVA_2 JAVA_3_4 JAVA_5 JAVA-8 JAVA-9 JAVA-10 Mảng và danh sách Pascal Lập trình với ngôn ngữ C phần 1 Lập trình với ngôn ngữ C phần 2 Lập trình với ngôn ngữ C phần 3 Lập trình với ngôn ngữ C phần 4 Lập trình với ngôn ngữ C phần 5 Lập trình với ngôn ngữ C phần 6 Lập trình với ngôn ngữ C phần 7 Lập trình với ngôn ngữ C phần 8 Lập trình với ngôn ngữ C phần 9 Lập trình với ngôn ngữ C phần 10 Lập trình với ngôn ngữ C phần 11 Lập trình với ngôn ngữ C phần 12 Lập trình với ngôn ngữ C phần 13 Lập trình với ngôn ngữ C phần 14 Lập trình với ngôn ngữ C phần 15 Lập trình với ngôn ngữ C phần 16 Lập trình với ngôn ngữ C phần 17 Lập trình với ngôn ngữ C phần 18 Lập trình với ngôn ngữ C phần 19 Lập trình với ngôn ngữ C phần 20 Lập trình với ngôn ngữ C phần 21 Lập trình với ngôn ngữ C phần 22 Shell Programming Tài liệu tham khảo CSH TCSH Tự học Matlab Ebook kiến trúc máy tính IPECS PROFILE VN V.3 - LG-NORTEL LG-Nortel profile ipLDK60 LG-Nortel profile ipLDK100 Cài đặt Window XP tự động Tạo User , Group và Join máy tính vào Domain Quản lý đĩa và hệ thống tập file Quản lý thiết bị Cấu hình và quản lý giao diện người dùng Cấu hình và quản lý máy in Cấu hình và quản lý NTFS Security Cấu hình và quản lý Shared Forder Kết nối Window XP vào một mạng Quản lý các kết nối và Security Internet Explorer Giáo trình Cơ điện tử Giáo trình viêm ruột thừa Đề cương Phẫu thuật thần kinh: Chấn thương sọ não Tài liệu ôn thi lâm sàng Ngoại tiết niệu: Sỏi tiết niệu Đề cương ngoại tiết niệu: U xơ tiền liệt tuyến Đề cương Phẫu thuật thần kinh: Hình ảnh CT Chấn thương sọ não Đề cương Ngoại tiết niệu: Chấn thương niệu đạo Đề cương Ngoại tiết niệu: Chấn thương thận kín Đề cương Phẫu thuật thần kinh: Chấn thương cột sống tủy sống và u tủy Đề cương Ngoại tiết niệu: Dẫn lưu bể thận Đề cương Ngoại tiết niệu: Dẫn lưu hố thận Điều trị một thì dị dạng hậu môn trực tràng ở trẻ sơ sinh Giào trình Hội chứng vàng da tắc mật Giáo trình Hội chứng tắc ruột Ung thư đại tràng và trực tràng Bài giảng Vật liệu sinh học điều trị vết bỏng Bài giảng Bệnh trĩ -Phân loại và hướng điều trị Đề cương B3 Đề cương B3 tổng hợp Đề cương Tốt Nghiệp B7 năm 2009 Đề cương Tốt Nghiệp B9 năm 2009 Bài giảng Lâm sàng và điều trị nhiễm độc nhiễm trùng bỏng Bài giảng Tai mũi họng thực hành Bệnh án rau bong non mức độ nặng GIÁO TRÌNH BỆNH ÁN SẢN KHOA VÀ CÁC KỸ NĂNG KHÁM Giáo trình Bệnh lý tủy răng và vùng quanh chóp CÁC HÌNH ẢNH SỎI TIẾT NIỆU Cấp độ bỏng (Phần 1) Cấp độ bỏng (Phần 2) Giáo trình Chẩn đoán diện tích bỏng Giáo trình Đa ối Đề cương bỏng thi lý thuyết lâm sàng Đề cương ngoại bụng- Điều trị ngoại khoa loét dạ dày- tá tràng Đề cương ngoại bụng- Điều trị ngoại khoa loét dạ dày- tá tràng (tiếp theo) Đại cương ngoại bụng: Tắc ruột Đại cương ngoại bụng: Thoát vị bẹn Đề cương sản khoa (Phần 1) Đề cương thi B15 Giáo trình Đẻ khó Điều trị đại cương Tai – Mũi - Họng Giáo trình Fluor và răng miệng Tài liệu Khám bụng ngoại khoa và bệnh án Giáo trình Kỹ thuật cắt u đường mật rốn gan Giáo trình Kỹ thuật làm hậu môn nhân tạo Kỹ thuật tìm và xử lý túi thoát vị bẹn Giáo trình Mô hạt Giáo trình Những bệnh lý của lưỡi BÀI GIẢNG PHẦN 1: TAI MŨI HỌNG TAI - XƯƠNG CHŨM MŨI - XOANG HỌNG - THANH QUẢN Giáo trình Phẫu thuật cắt gan phải Giáo trình Phẫu thuật cắt gan trái Giáo trình Phẫu thuật Miles Giáo trình Phù não Phương pháp làm bệnh án bỏng GIÁO TRÌNH RĂNG VÀ BỘ RĂNG GIÁO TRÌNH RAU BONG NON Giáo trình Sốc Bỏng Sỏi tiết niệu STENT NIỆU QUẢN Giáo trình Sự mọc răng GIÁO TRÌNH THIỂU ỐI TỔNG HỢP TAI MŨI HỌNG VIÊM NHIỄM THÔNG THƯỜNG VÙNG HÀM MẶT Giáo trình U lành tính vùng miệng hàm mặt Giáo trình U xương hàm do răng GIÁO TRÌNH VIÊM NHIỄM MIỆNG - HÀM MẶT Giáo trình Viêm nhiễm vùng hàm mặt Bài tập môn: Phương pháp nghiên cứu khoa học Giáo trình về Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý Bài tập tình huống môn Phân tích trong kinh doanh Hệ thống thông tin quản lý _ Chương 1 Tiểu luận: Lòng trung thành của khách hàng đối với mạng cung cấp dịch vụ điện thoại di động Lý thuyết quản trị_ Chương 1 Lý thuyết quản trị_ Chương 2 Lý thuyết quản trị_ Chương 3 Lý thuyết quản trị_ Chương 4 Lý thuyết quản trị_ Chương 5 Lý thuyết quản trị Lý thuyết quản trị_ Chương 7 Văn hóa doanh nghiệp và thay đổi văn hóa doanh nghiệp. Lý thuyết quản trị_ Chương 9 Lý thuyết quản trị_ Chương 10 Sự Thần kỳ Đông Á Tăng trưởng chính sách công Khủng hoảng tài chính Tăng trưởng, phân phối thu nhập và giảm nghèo Phát triển kinh tế ở Đông và Đông nam Á Kinh tế phát triển_ Quản lý nền kinh tế mới Kinh tế phát triển_ Mô hình quản lý nền kinh tế mở (EB-IB) Môi trường đầu tư nào cho nguồn tài chính nước ngoài tại Việt Nam? Tiểu luận kinh tế phát triển Kinh tế vi mô_ Bài 1 Kinh tế vi mô_ Bài 2 Kinh tế vi mô_ Bài 3 Kinh tế vi mô_ Bài 4 Kinh tế vi mô_ Bài 5 Bài giảng Phân tích thuế - Chương 1. Thuế : Phần nhập môn Bài giảng Phân tích thuế - Chương 2. Đánh thuế công bằng: Ảnh hưởng của đánh thuế Bài giảng Phân tích thuế - Chương 3. Sự mất công bằng và thuế tối ưu Bài giảng Phân tích thuế - Chương 4. Thuế đánh vào cung lao động Bài giảng Phân tích thuế - Chương 5. Thuế đánh vào tiết kiệm Bài giảng Phân tích thuế - Chương 6. Thuế đánh vào các hoạt động đầu có tính rủi ro và thuế tài sản Bài giảng Phân tích thuế - Chương 7. Thuế công ty Bài giảng Phân tích thuế - Chương 8. Fundamental Tax Reform Tài liệu hướng dẫn các thao tác cơ bản trên Power Point 2003 Giáo trình Điện dân dụng và công nghiệp - Vũ Văn Tẩm Giáo trình Điện tử Công nghiệp - Nxb. Giáo dục Giáo trình đo lường điện tử Giáo trình Lý thuyết điện tử công nghiệp Giáo trình Sửa chữa thiết bị điện: Điện tử gia dụng - Nguyễn Tấn Phước, Lê Văn Bằng Brought to you by own sky Thiết kế bộ biến tần nguồn áp ba pha Đề tài: Mạch PLC và cảm biến trong băng chuyền Phát triển bền vững các khu công nghiệp Sinh thái công nghiệp Những kiến thức cơ bản về không khí ẩm Môi trường không khí Cân bằng nhiệt và cân bằng ẩm Chương 1: Tổng quan động cơ không đồng bộ ba pha Quyết định 1527/QĐ-TTg Nghị quyết 47/NQ-CP Quyết định 103/2009/QĐ-UBND Thông báo 301/TB-VPCP Thông tư 25/2009/TT-BGDĐT Báo cáo 95/BC-LĐTBXH Thông báo 07/2009/TB-LPQT Quyết định 1533/QĐ-TTg Quyết định 1330/QĐ-BNV Quyết định 946/QĐ-BXD Thông tư số 27/2009/TT-BCT Thông tư 63/2009/TT-BNNPTNT Quyết định 2787/QĐ-BGTVT Quyết định 2786/QĐ-BGTVT Thông tư 62/2009/TT-BNNPTNT Thông tư 61/2009/TT-BNNPTNT Công điện 08/CĐ-BTTTT Nghị định 79/2009/NĐ-CP Quyết định 70/2009/QĐ-UBND Quyết định 115/2009/QĐ-TTg Quyết định 114/2009/QĐ-TTg Quyết định 08/2009/QĐ-UBND Quyết định 416/QĐ-BXD Quyết định 71/2009/QĐ-UBND Quyết định 422/QĐ-BXD Quyết định 07/2009/QĐ-UBND Quyết định 72/2009/QĐ-UBND Thông tư số 28/2009/TT-BCT Thông tư liên tịch 186/2009/TTLT-BTC-BTN&MT Quyết định 419/QĐ-BXD Quyết định 5028/QĐ-UBND Quyết định 116/2009/QĐ-TTg Công điện 2075/CĐ-BXD Quyết định 1556/QĐ-TTg Quyết định 1555/QĐ-TTg Quyết định 3588/QĐ-BYT Quyết định 117/2009/QĐ-TTg Quyết định số 957/QĐ-BXD về việc cống bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình Quyết định 107/2009/QĐ-UBND Quyết định 105/2009/QĐ-UBND Quyết định 106/2009/QĐ-UBND Thông tư 187/2009/TT-BTC Quyết định 2367/QĐ-BTC Báo cáo 101/BC-BLĐTBXH Thông báo 2935/CT-KK-Đ4 Thông báo 260a/TB-BTC Thông tư 33/2009/TT-BXD Thông báo 2936/CT-KK-Đ4 Thông tư 34/2009/TT-BXD Quyết định 1106/QĐ-KTNN Quyết định 118/2009/QĐ-TTg Quyết định 73/2009/QĐ-UBND Thông báo 305/TB-VPCP Quyết định 3391/QĐ-BVHTTDL Thông tư 191/2009/TT-BTC Thông báo 262/TB-BTC Quyết định 1557/QĐ-TTg Nghị định 80/2009/NĐ-CP Chỉ thị 17/2009/CT-UBND Quyết định 3657/QĐ-BYT Quyết định 119/2009/QĐ-TTg Quyết định 963/QĐ-BXD Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT do Bộ ban hành Quyết định 2236/QĐ-BTP Quyết định 1561/QĐ-TTg Quyết định 969/QĐ-BXD Quyết định 16/2009/QĐ-UBND Quyết định 2856/QĐ-BGTVT Thông tư 194/2009/TT-BTC Quyết định 970/QĐ-BXD Quyết định 1560/QĐ-TTg Quyết định 971/QĐ-BXD Kế hoạch 1936/THA.VP Thông báo 441/TB-BGTVT Thông tư 195/2009/TT-BTC Chỉ thị 26/CT-UBND Thông tư 196/2009/TT-BTC Quyết định 4907/QĐ-BCT Quyết định 972/QĐ-BCĐCLC Quyết định 2427/QĐ-BTC Quyết định 1563/QĐ-TTg Quyết định 2238/QĐ-BKHCN Quyết định 1564/QĐ-TTg Quyết định 1365/QĐ-BNV Quyết định 120/2009/QĐ-TTg Báo cáo 103/BC-LĐTBXH Thông tư 22/2009/TT-BGTVT Quyết định 2250/QĐ-BTP Quyết định 975/QĐ-BXD Chỉ thị 1565/CT-TTg Quyết định 660/QĐ-UBCK Quyết định 1258/QĐ-LĐTBXH Nghị quyết 50/NQ-CP Quyết định 2981/QĐ-BGTVT Thông tư 64/2009/TT-BNNPTNT Thông tư 16/2009/TT-BTNMT Quyết định 109/2009/QĐ-UBND Quyết định 2851/QĐ-BNN-TCCB Quyết định 986/QĐ-BXD Công điện 85/CĐ-BGTVT Quyết định 2476/QĐ-BTC Quyết định 1580/QĐ-TTg Quyết định 1587/QĐ-TTg Quyết định 1588/QĐ-TTg Thông tư liên tịch 198/2009/TTLT/BTC-BCT-BKH Quyết định 1590/QĐ-TTg Báo cáo 105/BC-LĐTBXH Quyết định 1581/QĐ-TTg Thông tư 21/2009/TT-NHNN Quyết định 1586/QĐ-TTg Quyết định 1585/QĐ-TTg Quyết định 121/2009/QĐ-TTg Thông tư 197/2009/TT-BTC Thông tư 65/2009/TT-BNNPTNT Báo cáo 107/BC-LĐTBXH Quyết định 1281/QĐ-LĐTBXH Nghị định 81/2009/NĐ-CP Quyết định 5041/QĐ-BCT Thông báo 308/TB-VPCP Nghị định 82/2009/NĐ-CP Công điện 11/CĐ-BTTTT Công điện 1893/CĐ-TTg Quyết định 75/2009/QĐ-UBND Thông tư 199/2009/TT-BTC Quyết định 1597/QĐ-TTG Quyết định 1294/QĐ-LĐTBXH Quyết định 1010/QĐ-BXD Thông tư 07/2009/TT-BKH Thông báo 309/TB-VPCP Thông tư liên tịch 04/2009/TTLT-BTP-BTC Quyết định 123/2009/QĐ-TTg Thông tư 33/2009/TT-BLĐTBXH Nghị định 83/2009/NĐ-CP Tờ trình 59/TTr-LĐTBXH Thông tư 201/2009/TT-BTC Quyết định 1600/QĐ-TTg Quyết định 3009/QĐ-BGTVT Quyết định 1623/QĐ-TTg Quyết định 1601/QĐ-TTg Báo cáo 113/BC-LĐTBXH Thông tư 200/2009/TT-BTC Thông tư 23/2009/TT-BGTVT Quyết định 1619/QĐ-TTg Thông tư 09/2009/TT-BNV Thông tư 24/2009/TT-BGTVT Nghị định 85/2009/NĐ-CP Nghị định 84/2009/NĐ-CP Nghị quyết 52/NQ-CP Tờ trình 58/TTr-BLĐTBXH Quyết định 1522/QĐ-BKH Thông tư 08/2009/TT-BKH Quyết định 1310/QĐ-LĐTBXH Quyết định 1309/QĐ-LĐTBXH Quyết định 1636/QĐ-TTg Thông tư 34/2009/TT-BLĐTBXH Quyết định 1635/QĐ-TTg Quyết định 1308/QĐ-LĐTBXH Quyết định 76/2009/QĐ-UBND Công điện 7145/CĐ-BYT Quyết định 77/2009/QĐ-UBND Nghị định 87/2009/NĐ-CP Quyết định 124/2009/QĐ-TTg Nghị định 88/2009/NĐ-CP Thông tư 27/2009/TT-BGDĐT Quyết định 111/2009/QĐ-UBND Nghị định 89/2009/NĐ-CP Quyết định 325/QĐ-UBDT Nghị định 86/2009/NĐ-CP Quyết định 1312/QĐ-LĐTBXH Quyết định 1325/QĐ-VPCP Quyết định 1323/QĐ-VPCP Thông tư 202/2009/TT-BTC Quyết định 1327/QĐ-VPCP Nghị định 90/2009/NĐ-CP Quyết định 1326/QĐ-VPCP Quyết định 1331/QĐ-VPCP Quyết định 1322/QĐ-VPCP Quyết định 112/2009/QĐ-UBND Quyết định 1698/QĐ-TTg Quyết định 1328/QĐ-VPCP Quyết định 1324/QĐ-VPCP Quyết định 1329/QĐ-VPCP Quyết định 1321/QĐ-VPCP Quyết định 1320/QĐ-VPCP Thông báo 312/TB-VPCP Quyết định 1330/QĐ-VPCP Quyết định 1338/QĐ-VPCP Quyết định 1699/QĐ-TTg Chỉ thị 27/CT-UBND Thông tư 17/2009/TT-BTNMT Quyết định 113/2009/QĐ-UBND Báo cáo 833/BGDĐT-TTra Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT Quyết định 5211/QĐ-BCT Thông tư 10/2009/TT-BNV Nghị định 91/2009/NĐ-CP Quyết định 1706/QĐ-TTg Thông báo 187/BXD-KHTC Nghị định 93/2009/NĐ-CP Nghị định 92/2009/NĐ-CP Quyết định 1708/QĐ-TTg Thông báo 2069/TB-DPMT Quyết định 125/2009/QĐ-TTg Báo cáo 115/BC-LĐTBXH Báo cáo 116/BC-LĐTBXH Thông tư 68/2009/TT-BNNPTNT Quyết định 1712/QĐ-TTg Quyết định 4878/QĐ-UBND Quyết định 82/2009/QĐ-UBND Quyết định 1715/QĐ-TTg Quyết định 127/2009/QĐ-TTg Thông tư 205/2009/TT-BTC Quyết định 126/2009/QĐ-TTg Chỉ thị 02/CT-TLĐ Nghị định 94/2009/NĐ-CP Quyết định 1717/QĐ-TTg Quyết định 1341/QĐ-LĐTBXH Thông tư 69/2009/TT-BNNPTNT Quyết định 1349/QĐ-LĐTBXH Thông tư 32/2009/TT-BGDĐT Chỉ thị 7823/CT-BGDĐT Quyết định 1350/QĐ-LĐTBXH Thông báo 2121/TB-DPMT Quyết định 128/2009/QĐ-TTg Báo cáo 117/BC-BLĐTBXH Quyết định 4128/QĐ-BYT Thông tư số 54/2009/TT-BNNPTNT Thông tư số 52/2009/TT-BNNPTNT Quyết định số 2376/QĐ-BNN-QLCL Quyết định số 1315/QĐ-TTg Quyết định số 1095/QĐ-BLĐTBXH Thông báo số 1562/TB-DPMT Quyết định 1653/QĐ-TCHQ Thông tư số 53/2009/TT-BNNPTNT Thông báo số 256/TB-VPCP Thông báo số 257/TB-VPCP Thông báo số 258/TB-VPCP Quyết định số 1325/QĐ-TTg Quyết định số 1110/QĐ-LĐTBXH Quyết định 95/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Thông báo số 260/TB-VPCP Thông báo số 259/TB-VPCP Nghị quyết số 37/NQ-CP Quyết định số 1328/QĐ-TTg Quyết định 94/2009/QĐ-UBND Quyết định số 1327/QĐ-TTg Quyết định số 1326/QĐ-TTg Thông tư số 170/2009/TT-BTC Quyết định 03/2009/QĐ-UBND Thông báo số 3154/TB-LĐTBXH Thông tư số 19/2009/TT-NHNN Nghị quyết số 39/NQ-CP Nghị quyết số 38/NQ-CP Quyết định 39/2009/QĐ-UBND Thông tư số 24/2009/TT-BCT Thông báo số 377/TB-BGTVT Thông báo số 261/TB-VPCP Quyết định số 1342/QĐ-TTg Thông tư số 25/2009/TT-BCT Quyết định số 4380/QĐ-UBND Báo cáo số 83/BC-LĐTBXH Thông báo số 262/TB-VPCP Quyết định số 1348/QĐ-TTg Quyết định số 1344/QĐ-TTg Quyết định số 109/2009/QĐ-TTg Thông tư số 26/2009/TT-BCT Quyết định số 1350/QĐ-TTg Quyết định số 107/2009/QĐ-TTg Quyết định số 108/2009/QĐ-TTg Báo cáo số 84/BC-LĐTBXH Quyết định số 1346/QĐ-TTg Quyết định số 110/2009/QĐ-TTg Thông tư số 172/2009/TT-BTC Quyết định 14541/QĐ-CT-THNVDT Thông báo số 263/TB-VPCP Quyết định số 1349/QĐ-TTg Thông báo số 264/TB-VPCP Quyết định số 1347/QĐ-TTg Thông báo số 1583/TB-DPMT Quyết định số 1674/QĐ-BTNMT Quyết định số 1382/QĐ-TTg Quyết định số 1388/QĐ-TTg Quyết định số 1389/QĐ-TTg Quyết định số 1675/QĐ-BTNMT Chỉ thị số 16/2009/CT-UBND Quyết định số 3999/QĐ-UBND Nghị quyết số 41/NQ-CP Thông báo số 266/TB-VPCP Quyết định số 1383/QĐ-TTg Quyết định số 1386/QĐ-TTg Thông báo số 267/TB-VPCP Thông báo số 1602/TB-DPMT Quyết định số 1384/QĐ-TTg Quyết định số 1385/QĐ-TTg Quyết định số 1387/QĐ-TTg Thông tư 55/2009/TT-BNNPTNT Quyết định 97/2009/QĐ-UBND Nghị định số 71/2009/NĐ-CP Quyết định số 4476/QĐ-UBND Quyết định 04/2009/QĐ-UBND Quyết định số 1391/QĐ-TTg Thông tư 03/2009/TT-BVHTTDL Thông báo số 270/TB-VPCP Quyết định số 4493/QĐ-UBND Quyết định số 380/QĐ-BXD Quyết định số 4494/QĐ-UBND Quyết định số 4085/QĐ-UBND Thông báo 271/TB-VPCP Quyết định số 1404/QĐ-TTg Quyết định số 111/2009/QĐ-TTg Thông báo số 273/TB-VPCP Chỉ thị số 1408/CT-TTg Thông báo số 1644/TB-DPMT Quyết định 05/2009/QĐ-UBND Quyết định số 1406/QĐ-TTg Thông tư số 13/2009/TT-BYT Quyết định 3172/QĐ-BYT Quyết định 2536/QĐ-BGTVT Quyết định 1235/QĐ-BTTTT Thông báo 5266/TB-TCHQ Thông báo số 275/TB-VPCP Quyết định 4108/QĐ-UBND Thông báo số 274/TB-VPCP Thông báo số 389/BXD-KHCN Thông tư số 29/2009/TT-BLĐTBXH Thông báo 650/TB-VP Quyết định 1414/QĐ-TTg Báo cáo 87/BC-LĐTBXH Quyết định 4186/QĐ-UBND Quyết định 4189/QĐ-UBND Quyết định 4187/QĐ-UBND Nghị quyết 44/NQ-CP Quyết định 1417/QĐ-TTg Thông tư 20/2009/TT-NHNN Thông báo 390/TB-BGTVT Nghị định 73/2009/NĐ-CP Quyết định 4620/QĐ-UBND Quyết định 4614/QĐ-UBND Quyết định 1420/QĐ-TTg Thông tư 57/2009/TT-BNNPTNT Thông tư 174/2009/TT-BTC Thông báo 279/TB-VPCP Quyết định 1421/QĐ-TTg Thông tư 08/2009/TT-BNV Quyết định 4612/QĐ-UBND Quyết định 4466/QĐ-BCT Thông tư số 176/2009/TT-BTC Thông báo 282/TB-VPCP Thông tư liên tịch 06/2009/TTLT-BKHĐT-BNV-BTC Thông báo 280/TB-VPCP Thông tư số 30/2009/TT-BLĐTBXH Thông tư số 175/2009/TT-BTC Nghị định 74/2009/NĐ-CP Thông báo 3361/TB-LĐTBXH Quyết định 07/2009/QĐ-UBND Thông báo 283/TB-VPCP Thông tư 58/2009/TT-BNNPTNT Thông tư liên tịch 31/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC Thông tư 178/2009/TT-BTC Nghị định 75/2009/NĐ-CP Công điện 1621/CĐ-TTg Thông tư 32/2009/TT-BXD Thông tư 31/2009/TT-BXD Quyết định 899/QĐ-BXD Quyết định 1432/QĐ-TTg Quyết định 113/2009/QĐ-TTg Quyết định 100/2009/QĐ-UBND Nghị quyết 45/NQ-CP Quyết định 99/2009/QĐ-UBND Thông báo 286/TB-VPCP Quyết định 4287/QĐ-UBND Quyết định 4291/QĐ-UBND Thông tư 179/2009/TT-BTC Hướng dẫn 1534/TLĐ-HD Chỉ thị 1441/CT-TTg Thông tư 181/2009/TT-BTC Thông tư 180/2009/TT-BTC Quyết định 1969/QĐ-BKHCN Quyết định 399/QĐ-BXD Quyết định 912/QĐ-BXD Quyết định 401/QĐ-BXD Quyết định 66/2009/QĐ-UBND Thông báo 3428/TB-LĐTBXH Quyết định 907/QĐ-BXD Quyết định 400/QĐ-BXD Quyết định 914/QĐ-BXD Thông báo 288/TB-VPCP Thông tư 183/2009/TT-BTC Quyết định 2176/QĐ-NHNN Nghị định 76/2009/NĐ-CP Thông tư 184/2009/TT-BTC Quyết định 67/2009/QĐ-UBND Quyết định 1451/QĐ-TTg Quyết định 2019/QĐ-BKHCN Quyết định 1448/QĐ-TTg Quyết định 1450/QĐ-TTg Quyết định 926/QĐ-BXD Quyết định 1447/QĐ-TTg Thông tư số 60/2009/TT-BNNPTNT Quyết định 925/QĐ-BXD Báo cáo 89/BC-LĐTBXH Quyết định 11/2009/QĐ-UBND Thông báo 3482/TB-LĐTBXH Quyết định 4825/QĐ-UBND Thông tư 02/2009/TT-BTP Quyết định 1499/QĐ-TTg Thông báo 413/TB-BGTVT Báo cáo 91/BC-LĐTBXH Quyết định 69/2009/QĐ-UBND Quyết định 286/QĐ-UBDT Thông báo 296/TB-VPCP Hướng dẫn 2667/NHCS-TDNN Thông báo 295/TB-VPCP Thông tư liên tịch 32/2009/TTLT-BLĐTBXH-BNV Quyết định 1500/QĐ-TTg Quyết định 1524/QĐ-TTg Quyết định 1521/QĐ-TTg Quyết định 1519/QĐ-TTg Chỉ thị 01/CT-TLĐ Quyết định 19/2009/QĐ-UBND Quyết định 1520/QĐ-TTg Quyết định 1197/QĐ-LĐTBXH Thông báo 297/TB-VPCP Nghị định 78/2009/NĐ-CP Quyết định 1523/QĐ-TTg Quyết định 1526/QĐ-TTg Quyết định 101/2009/QĐ-UBND Quyết định 102/2009/QĐ-UBND Quyết định 1531/QĐ-TTg Nghị quyết 46/NQ-CP Quyết định 16411/QĐ-CT-THNVDT Thông tư số 153/2009/TT-BTC Quyết định số 1153/QĐ-TTg Quyết định số 1147/QĐ-TTg Quyết định 52/2009/QĐ-UBND Quyết định số 2762/QĐ-BYT Thông tư số 155/2009/TT-BTC Quyết định số 801/QĐ-BXD Quyết định số 805/QĐ-BXD Quyết định số 2211/QĐ-BGTVT Thông tư số 47/2009/TT-BNNPTNT Thông báo số 553/TB-VP Thông báo số 213/TB-BTC Thông tư 26/2009/TT-BTTTT Nghị định số 65/2009/NĐ-CP Quyết định số 1154/QĐ-TTg Quyết định số 1152/QĐ-TTg Quyết định số 1150/QĐ-TTg Quyết định số 1148/QĐ-TTg Thông tư số 27/2009/TT-BXD Quyết định số 1854/QĐ-BTC Nghị định số 66/2009/NĐ-CP Thông tư số 156/2009/TT-BTC Báo cáo số 88/BC-UBND Quyết định số 4868/QĐ-BGDĐT Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND Thông báo số 560/TB-VP Quyết định 13/2009/QĐ-UBND Công điện số 05/CĐ-BTNMT Quyết định số 3695/QĐ-UBND Công điện số 5152/CĐ-BYT Thông tư số 14/2009/TT-BGTVT Thông tư số 15/2009/TT-BGTVT Quyết định số 1161/QĐ-BNV Quyết định số 3939/QĐ-BCĐ Quyết định 42/2009/QĐ-UBND Quyết định số 1158/QĐ-TTg Quyết định số 1157/QĐ-TTg Thông tư số 48/2009/TT-BNNPTNT Thông tư số 28/2009/TT-BLĐTBXH Thông tư số 16/2009/TT-BGTVT Thông tư số 27/2009/TT-BLĐTBXH Quyết định số 809/QĐ-BXD Quyết định 48/2009/QĐ-UBND Báo cáo số 49/BC-NO&TTBĐS Quyết định số 1161/QĐ-TTg Thông tư số 26/2009/TT-BLĐTBXH Quyết định số 810/QĐ-BXD Quyết định 47/2009/QĐ-UBND Quyết định số 1160/QĐ-TTg Quyết định số 3982/QĐ-UBND Quyết định số 101/2009/QĐ-TTg Quyết định số 1162/QĐ-TTg Quyết định số 1171/QĐ-BNV Báo cáo số 687/BC-VTLTNN Quyết định số 815/QĐ-BXD Thông báo số 6321/TB-SXD-QLNLHNXD Quyết định số 821/QĐ-BXD Quyết định số 813/QĐ-BXD Thông tư số 158/2009/TT-BTC Thông tư số 157/2009/TT-BTC Quyết định số 1168/QĐ-TTg Thông báo số 349/TB-BGTVT Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg Chỉ thị 02/2009/CT-UBND Quyết định số 1197/QĐ-BNV Quyết định số 1167/QĐ-TTg Quyết định số 1166/QĐ-TTg Quyết định số 1887/QĐ-BTP Quyết định số 1527/QĐ-BTNMT Quyết định số 2228/QĐ-BNN-VP Quyết định số 1173/QĐ-TTg Thông báo số 1456/TB-DPMT Quyết định số 1176/QĐ-TTg Thông tư số 15/2009/TT-NHNN Quyết định 20/2009/QĐ-UBND Quyết định số 2865/QĐ-BYT Quyết định số 1904/QĐ-BTC Thông báo số 1465/TB-DPMT Quyết định số 1178/QĐ-TTg Quyết định số 349/QĐ-BXD Quyết định 2866/QĐ-BYT Quyết định số 1903/QĐ-BTC Quyết định số 1518/QĐ-BKHCN Quyết định số 2315/QĐ-BGTVT Quyết định số 1902/QĐ-BTC Quyết định 1736/QĐ-UBND Quyết định 979/QĐ-BHXH Quyết định số 1901/QĐ-BTC Quyết định 22/2009/QĐ-UBND Quyết định số 1175/QĐ-TTg Quyết định số 1174/QĐ-TTg Chỉ thị số 15/2009/CT-UBND Nghị quyết số 35/NQ-CP Thông tư số 17/2009/TT-NHNN Thông tư số 16/2009/TT-NHNN Thông tư số 10/2009/TT-BTNMT Nghị quyết số 33/NQ-CP Thông tư 11/2009/TT-BTNMT Thông tư số 19/2009/TT-BGDĐT Quyết định số 1111/QĐ-BTTTT Quyết định số 4108/QĐ-UBND Quyết định số 1026/QĐ-BLĐTBXH Quyết định số 2772/QĐ-BVHTTDL Nghị quyết số 34/NQ-CP Thông tư 23/2009/TT-BGDĐT Quyết định số 838/QĐ-BXD Quyết định số 1882/QĐ-TTCP Chỉ thị 04/2009/CT-UBND Thông tư 20/2009/TT-BGDĐT Thông tư 21/2009/TT-BGDĐT Quyết định số 2890/QĐ-BYT Quyết định 24/2009/QĐ-UBND Chỉ thị 03/2009/CT-UBND Thông tư số 162/2009/TT-BTC Quyết định số 1272/QĐ-TTg Quyết định số 103/2009/QĐ-TTg Quyết định số 2728/QĐ-BNG Quyết định số 104/2009/QĐ-TTg Chỉ thị 08/2009/CT-UBND Quyết định số 5076/QĐ-BGDĐT Thông tư 24/2009/TT-BGDĐT Quyết định số 1185/QĐ-TTg Quyết định số 260/QĐ-UBDT Thông báo số 1493/TB-DPMT Chỉ thị 05/2009/CT-UBND Thông tư số 163/2009/TT-BTC Quyết định số 2374/QĐ-BCA-V11 Quyết định số 1915/QĐ-BTP Nghị định số 69/2009/NĐ-CP Hướng dẫn 1350/HD-TLĐ Quyết định 44/2009/QĐ-UBND Quyết định số 3847/QĐ-UBND Quyết định số 1278/QĐ-TTg Thông báo số 1514/TB-DPMT Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC Chỉ thị 146/CT-BVHTTDL Quyết định 01/2009/QĐ-UBND Quyết định 02/2009/QĐ-UBND Quyết định số 1130/QĐ-BTTTT Thông tư số 29/2009/TT-BXD Quyết định số 1617/QĐ-BKHCN Thông tư số 18/2009/TT-NHNN Quyết định số 1955/QĐ-UBND Thông báo số 1507/TB-DPMT Quyết định 1956/QĐ-UBND Quyết định số 1636/QĐ-TCHQ Quyết định số 1958/QĐ-BTC Thông báo số 1527/TB-DPMT Thông tư số 12/2009/TT-BTNMT Thông tư số 165/2009/TT-BTC Quyết định số 359/QĐ-BXD Quyết định số 856/QĐ-BXD Quyết định 31/2009/QĐ-UBND Thông báo số 2973/TB-LĐTBXH Quyết định 1168/QĐ-BTTTT Quyết định 4093/QĐ-BCT Quyết định số 868/QĐ-BXD Quyết định số 2414/QĐ-BGTVT Thông tư số 166/2009/TT-BTC Quyết định số 1607/QĐ-BTNMT Chỉ thị số 24/CT-UBND Thông tư số 13/2009/TT-BTNMT Thông báo số 251/TB-VPCP Quyết định số 3003/QĐ-BYT Quyết định 02/2009/QĐ-UBND Thông tư số 167/2009/TT-BTC Quyết định 06/2009/QĐ-UBND Thông báo số 1552/TB-DPMT Quyết định số 1296/QĐ-TTg Quyết định số 1295/QĐ-TTg Quyết định số 93/2009/QĐ-UBND Thông tư 12/2009/TT-BYT Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg Quyết định 01/2009/QĐ-UBND Quyết định 92/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân HN ban hành Quyết định số 1305/QĐ-TTg Quyết định số 106/2009/QĐ-TTg Quyết định số 1301/QĐ-TTg Báo cáo 2697/BC-BNV Quyết định số 265/QĐ-UBDT Quyết định số 1308/QĐ-TTg Quyết định số 1302/QĐ-TTG Quyết định số 1300/QĐ-TTg Quyết định số 4141/QĐ-BCT Thông báo số 568/TB-BGDĐT Quyết định số 1304/QĐ-TTg Quyết định số 1303/QĐ-TTg Quyết định số 1297/QĐ-TTg Quyết định số 531/QĐ-UBCK Quyết định số 4173/QĐ-BCT Quyết định số 1310/QĐ-TTg Nghị định số 70/2009/NĐ-CP Thông báo số 1750/HĐNTNN Quyết định 25/2009/QĐ-UBND Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND Thông tư số 03/2009/TT-BN Chỉ thị số 13/2009/CT-UBND Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND Hướng dẫn 1111/HD-TLĐ Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND Quyết định số 1747/QĐ-BTP Nghị quyết 02/2009/NQ-HĐND Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND Quyết định số 312/QĐ-BXD Thông tư số 24/2009/TT-BLĐTBXH Thông tư số 07/2009/TT-BTNMT Văn bản Báo cáo số 74/BC-UBND Hướng dẫn số 129/HĐTVĐX Quyết định số 52/2009/QĐ-UBND Quyết định số 1000/QĐ-TTg Quyết định số 1939/QĐ-BNN-TCCB Văn bản Báo cáo số 465/BC-BGDĐT Nghị quyết 01/2009/NQ-HĐND Quyết định số 1023/QĐ-CTN Quyết định số 998/QĐ-TTg Nghị quyết 03/2009/NQ-HĐND Công điện số 4431/CĐ-BYT Công điện số 04/CĐ-BTNMT Nghị định số 58/2009/NĐ-CP Thông báo số 1215/TB-DPMT Thông báo số 595/TB-VTLTNN Quyết định số 2036/QĐ-BGTVT-TTr Thông báo số 322/TB-BGTVT Quyết định 48/2009/QĐ-UBND Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND Thông tư số 142/2009/TT-BTC Báo cáo số 76/BC-UBND Quyết định số 53/2009/QĐ-UBND Quyết định 1653/QĐ-NHNN Quyết định số 2506/QĐ-BVHTTDL Quyết định 1650/QĐ-NHNN Thông tư số 25/2009/TT-BLĐTBXH Báo cáo số 74/BC-TTTH Quyết định 1649/QĐ-NHNN Kế hoạch số 3489/KH-UBND Nghị quyết số 31/NQ-CP Thông tư số 45/2009/TT-BCA(C11) Quyết định 1654/QĐ-NHNN Quyết định số 3411/QĐ-UBND Thông tư số 143/2009/TT-BTC Quyết định số 3412/QĐ-UBND Báo cáo số 649/BC-BYT Quyết định số 1722/QĐ-BTC Quyết định số 3410/QĐ-UBND Quyết định số 3581/QĐ-BCT Thông tư số 08/2009/TT-BTNMT Báo cáo số 78/BC-UBND Quyết định số 1661/QĐ-NHNN Quyết định số 1007/QĐ-TTg Quyết định số 1666/QĐ-NHNN Thông tư liên tịch số 144/2009/TTLT-BTC-BCA Chỉ thị số 02/CT-BXD Quyết định số 3415/QĐ-UBND Quyết định số 88/2009/QĐ-UBND Thông tư số 14/2009/TT-NHNN Thông tư số 23/2009/TT-BXD Quyết định số 3416/QĐ-UBND Nghị định số 59/2009/NĐ-CP Quyết định số 89/2009/QĐ-UBND Quyết định số 3446/QĐ-UBND Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT Thông tư liên tịch số 145/2009/TTLT-BTC-BKHCN Quyết định số 11838/QĐ-CT-THNVDT Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND Quyết định số 1681/QĐ-NHNN Quyết định số 1026/QĐ-TTg Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND Quyết định số 1012/QĐ-TTg Công điện số 4711/CĐ-BYT Quyết định số 3451/QĐ-UBND Quyết định số 2547/QĐ-BVHTTDL Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐNĐ Quyết định số 1013/QĐ-TTg Quyết định số 2540/QĐ-BVHTTDL Chỉ thị số 23/CT-UBND Quyết định số 1029/QĐ-TTg Quyết định 05/2009/QĐ-UBND Quyết định số 1033/QĐ-TTg Quyết định số 1032/QĐ-TTg Quyết định số 1031/QĐ-TTg Công điện số 51/CĐ-BGTVT Thông tư số 23/2009/TT-BTTTT Quyết định số 1036/QĐ-TTg Quyết định số 1035/QĐ-TTg Thông tư số 146/2009/TT-BTC Quyết định số 998/QĐ-TCTDTT Quyết định số 2560/QĐ-BVHTTDL Quyết định số 1030/QĐ-TTg Quyết định số 1034/QĐ-TTg Thông tư số 44/2009/TT-BNNPTNT Thông tư liên tịch 36/2009/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC Thông tư số 148/2009/TT-BTC Quyết định 48/2009/QĐ-UBND Quyết định số 2566/QĐ-BVHTTDL Quyết định số 3493/QĐ-UBND Thông tư số 147/2009/TTLT-BTC-BCT Thông tư số 24/2009/TT-BXD Thông báo số 209/TB-VPCP Nghị quyết 11/2009/NQ-HĐND Quyết định số 2580/QĐ-BVHTTDL Quyết định 91/2009/QĐ-UBND Quyết định số 1396/QĐ-BTNMT Thông tư số 149/2009/TT-BTC Quyết định số 3708/QĐ-BCT Thông tư 151/2009/TT-BTC Thông tư số 04/2009/TT-BKH Quyết định số 1807/QĐ-BTP Nghị định số 60/2009/NĐ-CP Quyết định số 3745/QĐ-UBND Quyết định số 1099/QĐ-TTg Quyết định số 1097/QĐ-TTg Thông báo số 531/TB-VP Quyết định số 3746/QĐ-UBND Quyết định số 1101/QĐ-TTg Quyết định số 1098/QĐ-TTg Quyết định 3550/QĐ-UBND Thông tư số 45/2009/TT-BNNPTNT Quyết định số 97/2009/QĐ-TTg Quyết định 50/2009/QĐ-UBND Quyết định số 57/2009/QĐ-UBND Quyết định số 1450/QĐ-TCHQ Nghị định số 61/2009/NĐ-CP Quyết định số 59/2009/QĐ-UBND Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BCA-BQP-BTC Quyết định số 1103/QĐ-TTg Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT Quyết định 52/2009/QĐ-UBND Quyết định số 98/2009/QĐ-TTg Quyết định số 772/QĐ-BXD Quyết định số 331/QĐ-BXD Quyết định số 328/QĐ-BXD Quyết định số 1422/QĐ-BTNMT Quyết định số 1458/QĐ-TCHQ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP Thông báo số 1345/TB-DPMT Thông báo số 538/TB-VP Quyết định số 765/QĐ-BXD Quyết định 3798/QĐ-BCT Quyết định 16/2009/QĐ-UBND Thông báo số 347/TB-UBND Quyết định số 777/QĐ-BXD Quyết định số 1137/QĐ-BNV Quyết định 14/2009/QĐ-UBND Thông tư số 26/2009/TT-BXD Thông báo số 223/TB-VPCP Nghị định số 63/2009/NĐ-CP Quyết định số 1778/QĐ-NHNN Quyết định số 2100/QĐ-BGTVT Quyết định 3594/QĐ-UBND Thông báo số 222/TB-VPCP Quyết định số 1830/QĐ-BTC Thông tư số 25/2009/TT-BXD Quyết định số 99/2009/QĐ-TTg Quyết định số 1832/QĐ-BTC Báo cáo số 2430/BC-BNV Quyết định số 100/2009/QĐ-TTg Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND Quyết định số 1154/QĐ-BNV Thông báo số 340/TB-BGTVT Thông tư số 154/2009/TT-BTC Quyết định 11/2009/QĐ-UBND Thông báo số 224/TB-VPCP Nghị định số 64/2009/NĐ-CP Quyết định 46/2009/QĐ-UBND Quyết định số 1434/QĐ-BKHCN Quyết định số 63/2009/QĐ-UBND Thông báo số 1375/TB-DPMT Quyết định số 1334/1998/QĐ-BTC Quyết định số 1336/1998/QĐ-BTC Quyết định 1352/1998/QĐ-BTC Nghị quyết số 63/1998/NQ-UBTVQH10 Thông tư số 19/1998/TT-BTM Thông tư liên tịch 20/1998/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN Thông tư số 136/1998/TT-BTC Thông tư số 137/1998/TT-BTC Chỉ thị số 36/1998/CT-TTg Thông tư số 140/1998/TT-BTC Quyết định 1481/1998/QĐ-BTC Quyết định số 212/1998/QĐ-TTg Thông tư số 144/1998/TT-BTC Quyết định 1542/1998/QĐ-BTC Nghị định số 90/1998/NĐ-CP Quyết định số 216/1998/QĐ-TTg Quyết định số 1572/1998/QĐ/BTC Thông tư số 148/1998/TT-BTC Quyết định 1632/1998/QĐ-BTC Quyết định 383/1998/TCHQ-QĐ Quyết định số 388/1998/QĐ-TCHQ Quyết định số 1672/1998/QĐ-BTC Quyết định số 171/1998/QĐ/BTC Thông tư 11/1998/TT-TCHQ Nghị quyết số 19/1998/NQ-QH10 Thông tư 2345/1998/TT-BKHCNMT Thông tư số 12/1998/TT-TCHQ Thông tư liên tịch số 06/1998/TTLT-TCBĐ-TCHQ Quyết định số 1802/1998/QĐ-BTC Thông tư 13/1998/TT-TCHQ Quyết định số 62/1999/QĐ-CTN về việc phê chuẩn hiệp định khung ASEAN về tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa quá cảnh do Chủ tịch nước ban hành Thông tư số 162/1998/TT-BTC Quyết định số 1129/QĐ-TTg về việc thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tiên Sơn, tỉnh Bắc ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành Thông tư số 168/1998/TT-BTC về việc quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 84/1998/NĐ-CP ngày 12/10/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) Nghị định số 102/1998/NĐ-CP về Luật thuế giá trị gia tăng do Chính Phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng Thông tư số 169/1998/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 172/1998/TT-BTC về Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 54/CP ngày 28/8/1993, số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các loại luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu Quyết định số 248/1998/QĐ-TTg về một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 1999 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Thông tư số 175/1998/TT-BTC về Luật thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 102/1998/NĐ-CP ngày 21/12/1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng Thông tư số 21/1998/TT-BTM về cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế do Bộ Thương mại ban hành, để hướng dẫn thi hành Quy chế về cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế, ban hành kèm theo Quyết định số 205/1998/QĐ-TTg ngày 19/10/1998 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 250/1998/QĐ-TTg về điều hành xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón năm 1999 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 251/1998/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình phát triển xuất khẩu thuỷ sản đến năm 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Thông tư liên tịch số 176/1998/TTLT/BTC-BCN-TCHQ Quyết định số 1655/1998/QĐ-BTM Quyết định số 1944/1998/QĐ-BTC Thông tư số 182/1998/TT-BTC Thông tư số 185/1998/TT-BTC Quyết định số 254/1998/QĐ-TTg Thông tư số 22/1998-TT-BTM Quyết định số 455/1998/QĐ-TCHQ Thông tư 01/1999/TT-BTC Thông tư số 01/1999/TT-BTM Thông tư số 03/1999/TT-BTC Thông tư số 02/1999/TT-BTM Quyết định số 04/1999/QĐ-BTC Thông tư liên tịch số 06/1999/TTLT-BTC-TCHQ Thông tư số 09/1999/TT-BTC Nghị định số 04/1999/NĐ-CP Quyết định số 62/1999/QĐ-TCHQ Thông tư số 14/1999/TT-BTC Thông tư liên tịch số 1999/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN Quyết định số 13/1999/QĐ-TTg Quyết định số 0123/1999/QĐ-BTM Thông tư số 17/1999/TT-BTC Thông tư số 20/1999/TT-BTC Quyết định số 20/1999/QĐ-TTg Nghị định số 10/1999/NĐ-CP Nghị định số 12/1999/NĐ-CP Quyết định số 43/1999/QĐ-TTg Thông tư số 01/1999/TT-BCN Quyết định 89/1999/QĐ-TCHQ Quyết định số 29/1999/QĐ-BTC Thông tư số 05/1999-TT/BTM Nghị định số 14/1999/NĐ-CP Quyết định 97/1999/QĐ-TCHQ Thông tư số 06/1999/TM-BTM Quyết định số 08/1999/QĐ-CDTQG Quyết định số 53/1999/QĐ-TTG Nghị định số 16/1999/NĐ/CP Nghị quyết số 04/1999/NQ-CP Quyết định số 37/1999/QĐ-BTC Quyết định số 38/1999/QĐ-BTC Quyết định số 40/1999/QĐ-BTC Nghị định số 20/1999/NĐ-CP Nghị định số 22/1999/NĐ-CP Thông tư số 01/1999/TT-NHNN7 Thông tư số 02/1999/TT-NHNN14 Quyết định số 121/1999/QĐ-TCHQ Thông tư số 07/1999/TT/BTM Thông tư số 43/1999/TT-BTC Quyết định số 455/1999/QĐ-BTM Thông báo số 09/1999/TM-XNK Thông tư 49/1999/TT-BTC của Bộ ban hành Thông tư số 53/1999/TT-BTC Quyết định số 0543/1999/QĐ-BTM Thông tư 03/1999/TT-TCBĐ Chỉ thị số 11/1999/CT-UB-TM Quyết định số 0616/1999/QĐ-BTM Quyết định số 197/1999/QĐ-TCHQ Quyết định số 61/1999/QĐ-BTC Quyết định số 199/1999/QĐ-TCHQ Quyết định số 0724/1999/QĐ-BTM Quy chế số 554/LN/VHTT-HQ Quyết định số 1091/1999/QĐ-BKHCNMT Thông tư liên tịch số 77/1999/TTLT-BTC-BTM-TCHQ Thông tư liên tịch số 21/1999/TTLT-BTM-BCA-BGTVT-TCHQ Thông tư số 22/1999/TT-BTM Quyết định 229/1999/QĐ-TCHQ Thông tư số 82/1999/TT-BTC Quyết định số 68/1999/QĐ-BTC Quyết định số 70/1999/QĐ-BTC Quyết định số 71/1999/QĐ-BTC Thông tư 89/1999/TT-BTC Thông tư số 91/1999/TT-BTC Thông tư số 92/1999/TT-BTC Quyết định số 262/1999/QĐ-TCHQ Quyết định số 260/1999/QĐ-TCHQ Quyết định số 78/1999/QĐ-BTC Quyết định số 79/1999/QĐ-BTC Quyết định số 1944/1999/QĐ-BGTVT Quyết định số 283/1999/QĐ-TCHQ Quyết định số 290/1999/QĐ-TCHQ Quyết định số 296/1999/QĐ-TCHQ Quyết định số 171/1999/QĐ-TTg Thông tư liên tịch số 2395/1999/TTLT-BQP-BTC Quyết định số 176/1999/QĐ-TTg Thông tư 106/1999/TT-BTC Thông tư số 105/1999/TT-BTC Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Thủ tướng Chính phủ ban hành Thông tư số 27/1999/TT-BTM về việc cấp giấy phép nhập khẩu gỗ nguyên liệu có nguồn gốc Campachia do Bộ Thương mại ban hành, để sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/1998/TT-BTM hướng dẫn việc cấp giấy phép nhập khẩu gỗ nguyên liệu có nguồn gốc Campachia Quyết định số 1022/1999/QĐ-BTM về việc ban hành Danh mục hàng hoá không thuộc đối tượng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mua tại Việt Nam để xuất khẩu do Bộ Thương mại ban hành Quyết định số 182/1999/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án phát triển rau, quả và hoa, cây cảnh thời kỳ 1999-2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Thông tư liên tịch số 29/1999/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN về việc giao hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường có quy định hạn ngạch năm 2000 do Bộ Công nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Thương mại ban hành Quyết định số 50/1999/QĐ-BCN về việc ban hành quy tạm thời về yêu cầu kỹ thuật chung đối với dây truyền công nghệ lắp ráp xe găn máy hai bánh loại hình IKD do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Chỉ thị số 26/1999/CT-TTg về các giải pháp tháo gỡ khó khăn để đẩy mạnh đầu tư, phát triển sản xuất và xuất khẩu do Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2774/1999/QĐ-BYT về việc ban hành "Quy định bảo quản thiết bị y tế Dự trữ Quốc gia; Quy trình bảo quản thuốc và nguyên liệu làm thuốc dự trữ Quốc gia" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Hiệp định về Các dịch vụ thanh toán qua bưu chính của Liên minh Bưu chính thế giới Quyết định số 1645/1999/QĐ-BKHCNMT Quyết định số 195/1999/QĐ-TTg Quyết định số 351/1999/QĐ-TCHQ Thông báo số 1021/VHTT-TB Thông tư số 119/1999/TT-BTC Quyết định số 371/1999/QĐ-NHNN1 Quyết định số 125/1999/QĐ-BTC Quyết định số 1250/1999/QĐ-BTM Quyết định số 1251/1999/QĐ-BTM Quyết định số 134/1999/QĐ-BTC Chỉ thị số 151/1999/CT-BNN-TY Thông tư số 153/1999/TT-BNN-KL Quyết định số 1971/1999/QĐ-BKHCNMT Quyết định số 139/1999/QĐ-BTC Quyết định 1537/TCT-QĐ-AC Quyết định số 1375/1999/QĐ-BTM Nghị quyết số 13/1999/NQ-CP Quyết định số 7657/1999/QĐ-UB-KT Quyết định số 1173/1999/QĐ-TTg Quyết định số 231/1999/QĐ-TTg Thông báo số 1035/TB/BVTV-KD Quyết định số 233/1999/QĐ-TTg Nghị quyết số 31/1999/QH10 Quyết định số 7908/1999/QĐ-UB-CNN Quyết định số 481/1999/QĐ-TCHQ Quyết định số 242/1999/QĐ-TTg Quyết định số 1555/1999/QĐ-BTM Thông tư số 151/1999/TT-BTC Quyết định số 03/2000/QĐ-TTg Quyết định số 03/2000/QĐ-BTC Quyết định số 36/2000/QĐ-BTM Quyết định số 0034/2000/QĐ-BTM Quyết định số 0057/2000/QĐ-BTM Quyết định số 33/QĐ-KTTT Quyết định số 117/2000/QĐ-BKHCNMT Quyết định số 16/2000/QĐ-BTC Thông tư liên tịch số 02/2000/TTLT-BTM-BC Quyết định số 163/2000/QĐ-TTg Quyết định 10/2000/QĐ-HĐQL Quyết định số 12/2000/QĐ-HĐQL Quyết định số 32/2000/QĐ-TTg Quyết định số 33/2000/QĐ-BTC Quyết định 35/2000/QĐ-BTC Quyết định số 41/2000/QĐ-BTC Quyết định số 42/2000/QĐ-BTC Quyết định số 128-TTg Thông tư số 04-TM/XNK Thông tư liên bộ số 31/TT-LB Hiệp định số 216/WTO/VB Hiệp định số 261/WTO/VB Hiệp định số 215/WTO/VB Nghị định số 33-CP Thông tư số 6-TM/XNK Thông báo 472/TB-VP Quyết định số 280-TTg Thông tư số 90 TC/TCT Thông tư số 47/TC-TCT Quyết định số 79/TCHQ-QĐ Quyết định số 08/TM-XNK Quyết định số 706/QĐ-KHKT Thông tư số 845-TCHQ/GQ Quyết định số 89/TCHQ-QĐ Quyết định số 1064-TM/PC Quyết định số 01162/TM-XNK Quyết định số 1163/TM-XNK Quyết định số 1172-TM/XNK Thông tư số 74/TT Thông tư số 190/TCHQ-GSQL Quyết định số 1343-TM/PC Quyết định số 845/TCHQ-GQ Thông báo số 13715/TM-XNK Hiệp định về đảm bảo chất lượng hàng hoá xuất nhập khẩu Quyết định số 752-TTg Quyết định số 258/TCHQ-GSQL Chỉ thị số 256/TCHQ-GSQL Quyết định số 147-TCTK/QĐ Thông tư số 20-TC/TCT Thông tư số 09-TC/TCT Quyết định số 63-TC/TCT-QĐ Hiệp định về thủ tục cấp phép nhập khẩu Thông tư liên bộ số 02/TTLB/NN-TM Thông tư liên bộ số 04 TTLB/NN-TM Quyết định số 96/TM-XNK Quyết định số 100/NN-BVTV/QĐ Quyết định số 144-TC/TCT/QĐ Quyết định số 123/TM-XNK Quy định số 2402/TM-XNK Quy định số 1971-LB-TM-XD Chỉ thị số 108/TCHQ-GSQL Hiệp định về hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau Thông tư số 07-TM/XNK Quyết định số 111-TCHQ/KTTT Thông tư số 3771/TM-XNK Quyết định số 234 TC/TCT/QĐ Thông tư số 118-TCHQ/GSQL Quyết định số 120/TCHQ-GSQL Quyết định 126-TCHQ/QĐ Quyết định số 126/TCHQ-QĐ Quyết định số 127/TCHQ-GSQL Thông tư số 133 TCHQ/KTTT Quyết định số 317/TC/TCT/QĐ Chỉ thị số 141/TCHQ-GSQL Quyết định số 21/VGCP-CNTD-DV Quyết định số 199/TCHQ-GSQL Quyết định số 615-TC/TCT/QĐ Quyết định số 615A TC/TCT/QĐ Thông tư liên tịch số 06/TT/HQ-BĐ Quyết định số 555/TM-XNK Thông tư số 52-TC/TCT Thông tư số 53-TC/TC Quyết định số 904-TC/TCT/QĐ Quyết định số 244/TCHQ-GSQL Nghị quyết số 290 NQ/UBTVQH9 Hướng dẫn số 1394/NHCT-TĐ Thông tư liên bộ số 26/TT-LB Quyết định số 268/TCHQ-GSQL Quyết định số 1762/QĐ-PCTN Thông tư liên tịch số 01/TTLB Quyết định số 664-TTg Thông tư số 75-TC/TCT Thông tư liên bộ số 01/LB Nghị quyết số 292/1995/NQ-UBTVQH9 Quyết định số 1188TC/QĐ/TCT Thông tư liên tịch 280-TCHQ/GSQL Quyết định số 1233-TC/TCT/QĐ Nghị định số 89-CP Nghị định về ban hành danh mục hàng hoá Quyết định số 287/TCHQ-GSQL Quyết định số 1324-TC/TCT/QĐ Thông tư liên bộ số 06/TTLB Quyết định số 864-TTg Quyết định số 01/TM-TCHQ Quyết định 06/TCHQ-GSQL Quyết định số 07/TCHQ/KTTT Thông tư số 03TM/XNK Thông tư số 04 TTLB Quyết định số 146TC/QĐ/TCT Thông tư số 16-TC/TCT Nghị quyết về ngân sách Nhà nước Nghị định số 18-CP Quyết định số 27/TCHQ-GSQL Quyết định số 272/TM-TCCB Thông tư liên tịch số 07-TM/TCHQ Quyết định số 397 TC/QĐ/TCT Quyết định số 443TC/QĐ/TCT Quyết định số 381-TM/XNK Quy chế 573-NN/PTLN-CV Quyết định số 416/TM-ĐB Quyết định số 542TC/QĐ/TCT Quyết định số 62-TCHQ/GSQL Quyết định số 66/TCHQ-GSQL Quyết định số 1082-NN/BVTV-QĐ Thông tư số 33-TC/TCT Thông tư liên bộ số 77-TM/TCHQ Quyết định số 690-TM/XNK Quyết định số 689-TM/XNK Quyết định số 684-TC/QĐ/TCT Quyết định số 59/VGCP-TLSX Thông tư của liên bộ số 56-TT/LB Chỉ thị số 575-TTg Quyết định số 856-TC/QĐ/TCT Quyết định số 861A-TC/QĐ/TCT Quyết định số 675/TTg Thông tư liên bộ số 13-TTLB/TM-CN Thông tư liên tịch số 14/KHĐT-TM Quyết định số 2578/QĐ-TĐC Quyết định số 2579/QĐ-TĐC Quyết định số 821-TTg Chỉ thị số 15/LĐTBXH-TT Nghị định 82/CP Thông tư liên bộ số 2880/KCM-TM Quyết định số 02/1997/TC-QĐ-TCT Quyết định số 70/QĐ-TĐC Nghị quyết số 05/1997/NQ-CP Quyết định số 28-TTg Thông tư số 1-TM/XNK Chỉ thị số 14-TCHQ/GSQL Quyết định số 17/TCHQ-GSQL Thông tư số 2-TM/XNK Quy định số 673/1997/TCHQ-KTTT Quyết định số 141-TTg Thông tư 3-TM/CSTTTN Quyết định ban hành Quy chế báo cáo thống kê Quyết định số 323-KHCNMT/QĐ Thông tư số 42/1997/TCHQ-GSQL Thông tư số 03/1997/TT-KHĐT Quyết định số 242/1997/QĐ-BTC-TCT Thông tư số 13-TC/TCT Quyết định số 257/1997/QĐ-BTC-TCT Quyết định số 86/1997/QĐ-TCHQ Quyết định số 320/1997/TC-QĐ-TCT Thông báo số 5071/1997/BTM-XNK Quyết định số 312-TTg Quyết định số 122/1997/QĐ-NH5 Thông tư số 26/1997/TC-TCT Nghị quyết số 59/1997/NQ-CP Quyết định số 1165/1997/QĐ-NN-BVTV Thông tư số 131-TCHQ/GSQL Thông tư liên tịch số 6-TTLT/TM/CN Quyết định 129/TĐC-QĐ Quyết định số 496A-TC/QĐ/TCT Quyết định số 1370/1997/BYT-QĐ Quyết định số 516/1997/TC-QĐ-TCT Quyết định số 1136/1997/QĐ-ĐCKS Thông tư số 51/1997/TC-TCT Quyết định số 590/1997/TC-QĐ-TCT Quyết định số 709-TTg Thông tư số 65-TC/TCT Quyết định số 0735/1997/TM-VP Quyết định số 0904/1997/TM-XNK Quyết định số 0909/TM-XNK Quyết định số 0911/TM-XNK Quyết định số 0908/1997/TM-XNK Quyết định số 848/1997/TC-QĐ-TCT Thông tư liên tịch số 77/1997/TTLT-BTC-BTM-BNV-TCHQ Thông tư liên bộ số 08/1997/TTLT-BTM-BCN Thông tư số 81/1997/TT/BTC Quyết định 918-TC/QĐ/TCT Thông tư 82/1997/TT-BTC Quyết định số 920-TC/QĐ/TCT Thông tư số 84/1997/TT-BTC Quyết định số 2997/NN-PTLN-QĐ Quyết định số 2019/1997/QĐ-BKHCNMT Thông tư số 07/1997/TT-NHNN7 Quyết định số 1124/1997/QĐ-TTg Thông tư 01/1998/TT-BNN-PTLNl Quyết định số 12/1998/QĐ-TTg Quyết định số 11/1998/QĐ-TTg Quyết định số 0089/TM-XNK Thông tư số 13/1998/TT-BTC Quyết định số 103/1998/QĐ-BTC Quyết định số 29/1998/QĐ-TTG Thông tư số 01/1998/TN/XNK Thông tư số 01/1998/TM-XNK Quyết định số 153/1998/QĐ/BTC Quyết định số 39/1998/QĐ-TTg Thông tư liên tịch số 92/1998/TTLT-TCKTTV-BNNPTNT Thông tư số 03/1998/TT-BTM Quyết định số 33/1998/QĐ-BNN/TY Quyết định số 55/1998/QĐ-TTg Thông tư số 04/1998/TT-BTM Quyết định số 321/1998/QĐ-BTM Thông tư liên tịch 30/1998/TTLT-BTC-BTM-BNV-TCHQ Quyết định số 297/1998/QĐ-BTC Thông tư số 05/1998/TT-BTM Thông tư số 03/1998/TT-BCN Thông tư số 35/1998/TT-BTC Quyết định số 326/1998/QĐ-BTC Quyết định số 65/1998/QĐ-TTg Chỉ thị số 10/1998/CT-UB Thông tư số 06/1998/TT-BTM Thông tư số 37/1998/TT-BTC Quyết định số 383/1998/QĐ-BTC Quyết định số 386/1998/QĐ-BTC Thông tư số 39/1998/TT-BTC Chỉ thị số 17/1998/CT-TTg Thông tư liên tịch số 53/1998/TTLT-TC-TM-CN-TCHQ Quyết định số 568/1998/QĐ-BTC Thông tư số 08/1998/TT-BTM Quyết định về việc ban hành Bảng giá Thông tư số 65/1998/TT-BTC Thông tư số 69/1998/TT-BTC Luật số 04/1998/QH10 Quyết định số 700/1998/QĐ-BTC Quyết định số 155/1998/QĐ-TCHQ Quyết định số 625/1998/QĐ-BTM Quyết định số 103/1998/QĐ-TTg Quyết định số 206/1998/QĐ-NHNN6 Quyết định số 766/1998/QĐ-BTC Thông tư số 83/1998/TT-BTC Quy định số 172/1998/QĐ-TCHQ Quyết định số 786/1998/QĐ-BTC Quyết định số 805/1998/QĐ-BTC Quyết định số 843/1998/QĐ/BTC Nghị quyết số 08/1998/NQ-CP Thông tư số 09/1998/TT-BTM Quyết định số 895/1998/QĐ-BTC Nghị quyết số 52/1998/NQ-UBTVQH10 Thông tư liên tịch số 10/1998/TTLT-BTM-BTC-BCA-TCHQ Thông tư số 106/1998/TT/BTC Quyết định số 670/QĐ-TTg Nghị định số 57/1998/NĐ-CP Quyết định số 136/1998/QĐ-TTg Thông tư số 04/1998/TT-BVGCP Quyết định số 143/1998/QĐ-TTg Quyết định số 1010/1998/QĐ-BTC Quyết định số 274/1998/QĐ-TCHQ Quyết định số 744/1998/QĐ-TTg Quyết định số 764/1998/QĐ-TTg Thông tư số 18/1998/TT-BTM Thông tư 03/1998/TT-TCHQ Quyết định số 1124/1998/QĐ-BTC Thông tư số 06/1998/TT-TCHQ Quyết định số 158/1998/QĐ-TTg Quyết định số 1195/1998/QĐ-BTC Quyết định số 1233/1998/QĐ-BTC Thông tư số 127/1998/TT/BTC Quyết định số 178/1998/QĐ-TTg Quyết định số 181/1998/QĐ-TTg Thông tư số 128/1998/TT-BTC Quyết định 1282/1998/QĐ-BTC Nghị định số 79/1998/NĐ-CP Thông tư số 08/1998/TT-NHNN7 Quyết định số 324/1998/QĐ-NHNN1 n hành Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 132/1998/TT/BTC Sắc lệnh số 50 về việc cấm xuất cảng thóc, gạo, ngô, đỗ hoặc các chế phẩm thuộc về ngũ cốc do Chủ tịch Chính phủ ban hành Sắc lệnh về cấm hẳn việc xuất cảng ra ngoại quốc thóc, gạo, ngô, đỗ, hoặc các chế phẩm thuộc về ngũ cốc do Chính Phủ lâm thời ban hành. Nghị định số 51-TC do Bộ Tài chính ban hành Nghị định số 48-TC về sự xuất nhập cảng ở Đông dương do Bộ Tài Chính ban hành, để bãi bỏ đạo Sắc lệnh ngày 13 tháng 08 năm 1941. Sắc lệnh số 160 về việc cấm xuất cảng các máy móc, đồ vật bằng kim khí, xe hơi và các đồ phụ tùng xe hơi do Chủ tịch Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà ban hành Nghị định số 734-TC Sắc lệnh số 187 Sắc lệnh số 207 Sắc lệnh số 61/SL Sắc lệnh số 45/SL Sắc lệnh số 192/SL Sắc lệnh số 218/SL Nghị định số 616-TTg Nghị định số 995-TTg Nghị định số 1045-TTg Điều lệ về hàng hoá xuất nhập khẩu Nghị định số 153-TTg Nghị định số 168-TTg Thông tư 372-TTg Thông tư số 373-TTg Thông tư số 409-TTg Quyết định số 03-VH/QĐ Nghị định số 107-TTg Nghị định số 248-TTg Công ước về việc công nhận Nghị định số 271-BNT Thông tư số 4864-BNT/HQ Thông tư số 614-BNT/HQ Nghị định số 262-TTg Nghị định số 389-TTg Thông tư số 12-BNT-ĐU Thông tư số 16-LB Thông tư số 51-TTg Nghị định số 03-CP Nghị định số 50-CP Thông tư số 07-TTg Thông tư số 16-BNT/VP/PC Thông tư số 3216-BNT/HQ Thông tư số 86-BNT/HQ Quyết định số 552-BNT-QĐ-TCCB Chỉ thị số 206-BNT-HQ Chỉ thị số 79-TTg về việc tiến hành công tác hợp đồng kinh tế từ nay đến cuối năm 1963 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Thông tư liên bộ số 02-K2 về việc thanh toán tiền hàng thu mua xuất khẩu giữa các Tổng công ty xuất nhập khẩu, Công ty xuất nhập khẩu với các Công ty kinh doanh hàng xuất địa phương do Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam - Bộ Ngoại Thương ban hành Thông tư liên bộ số 176-A-NT-BĐ về quy định thủ tục xuất nhập khẩu bưu phẩm và bưu kiện do Liên bộ Bộ Ngoại thương và Tổng cục Bưu điện và Truyền thanh ban hành. Thông tư số 31-BNT/HQ về quy định thủ tục giám sát và quản lý đối với hàng xuất nhập khẩu làm thủ tục hải quan trong nội địa do Bộ Ngoại thương ban hành Nghị định số 100-CP về việc thống nhất quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm do Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 726-BNgT/TCCB về việc thành lập công ty kiểm kiện hàng hóa xuất nhập khẩu (gọi tắt là VIETALLCO) do Bộ Ngoại thương ban hành Quyết định số 95-KHKT/QĐ về việc ban hành bản quy định tạm thời về độ trong của các loại rượu màu xuất khẩu do Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành Quyết định số 151-CP về thưởng khuyến khích xuất khẩu do Hội đồng Chính phủ ban hành Nghị quyết số 83-CP về việc phát triển sản xuất hoa màu do Hội đồng Bộ trưởng ban hành Thông tư số 22-TTLB/TC/NT về việc hướng dẫn việc thu thuế hàng hoá vào hành lý, tặng phẩm, quà biếu nhập cảnh vượt quá tiêu chuẩn được miễn thuế do Bộ tài chính- Ngoại thương ban hành Thông tư liên bộ số 261-LB/NV/NG Nghị định số 227-CP Chỉ thị số 215-TTg Chỉ thị số 349-TTg Nghị quyết về việc thông qua nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước Chỉ thị số 42-TTg Nghị quyết số 37-CP Nghị định số 40-CP Quyết định số 120-CP Quyết định số 156-CP Nghị định số 183-CP Thông tư số 12-NT Thông tư liên bộ 35-TT/LB Chỉ thị số 306-TTg Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch Nhà nước Thông tư liên bộ số 03-LB/TT Nghị định số 35-CP Thông tư số 35-TTg Nghị quyết số 148-CP Thông tư số 09-TBXH Nghị định số 167-CP Nghị định 200-CP Thông tư liên bộ số 8-LB/BĐ-NgT Nghị định số 330-CP Quyết định số 1815-BNgT/VP/HQ Quyết định số 149-CT Chỉ thị số 262-CT Nghị quyết về kế hoạch Nhà nước và ngân sách Chỉ thị số 22-CT Nghị quyết số 15-HĐBT Nghị định số 21-HĐBT Nghị định số 20-HĐBT Chỉ thị số 98-HĐBT Quyết định số 113-HĐBT Thông tư số 7-MT/TT Thông tư số 21-TC/CNA Thông tư số 32-TCCB Thông tư số 53-BNgT/VP Chỉ thị số 301-CT Nghị quyết số 188-HĐBT Thông tư liên bộ 37-TT/LB Thông tư số 34-CT Thông tư số 4-LB/TT Nghị định số 19-HĐBT Thông tư số 4-TTLB/NgT/TCBĐ Quyết định số 133-CT Quyết định số 169-CT về việc giao nhiệm vụ kiểm tra, cấp giấy chứng nhận chất lượng hàng thuỷ sản trước khi xuất khẩu do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 75-HĐBT Thông tư liên tịch số 118-LB/TT/NgT/NHNN Thông tư số 16-BNgT/PC/HQ Nghị định 33-HĐBT Quyết định số 46/QĐ-UB Thông tư số 17-TC/NSĐP Chỉ thị số 6-BTS/CT Quyết định số 347-TS/QĐ về việc ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Trung tâm kiểm tra và cấp giấy chứng nhận chất lượng hàng thuỷ sản xuất khẩu do Bộ trưởng bộ Thuỷ sản ban hành Chỉ thị số 231-CT về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác cải tạo và tăng cường củng cố quan hệ sản xuất XHCN đối với tiểu thủ công nghiệp và thủ công nghiệp do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành Nghị định số 120-HĐBT về việc thành lập Công ty xuất nhập khẩu thuộc Tổng cục Cao su do Hội đồng Bộ trưởng ban hành Thông tư số 2001-BVT/TT ngày 13/10/1984 về chế độ hợp đồng kinh tế hai chiều do Bộ vật tư ban hành đễ việc hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 187-HĐBT ngày 22/12/1982 của Hội đồng Bộ trưởng Nghị quyết số 134-HĐBT về phân cấp quản lý lương thực do Hội đồng Bộ trưởng ban hành Nghị quyết số 156-HĐBT về một số vấn đề cải tiến quản lý công nghiệp quốc doanh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 162-HĐBT về tổ chức hoạt động liên kết trong kinh tế do Hội đồng Bộ trưởng ban hành Nghị quyết số 176a-HĐBT về việc phát huy vai trò và năng lực của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa do Hội Đồng Bộ Trưởng ban hành Quyết định số 2-CT về việc bổ sung, sửa đổi một số chế độ đối với công nhân, viên chức, các lực lượng vũ trang, cán bộ xã, bản công tác ở xã, huyện biên giới Việt - Trung do Chủ tịch hội đồng bộ trưởng ban hành Thông tư liên tịch số 7-TTLB/VH/NgT về việc quy định phạm vi kinh doanh xuất nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ thu ngoại tệ của ngành văn hoá do Bộ Văn hoá- Ngoại thương ban hành Chỉ thị số 44-CT Chỉ thị số 62-CT Chỉ thị số 63-CT Nghị quyết số 52-HĐBT Nghị định số 128-HĐBT Thông tư 12/VGNN-PPCĐ Nghị định số 190-HĐBT Chỉ thị số 202-HĐBT Quyết định số 217-HĐBT Thông tư số 3007-TTLB/VH/HQ Chỉ thị số 392-CT Quyết định số 102/TCHQ/CGQ Thông tư liên bộ số 297-TT/LB Quyết định số 208-QĐ Chỉ thị số 89-CT Nghị định số 54-HĐBT Quyết định số 510-QĐ Chỉ thị số 1191-CT Quyết định số 124-HĐBT Quyết định số 1592-TCHQ/PC Thông tư số 20-BNgT/XNK Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Quyết định số 668-BNgT/TCCB thông tư liên bộ số 9-TC/NT Chỉ thị số 96-CT Thông tư số 517-TCHQ/PC Quyết định số 33-TC/VP thông tư liên bộ số 5-TT/LB Nghị định số 161-HĐBT Nghị định số 131-HĐBT Thông tư số 1777-TCHQ/PC Quyết định số 772 - BYT/QĐ Chỉ thị số 292-CT Quyết định số 312-CT Chỉ thị 327-CT Quyết định số 347-CT Luật số 5-HĐNN8 Nghị định số 8-HĐBT Thông tư số 114-TCHQ/PC Thông tư số 35-NHNN/TT Chỉ thị số 182-CT thông tư liên bộ số 967-TTLB/NV/TCHQ Quyết định số 280-CT Quyết định số 288-CT Quyết định số 175-HĐBT Quyết định số 305-CT Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch kinh tế - xã hội Quyết định số 207-HĐBT Quyết định số 9-CT Quyết định số 10-HĐBT Quyết định số 99-CT Quyết định số 104-CT Quyết định số 133-CT Quyết định số 140-CT Nghị định số 54-HĐBT Nghị định số 64-HĐBT Thông tư số 10-KTĐN/XNK Chỉ thị số 216-CT Chỉ thị số 230-CT Chỉ thị số 38/CT-UB Quyết định số 288-CT Quyết định số 222-TC/CTN Quyết định số 245/WTO/VB Quyết định số 244/WTO/VB Quyết định số 226/WTO/VB Pháp lệnh số 32-LCT/HĐNN8 Thông tư liên tịch số 4-TT/LB Thông tư số 17-BTC/TT Thông tư số 6/VP Chỉ thị số 131-CT Chỉ thị số 278-CT Nghị quyết số 279/HĐNN8 Thông tư 40-TC/VP Thông tư số 47-BTC Thông tư số 48-TC/TCTN Nghị định số 391-HĐBT Thông tư liên tịch số 10-TTLB/TN-HQ Chỉ thị số 405-CT Thông tư số 62-TC/TCT Thông tư liên tịch số 13-TT/LB/BĐ-HQ về việc quy định trách nhiệm của hai ngành trong việc làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu bưu phẩm, bưu kiện do Tổng cục Bưu điện - Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 106/BYT-QĐ về việc ban hành Quy chế gia công thuốc phòng và chữa bệnh cho người do Bộ Y tế ban hành Thông tư 04-BYT/TT về việc thống nhất quản lý xuất nhập khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc cho người bệnh do Bộ Y tế ban hành, để hướng dẫn việc đăng ký công ty nước ngoài xuất nhập khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc chữa bệnh với VN để thi hành QĐ 113 ngày 9/5/1988 của Chủ tịch HĐBT về việc thống nhất quản lý xuất nhập khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc cho người bệnh Nghị định số 49-HĐBT về việc quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Chuyển giao công nghệ nước ngoài vào Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 88-TC/TCT về việc thay thuế suất một số nhóm hàng trong Biểu thuế nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành, để thay thuế suất một số nhóm hàng trong Biểu thuế nhập khẩu tại Quyết định 627-TC/TCT Thông tư số 07-BYT/TT về việc hướng dẫn việc đăng ký của các công ty nước ngoài được phép xuất nhập khẩu thuốc - nguyên liệu làm thuốc với các tổ chức công ty của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Bộ Y tế ban hành Quyết định số 96-HĐBT về việc ban hành bản Quy định về khuyến khích sản xuất hàng xuất khẩu và quản lý hoạt động xuất, nhập khẩu do Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 112-CT về việc thanh toán hàng xuất, nhập khẩu và cung ứng dịch vụ của các tổ chức kinh tế thực hiện các hiệp định thanh toán bù trừ ký kết giữa Chính phủ ta với Chính phủ các nước khác do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành Thông báo số 2061-TLLB/TN-HQ về những đơn vị kinh tế Việt Nam được trao đổi hàng hoá, nhận uỷ thác xuất, nhập khẩu với Campuchia do Bộ Thương nghiệp ban hành Quyết định số 126-HĐBT về việc quy định bổ sung một số điều trong việc thi hành Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu hàng mậu dịch do Hội đồng Bộ trưởng ban hành Thoả thuận giữa Chính phủ Quyết định số 146-CT Thông tư số 2477-TN/XNK Thông tư số 56-NHNN/TT Quyết định số 157-CT Quyết định số 156-HĐBT Thông tư số 34-TC/TCT Chỉ thị số 60-TN_KD Quy định số 254-TC/VT Quy định số 4914-TN-XNK Thông tư số 44-TC/TCT/CS Thông tư 55-TC/TCT/TT Nghị định số 322-HĐBT Quyết định số 475-NHCT/QĐ Hiệp định về thương mại Thông tư số 65-TC/TCĐN Hiệp định về thương mại và thanh toán Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Luật số 64-LTC/HĐNN8 Quyết định số 02-TCHQ/GQ Quyết định số 51-NH/QĐ Thông tư số 8-TC/TCT Nghị định số 110-HĐBT Thông tư số 01/TCHQ-GQ Nghị định số 114-HĐBT Quy định số 296 TMDL/XNK Quyết định số 115-HĐBT Thông tư 09-TC/TCT Thông tư số 315/TCHQ-GQ Quyết định số 13/TCHQ-GQ Thông tư số 13-TC/NSNN Thông tư số 28-TC/TCT Quyết định số 359-HĐBT Thông tư số 56-BTC/TCTB Thông tư số 59-TC/TCT Chỉ thị số 13-TTg Thông tư liên tịch số 61-TT/LB Thông tư số 67/1997/TT-BTC Chỉ thị số 49/CT-UB Quyết định số 91-TTg Quyết định số 96-TTg Nghị định số 9-CP Thông tư số 15-BYT/TT Thỏa thuận uỷ thác giám định (1992) Thông tư số 76/TC/TCT Thông tư số 79-BTC/TCT Thông tư liên tịch số 83/TTLB Quyết định số 25-TC/TCT Thông tư số 06-TC/TCT Thông tư số 18-TC/TCT Quyết định số 108-TTg Quyết định số 216-TC/TCT Quyết định số 405-TM/XNK Quyết định số 17/TCHQ-GQ Thông tư số 42-BTC/TCTN Nghị định số 47-CP Luật số 17-L/CTN Quyết định số 577-BYT/QĐ Thông tư số 58-TC/TCT Thông tư liên tịch số 65-TT/LB Thông tư số 04/TM-ĐT Quyết định số 571-TC/TCT Nghị định số 54-CP Thông tư số 72A-TC/TCT Quyết định số 624-TTg Quyết định số 3321/QĐ-TCCB-LĐ Quyết định số 15-TTg Quyết định số 78-TTg Quyết định số 104-TTg Thông tư số 201/TCHQ-GSQL Quyết định số 111-TTg Nghị định thư về việc xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ Giáo trình môn học "Máy bơm và trạm bơm" Đề tài: "Phân tích dự án đầu tư xây dựng tổ hợp sản xuất bê tông thương phẩm và bê tông đúc sẵn của công ty vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại - Bộ thương mại" 7 KỲ QUAN THẾ GIỚI CỔ ĐẠI Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô Khái niệm cơ bản về tin học - hệ điều hành MS-DOS A cheque Hệ thống chuyển khoản ngân hàng Giro Credit Các khoản cho vay ngân hàng NGHỊ ĐỊNH Số: 63/2008/NĐ-CP Thế giới phẳng MATLAB FUNDAMENTALS System Approach PLOTTING COMMANDS Computer-Integrated Assembly for Cost Effective Developments CONTROL STATEMENTS Multi-Level Decision Making DC ANALYSIS A Computer-Aided TRANSIENT ANALYSIS Intelligent Set-Up Planning Systems AC ANALYSIS AND NETWORK FUNCTIONS Object-Oriented Modeling TWO-PORT NETWORKS Scheduling Systems Electronics and Circuit Analysis using MATLAB - Chapter 8 FOURIER ANALYSIS Automated Systems Techniques DIODES SEMICONDUCTOR PHYSICS OPERATIONAL AMPLIFIERS Electronics and Circuit Analysis using MATLAB - Chapter 12 RF ATMOSPHERIC ABSORPTION / DUCTING LỰA CHỌN CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ Điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ THIẾT KẾ HỆ THỐNG VẬN CHUYỂN VÀ PHÂN PHỐI KHÔNG KHÍ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG DẪN NƯỚC Thông gió TIÊU ÂM VÀ LỌC BỤI Alcoholic fuels Ăn mòn và bảo vệ kim loại Phay mặt phẳng song song vuông góc PHAY MẶT PHẲNG BẬC PHAY MẶT PHẲNG NGHIÊNG Bài tập tổng hợp phay đòn kẹp PHƯƠNG PHÁP CHIA ĐỀU KHOẢNG Gia công bánh răng trụ thẳng PHAY BÁNH RĂNG XOẮN Phay thanh răng thẳng Phay thanh răng nghiêng Một số bài tập mạch điện tử Kỹ thuật phản ứng _phần I Thiết kế điện hợp chuẩn Khái niệm về nghề phay Phay rãnh vuông trên máy phay vạn năng Gia công chi tiết dạng càng trên máy phay vạn năng Phay rãnh tròn Giáo trình Bảo quản thực phẩm Giáo trình kỹ thuật điện tử cơ bản Các thiết bị phụ trợ trong quá trình lọc dầu Giáo trình Môn học PHP Những kiến thức cơ bản về không khí ẩm Đúc kim loại_chương 1 Ảnh hưởng của môi trường không khí và chọn thông số tính toán Gia công kim loại bằng áp lực Tính cân bằng nhiệt và căn bằng ẩm Xử lý nhiệt ẩm không khí Thành lập và tính toán các sơ đồ điều hòa không khí Hệ thống điều hòa không khí kiểu khô Administering Cisco Q0S For IP NETWORK Hệ thống điều hòa không khí kiểu ướt Hệ thống đường ống trong điều hòa không khí Điều khiển tự động trong điều hòa không khí Thông gió và cấp gió tươi Lọc bụi và tiêu âm Lắp đặt, vận hành bảo dưỡng và sữa chữa máy điều hòa Alm os programming bible Vai trò các hệ thống lạnh trong nền kinh tế quốc dân Bài giảng mạng máy tính - mạng căn bản Hệ thống thiết bị cấp đông Hệ thống lạnh khác trong công nghiệp và đời sống Cài đặt và cấu hình NetworkPrinter Thiết bị ngưng tụ Thiết bị bay hơi Qui hoạch mặt bằng nhà máy chế biến thưc phẩm Hệ Thống Điện Động Lực, Điều Khiển và Bảo Vệ Của Hệ Thống Lạnh Bảo dưỡng, sửa chữa và khắc phục sự cố hệ thống lạnh Cisco.press.interconnecting.cisco.network.devices Hệ thống làm lạnh đá Hàn và cắt kim loại_chương 3 Đề cương thực hành mạng máy tính Thiết kế mạng an toàn cho trường Giáo trình Lý thuyết cơ học Cơ sở thiết kế nhà máy Cơ sở di truyền Tổng quan về phần mềm Catia Giáo trình IP Address IP version 4 Bài giảng Công nghệ Enzim Mạng & Thiết bị Mạng cục bộ và hệ điều hành mạng cục bộ Bài giảng Công nghệ gen Giải bài toán kết cấu xây dựng bằng phần mềm sap Network Troubleshooting Tools Bài giảng Dầu nhờn-Mỡ-Phụ gia Quản trị mạng nâng cao Giáo trình mạng Internet Troytec 70-210 Ed6 Troytec 70-215 Ed4 Bảo mật cho hệ thống mạng của công ty chứng khoán Bảo mật mạng IP Cách tạo mật khẩu an toàn Ebook Hacking Credit Card Version 4 Hacker VN Hack FAQ Hacker Highschool P1 Hacker Highschool P2 Hacker Highschool P3 Hacker Highschool P4 Hacker Highschool P5 Hacker Highschool P6 Hacker Highschool P7 Hacker Highschool P8 Hacker Highschool P9 Hacker Highschool P10 Hacker Highschool P11 Hacker Highschool P12 Hacker Highschool Java Security Second Edition Kỹ năng bảo mật XP Một số vấn đề về virus máy tính Virus huyền thoại hay thực tế Nghị định số 97/2009/NĐ-CP Bài giảng Định giá doanh nghiệp Phương pháp giảng dạy song ngữ ở các trường tiểu học vùng dân tộc thiểu số Ebook Trồng cỏ nuôi dê - PGS.TS. Nguyễn Thiện Thông tư số197 /2009/TT-BTC- FCT Kỹ xảo giao dịch chứng khoán Toán xác suất_ Chương 1 Toán xác suất_ Chương 2 Toán xác suất_ Chương 3 Toán xác suất_ Chương 4 Toán xác suất_ Chương 5 Toán xác suất_ Chương 6 Toán xác suất_ Chương 7 Toán xác suất_ Chương 8 5 Yếu tố quan trọng trong Business plan 10 mẹo trong đàm phán 14 nguyên tắc giúp bạn thành công Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - Chương 2: Ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - Chương 3: Hệ thống thông tin và ưu thế cạnh tranh của doanh nghiệp Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - Chương 4: Chiến lược ứng dụng công nghệ thông tin Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - Chương 5: Doanh nghiệp nhìn từ quan điểm hệ thống Tại sao nói học thuyết giá trị thặng dư là hòn đá tảng to lớn nhất trong học thuyết kinh tế Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - Chương 6: Giá trị kinh doanh của Hệ thống thông tin và quản lý thay đổi Nghiên cứu khoa học kinh doanh_ Chương 1 Nghiên cứu khoa học kinh doanh_ Chương 2-2 Nghiên cứu khoa học kinh doanh_ Chương 2 Nghiên cứu khoa học kinh doanh_ Chương 3 Nghiên cứu khoa học kinh doanh_ Chương 4 Nghiên cứu khoa học kinh doanh_ Chương 5 Nghiên cứu khoa học kinh doanh_ Chương 6 Nghiên cứu khoa học kinh doanh_ Chương 7 Phương pháp nghiên cứu trong quản trị_ Đề cương môn học Sự tương quan giữa văn hóa doanh nghiệp và PR Bán phá giá trong ngoại thương Một số giải pháp hoàn thiện chính sách tỷ giá hối đoái của Việt Nam Bài giảng Chiến lược marketing: Một số vấn đề cần quan tâm đối với CEO - TS. Trần Đình Hiền Phân tích nhân tố và kiểm định thang đo Quản trị chất lượng - TS. Trần Đình Hiền Kỹ năng quản trị nguồn nhân lực_ Phần 3 Kỹ năng quản trị nguồn nhân lực Tổ chức quản lý doanh nghiệp Việt Nam trong tiến trình gia nhập WTO Tài chính doanh nghiệp ( Bài tập)_ Chapter 4 Tài chính doanh nghiệp ( Bài tập)_ Chapter 5 Tài chính doanh nghiệp ( Bài tập)_ Chapter 5 (V1) Tài chính doanh nghiệp ( Bài tập)_ Chapter 6 Tài chính doanh nghiệp ( Bài tập)_ Chapter 7 Tài chính doanh nghiệp ( Bài tập)_ Chapter 9 Tài chính doanh nghiệp ( Bài tập)_ Chapter 10 Tài chính doanh nghiệp ( Bài tập)_ Chapter 12 Tài chính doanh nghiệp ( Bài tập)_ Chapter 13 Tài chính doanh nghiệp ( Bài tập)_ Chapter 15 Tài chính doanh nghiệp ( Bài tập)_ Chapter 16 Tài chính doanh nghiệp ( Bài tập)_ Chapter 16( V1) Tài chính doanh nghiệp ( Bài tập)_ Chapter 17 Nâng cấp và cài đặt các gói phần mềm trong Ubuntu 7.04 Các bài thực hành Linux Cài đặt LAMP cho Ubuntu Cài đặt hệ điều hành LINUX REDHAT 8.0 Cài đặt và cấu hình IP Tables Carte ref Ubuntu Cơ bản về chính trị LPI Các phần mềm tương ứng Windows và Ubuntu Deploying Windows 2000 with Support Tools Disk A Management Bắt đầu dùng GNU/Linux Đề cương Phẫu thuật lồng ngực: Basedow Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Ubuntu Sổ tay cài đặt Ubuntu sử dụng CD Cài đặt bộ từ điển StarDict trong Ubuntu Giới thiệu về IP Tables Giáo trình Khám và làm bệnh án mắt Đề cương Phẫu thuật lồng ngực: Bướu giáp đơn thuần Tìm hiểu Bảo mật Linux Dung live CD Ubuntu Sổ tay Ubuntu 6.06.1 Giáo trình Bệnh mi mắt Giáo trình Bệnh lý lệ đạo Đề cương Phẫu thuật lồng ngực: Viêm mủ màng phổi Đề cương Phẫu thuật lồng ngực: Chấn thương ngực kín Đề cương phẫu thuật lồng ngực: Ung thư vú Giáo trình Bệnh viêm kết mạc Giáo trình Bệnh mắt hột Đề cư Phẫu thuật lồng ngực: Dẫn lưu khoang màng phổi Giáo trình Viêm loét giác mạc Giáo trình Glocom cấp Giáo trình Bệnh học dịch kính 150 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐẠI HỌC BREAST CANCER SECOND EDITION Bài giảng Misoprostol đối với thai nghén GIÁO TRÌNH GARDASIL Bài giảng Bệnh học dịch kính 1 Bài giảng Bệnh học dịch kính 2 Bài giảng Bệnh học giác mạc Bài giảng Bệnh hắc võng mạc trung tâm thanh dịch Bài giảng Bệnh lý lệ đạo Bài giảng Bong võng mạc Bài giảng Chẩn đoán mờ mắt Bài giảng Chấn thương mắt - TS. Nguyễn Văn Đàm Bài giảng Khúc xạ Bài giảng Glôcôm Bài giảng Khám và làm bệnh án mắt Bài giảng Lác và liệt vận nhãn Bài giảng Bệnh mắt hột - TS. Nguyễn Văn Đàm Bài giảng Phẫu thuật giác mạc Bài giảng Tắc động mạch trung tâm võng mạc Bài giảng Tắc tĩnh mạch trung tâm võng mạc Bài giảng Thoái hoá hoàng điểm ở người cao tuổi Bài giảng Vết thương mắt Bài giảng Bệnh viêm kết mạc Giáo trình Bệnh đục thủy tinh thể Bộ đề thi trắc nghiệm B10 (20 đề) Bài giảng Các bệnh thường gặp ở trẻ sơ sinh - ThS. Lê Minh Tâm (ĐH. Y khoa Huế) Giáo trình Cắt rốn và làm rốn trẻ sơ sinh Bài giảng Chăm sóc trẻ sơ sinh sau sinh - ThS. Lê Minh Tâm (ĐH. Y khoa Huế) Bài giảng TSC Bài giảng Chuyển dạ kéo dài - Chuyển dạ đình trệ Bài giảng Chuyên ngành sản phụ Giáo trình Đẻ chỉ huy Đề cương B4 Bài giảng HIV / AIDS và thai nghén Giáo trình Hội chứng tiết dịch âm đạo Giáo trình Hồi sức sơ sinh ngạt Giáo trình Khám mắt Giáo trình Kỹ thuật bấm ối Giáo trình Nghiệm pháp lọt ngôi chỏm Prescribing Information for ZOSTAVAX Bài giảng: Siêu âm sản khoa Slides for ZOSTAVAX Giáo trình Viêm giác mạc English Exercises Giáo trình mạng máy tính - ĐH Bách Khoa Đà Nẵng Đề thi cấu trúc máy tính Điều khiển ma trận led Đồ án cấu trúc máy tính Đồ án cấu trúc máy in Đồ án máy tính truyền qua đường dây điện thoại Thiết kế kho bảo quản rau quả và trứng Đồ án môn học Động cơ không đồng bộ Đồ án đề tài: Vi điều khiển Động học xúc tác Giáo trình cơ học lý thuyết Bài giảng: Thanh toán quốc tế - PGS.TS Trần Hoàng Ngân Luật số 33/2009/QH12 Luật số 31/2009/QH12 Luật số 34/2009/QH12 Chương trình số 527/CTr-BYT Thông tư số 126/2009/TT-BTC Luật số 35/2009/QH12 Thông tư số 06/2009/TT-BGTVT Luật số 32/2009/QH12 Quyết định số 3012/QĐ-UBND Nghị quyết 01/NQ-ĐCT Công văn số 1844/BC-BNV Thông tư 17/2009/TT-BKHCN Báo cáo số 252 BC/UBTVQH12 Thông báo số 180/TB-VPCP Chỉ thị số 854/CT-TTg Quyết định số 1321/QĐ-TTCP Luật 36/2009/QH12 Quyết định số 10192/QĐ-CT-THNVDT Thông báo số 268/TB-BGTVT Nghị quyết số 32/2009/QH12 Luật số 37/2009/QH12 Thông tư số 127/2009/TT-BTC Thông báo số 266/TB-BGTVT Nghị quyết số 33/2009/QH12 Luật 38/2009/QH12 Nghị quyết số 34/2009/NQ-QH12 Quyết định số 2245/QĐ-BVHTTDL Quyết định số 10361/QĐ-CT-THNVDT Thông tư số 21/2009/TT-BTTTT Quyết định số 856/QĐ-TTg Quyết định số 277/QĐ-BXD Báo cáo số 543/BC-BYT Chỉ thị 13/CT-UBND Quyết định số 932/QĐ-CTN Quyết định số 885/QĐ-TTg Quyết định số 883/QĐ-TTg Báo cáo số 4173/BC-BGTVT Quyết định số 888/QĐ-TTg Quyết định 31/2009/QĐ-UBND Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND Quyết định số 3131/QĐ-UBND Quyết định 34/2009/QĐ-UBND Quyết định số 33/2009/QĐ-UBND Quyết định số 1818/QĐ-BGTVT Quyết định số 3088/QĐ-UBND Quyết định số 887/QĐ-TTg Quyết định số 882/QĐ-TTg Quyết định số 3115/QĐ-UBND Tờ trình số 4174/TTr-BGTVT Thông tư số 129/2009/TT-BTC Thông tư 22/2009/TT-BTTTT Thông tư số 12/2009/TT-BXD Quyết định 38/2009/QĐ-UBND Báo cáo số 1954/BC-BNV Thông tư liên tịch số 03/2009/TTLT-BNV-BKH&ĐT Quyết định số 898/QĐ-TTg Thông tư 10/2009/TT-BGTVT Quyết định 43/2009/QĐ-UBND Văn bản Báo cáo số 562/BC-BYT Quyết định số 889/QĐ-TTg Quyết định số 89/2009/QĐ-TTg Quyết định số 1279/QĐ-TCHQ Quyết định số 3228/QĐ-BCT Chỉ thị số 902/CT-TTg Thông tư số 16/2009/TT-BCT Quyết định số 3227/QĐ-BCT Quyết định số 3232/QĐ-BCT Thông tư số 06/2009/TT-BYT Quyết định 40/2009/QĐ-UBND Thông tư số 18/2009/TT-BKHCN Thông tư số 37/2009/TT-BNNPTNT Quyết định số 919/QĐ-TĐC Lệnh số 09/2009/L-CTN Công điện số 40/TCT-VP Thông báo số 419/TB-BGDĐT Lệnh số 15/2009/L-CTN Lệnh số 06/2009/L-CTN Lệnh số 05/2009/L-CTN Thông báo số 192/TB-BTC Thông tư số 39/2009/TT-BNNPTNT Thông báo số 193/TB-BTC Nghị quyết số 29/NQ-CP Nghị quyết số 28/NQ-CP Quyết định số 2347/QĐ-BVHTTDL Lệnh số 11/2009/L-CTN Thông tư số 131/2009/TT-BTC Thông tư 17/2009/TT-BCT Quyết định 46/2009/QĐ-UBND Quyết định số 928/QĐ-TTg Thông tư số 14/2009/TT-BXD Thông tư 19/2009/TT-BKHCN Thông tư số 133/2009/TT-BTC Quyết định số 929/QĐ-TTg Quyết định số 926/QĐ-TTg Quyết định số 1539/QĐ-NHNN Thông tư 13/2009/TT-BXD Thông tư số 18/2009/TT-BXD Quyết định số 716/QĐ-BXD Thông tư số 21/2009/TT-BXD Nghị định số 56/2009/NĐ-CP Thông tư số 20/2009/TT-BXD Quyết định số 1542/QĐ-NHNN Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND Thông báo số 251/TB-NHNN Quyết định số 1540/QĐ-NHNN Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND Quyết định số 937/QĐ-TTg Thông báo số 304/TB-BGTVT Quyết định số 939/QĐ-TTg Quyết định 41/2009/QĐ-UBND Quyết định 35/2009/QĐ-UBND Quyết định số 1020/QĐ-HĐPHCTPBGDPL Đề án số 94/ĐA-UBND Thông tư số 136/2009/TT-BTC Thông báo số 433/TB-BGDĐT Quyết định số 2374/QĐ-BVHTTDL Thông tư số 135/2009/TT-BTC Thông tư số 41/2009/TT-BCA-V19 Thông tư số 137/2009/TT-BTC Thông tư số 18/2009/TT-BCT Thông tư số 13/2009/TT-NHNN Thông tư 138/2009/TT-BTC Quyết định số 961/QĐ-TTg Thông tư 12/2009/TT-BGTVT Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND Thông báo số 1131/TB-DPMT Báo cáo số 438/BC-BGDĐT Quyết định 787/QĐ-KTNN Nghị quyết số 795/2009/UBTVQH12 Quyết định số 11239/QĐ-CT-THNVDT Báo cáo số 343/VPB7 Quyết định số 1935/QĐ-BGTVT Công điện số 1105/CĐ-TTg Thông báo số 440/TB-BGDĐT Quyết định số 46/2009/QĐ-UBND Báo cáo số 450/BC-BGDĐT Quyết định số 1936/QĐ-BGTVT Quyết định số 11251/QĐ-CT-THNVDT Thông tư số 22/2009/TT-BXD Báo cáo số 609/BC-BYT Quyết định số 4505/QĐ-BGDĐT Thông tư số 20/2009/TT-BCT Thông tư số 19/2009/TT-BCT Quyết định số 1202/QĐ-BKHCN Quyết định số 86/2009/QĐ-UBND Quyết định số 49/2009/QĐ-UBND Quyết định số 48/2009/QĐ-UBND Thông báo số 318/TB-BGTVT Quyết định số 1886/QĐ-BNN-PC Quyết định số 3305/QĐ-UBND Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND Quyết định số 50/2009/QĐ-UBND Thông báo số 482/TB-VP Quyết định số 51/2009/QĐ-UBND Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND Công điện số 43/CĐ-BGTVT Quyết định số 969/QĐ-TTg Quyết định số 967/QĐ-TTg Báo cáo số 72/BC-UBND Quyết định số 993/QĐ-TTg Thông tư số 140/2009/TT-BTC Văn bản Chỉ thị số 21/CT-UBND Quyết định số 1286/2009/QĐ-BTNMT Thông tư 139/2009/TT-BTC Chỉ thị số 22/CT-UBND Nghị định số 57/2009/NĐ-CP Quyết định số 92/2009/QĐ-TTg Quyết định số 1008/QĐ-CTN Quyết định số 968/QĐ-TTg Quyết định số 966/QĐ-TTg Thông báo số 1173/TB-DPMT Thông tư số 41/2009/TT-BNNPTNT Quyết định số 995/QĐ-TTg Quyết định 06/2009/QĐ-UBND Nghị định số 27/2009/NĐ-CP Quyết định số 658/QĐ-BGTVT Thông tư số 01/2009/TT-BNV Quyết định số 1310/QĐ-UBND Quyết định số 366/QĐ-TTg Thông báo 86/TB-NHNN Quyết định 86/2009/QĐ-UBND Quyết định số 365/QĐ-TTg Quyết định số 562a/QĐ-BTC Quyết định số 367/QĐ-TTg Thông tư số 55/2009/TT-BTC Kết luận số 1613/BGTVT-KL Nghị định số 28/2009/NĐ-CP Quyết định 03/2009/QĐ-UBND Quyết định số 1444/QĐ-BCT Thông tư số 06/2009/TT-BCT Thông tư số 03/2009/TT-BTNMT Quyết định số 622/QĐ-NHNN Quyết định số 356/2009/QĐ-BVTV Quyết định 08/2009/QĐ-UBND Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND Quyết định 991/QĐ-BYT Quyết định số 380/QĐ-TTg Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND Thông tư số 57/2009/TT-BTC Quyết định số 2500/QĐ-BGDĐT Quyết định số 626/QĐ-NHNN Quyết định 19/2009/QĐ-UBND Thông tư 58/2009/TT-BTC Quyết định 25/2009/QĐ-UBND Quyết định số 710/QĐ-BGTV Quyết định 11/2009/QĐ-UBND Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND Quyết định số 707/QĐ-BGTVT Chỉ thị số 02/2009/CT-UBND-VP Quyết định 26/2009/QĐ-UBND Thông tư 03/2009/TT-BXD Thông tư số 61/2009/TT-BTC Quyết định số 44/2009/QĐ-TTg Thông báo số 97/TB-NHNN Quyết định số 794/QĐ-BQP Quyết định số 596/QĐ-BTC Thông tư số 59/2009/TT-BTC Thông tư số 60/2009/TT-BTC Thông báo số 123/TB-BTC Thông tư số 64/2009/TT-BTC Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND Quyết định số 56/2009/QĐ-UBND Quyết định số 45/2009/QĐ-TTg Quyết định 20/2009/QĐ-UBND Quyết định số 402/QĐ-TTg Thông báo số 07/TB-BCĐ Kế hoạch số 1323/UBND-VX Quyết định số 791/QĐ-BGTVT Thông tư số 18/2009/TT-BNN Quyết định 13/2009/QĐ-UBND Thông tư số 07/2009/TT-BLĐTBXH Quyết định số 673/QĐ-NHNN Thông tư số 05/2009/TT-BKHCN Thông tư số 19/2009/TT-BNN Hướng dẫn số 486b/TY-DT Thông tư số 16/2009/TT-BCA(C11) Quyết định số 1271/QĐ-BVHTTDL Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND Thông tư Số: 15/2009/TT-BCA(C11) Thông tư số 12/2009/TT-BCA(C11) Quyết định số 342/QĐ-BXD Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg Chỉ thị số 13/CT-UBND Hướng dẫn số 487/TY-DT Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND Thông báo số 2054/TB-VPCP Nghị định số 31/2009/NĐ-CP Thông báo số 133/BXD-KHCN Quyết định số 423/QĐ-BTTTT Quyết định 22/2009/QĐ-UBND Quyết định số 1284/QĐ-BVHTTDL Quyết định 10/2009/QĐ-UBND Thông tư 06/2009/TT-BKHCN Quyết định 23/2009/QĐ-UBND Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND Thông tư số 07/2009/TT-BKHCN Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND Thông tư 02/2009/TT-BGTVT Quyết định 07/2009/QĐ-UBND Thông tư số 69/2009/TT-BTC Quyết định số 439/QĐ-TTg Nghị quyết số 12/NQ-CP Nghị định số 33/2009/NĐ-CP Nghị định số 34/2009/NĐ-CP Nghị định số 35/2009/NĐ-CP Quyết định số 445/QĐ-TTg Thông tư 70/2009/TT-BTC Thông tư số 05/2009/TT-NHNN Quyết định số 983/QĐ-BNN-KH Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND Báo cáo số 1033/BC-SCT Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND Thông tư số 77/2009/TT-BTC Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND Quyết định số 701/QĐ-UBND Quyết định số 387/QĐ-BGTVT Quyết định số 241/QĐ-TTg Quyết định số 697/QĐ-UBND Nghị định số 21/2009/NĐ-CP Báo cáo số 93/BC-BGDĐT Quyết định số 702/QĐ-UBND Quyết định số 696/QĐ-UBND Quyết định số 700/QĐ-UBND Nghị định số 20/2009/NĐ-CP Quyết định 293/QĐ-UBND Quyết định số 308/2009/QĐ-UBND Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND Thông tư liên tịch số 34/2009/TTLT/BTC-BKHCN Quyết định số 379/QĐ-NHNN Quyết định số 247/QĐ-TTg Quyết định 292/QĐ-UBND Quyết định số 248/QĐ-TTg Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg Quyết định số 378/QĐ-NHNN Quyết định 07/2009/QĐ-UBND Quyết định 08/2009/QĐ-UBND Quyết định số 161/QĐ-BXD Quyết định 06/2009/QĐ-UBND Quyết định số 1008/QĐ-BCT Quyết định số 248/QĐ-BTTTT Quyết định số 249/QĐ-TTg Quyết định số 260/QĐ-BTTTT Thông báo số 62/TB-VPCP Thông tư 05/2009/TT-BCT Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND Quyết định số 426/QĐ-BGTVT Thông báo số 61/TB-VPCP Thông tư số 36/2009/TT-BTC Quyết định số 261/QĐ-BTTTT Quyết định số 259/QĐ-BTTTT Thông tư số 08/2009/TT-BNN Thông báo số 63/TB-BTC Quyết định số 270/QĐ-TTg Nghị định số 23/2009/NĐ-CP Thông tư liên tịch 06/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC Thông tư 38/2009/TT-BTC Pháp lệnh số 10/2009/UBTVQH12 Quyết định số 32/2009/QĐ-TTg Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND Thông tư số 03/2009/TT-NHNN Quyết định số 411/QĐ-BTC Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND Quyết định số 526/QĐ/BNN-TC Kế hoạch số 611/KH-LĐTBXH Thông báo số 67/TB-VPCP Thông tư số 39/2009/TT-BTC Quyết định số 35/2009/QĐ-TTg Quyết định số 433/QĐ-BTC Quyết định số 746/QĐ-BYT Thông tư số 11/2009/TT-BNN Thông tư số 10/2009/TT-BNN Thông báo số 71/TB-VPCP Quyết định số 1066/QĐ-UBND Quyết định số 377/2009/QĐ-UBND Quyết định số 431/QĐ-UBND Quyết định số 1128/QĐ-BCT Thông tư số 03/2009/TT-TANDTC Quyết định số 1133/QĐ-BCT Quyết định 03/2009/QĐ-UBND Nghị định số 24/2009/NĐ-CP Thông tư liên tịch số 40/2009/TTLT-BTC-BTN&MT Quyết định số 498/QĐ-UBND Quyết định số 296/QĐ-BKHCN Quyết định số 1155/QĐ-BCT Quyết định số 182/QĐ-KTNN Quyết định số 181/QĐ-KTNN Nghị định số 25/2009/NĐ-CP Thông báo số 89/TB-BGTVT Quyết định số 794/QĐ-BYT Quyết định số 39/2009/QĐ-TTg Thông tư số 43/2009/TT-BTC Chỉ thị số 334/CT-TTg Quyết định số 1165/QĐ-UBND Quyết định số 333/QĐ-TTg Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND Thông tư số 06/2009/TT-BCA(C11) Thông tư liên tịch 47/2009/TTLT-BTC-BLĐTBXH Thông tư số 14/2009/TT-BNN Quyết định 29/2009/QĐ-UBND Quyết định 12/2009/QĐ-UBND Quyết định số 545/QĐ-BTP Thông tư liên tịch số 48/2009/TTLT-BTC-BNN Quyết định 11/2009/QĐ-UBND Quyết định số 505/QĐ-BTC Báo cáo 1695/SLĐTBXH-LĐ Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND Thông báo số 80/TB-VPCP Thông tư 04/2009/TT-BGDĐT Quyết định 12/2009/QĐ-UBND Thông tư liên tịch số 475/2009/TTLT-TTCP-BNV Quyết định số 94/QĐ-QLCL Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND Thông báo số 145/TB-VP Quyết định số 42/2009/QĐ-TTg Quyết định 16/2009/QĐ-UBND Quyết định số 338/QĐ-BTTTT Thông tư 50/2009/TT-BTC Nghị định số 26/2009/NĐ-CP Quyết định số 594/QĐ-BGTVT Quyết định số 55/2009/QĐ-UBND Quyết định 15/2009/QĐ-UBND Thông tư số 15/2009/TT-BNN Quyết định số 357/QĐ-TTg Quyết định 16/2009/QĐ-UBND Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND Quyết định số 1028/QĐ-BVHTTDL Quyết định 13/2009/QĐ-UBND Quyết định số 325/2009/QĐ-BVTV Quyết định số 99/QĐ-QLCL Quyết định số 1287/QĐ-UBND Thông tư số 54/2009/TT-BTC Quyết định số 418/QĐ-CTN Quyết định số 512/QĐ-UBND Văn bản Chỉ thị số 09/CT-UBND Thông tư số 53/2009/TT-BTC Thông tư số 16/2009/TT-BNN Quyết định số 43/2009/QĐ-TTg Thông tư số 02/2009/TT-BNV Quyết định 06/2009/QĐ-UBND Thông tư số 02/2009/TT-BTNMT Quyết định số 1394/QĐ-BCT Quyết định số 1061/QĐ-UBND Phép biến hình và phép dời hình trong mặt phẳng Giáo trình C cơ bản Thiết kế cầu dàn thép - ĐH Xây Dựng Văn bản Luật về kinh tế Giáo trình Kỹ thuật kinh tế lâm nghiệp LUẬTVỀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT Giáo trình tinh thể học Sơ đồ tính toán dầm móng Tính toán và thiết kế cầu thang Thí nghiệm công trình Tối ưu hóa nhà máy lọc dầu Khảo sát và ứng dụng vi điều khiển - Thiết kế -Thi công mạch khống chế nhiệt độ phòng Đề tài: Ứng dụng vi mạch số lập trình Luận văn : Giao tiếp máy tính với KIT vi xử lý Giáo trình công nghệ phần mềm Giáo trình lập trình hướng đối tượng - Lê Thị Mỹ Hạnh ĐH Đà Nẵng Giáo trình lập trình trực quan Giáo trình SQL 2005 Bài tập tin học đại cương Giáo án vật liệu xây dựng Hệ thống điều khiển thiết bị từ xa và tự động quay số báo động thông qua mạng điện thoại. Giáo trình hình học họa hình và hình chiếu phối cảnh Tự động hóa thiết kế mạch điện tử trên computer Đồ án công nghệ II - ứng dụng dầu mỏ Hướng dẫn sử dụng phần mềm HYSIS Trắc nghiệm về công nghệ thông tin Trắc nghiệm về công nghệ thông tin 2 Tổng quan về môn quản trị học Khảo sát tín hiệu điều chế dùng Matlab Các phân tử logic cơ bản_chương 3a Flip_Flop_chương 3b Bài giảng về Hệ tổ hợp - chương 4 Hệ tổ hợp_chương 5 Kỹ thuật thiết bị phản ứng Luận văn tốt nghiệp: Thiết kế hệ thống cung cấp điện Lý thuyết điều khiển tự động Hướng dẫn bảo dưỡng máy Giáo trình máy xây dựng Một số phương pháp tính cốt thép cho vạch phẳng bê tông cốt thép Thống kê số liệu địa chất Computational Intelligence Giáo trình nguyên liệu sản xuất thực phẩm Neural Network Applications in Intelligent Giáo trình quản trị tài chính - Ths Vũ Quang Kết Holonic Metamorphic Architectures Neural Network Applications Giáo trình Quy hoạch đô thị - KTS. Tô Văn Hùng Luận văn đề tài : Robot di động theo dấu tường Application of Fuzzy Set Theory in Flexible Manufacturing System Design Genetic Algorithms in Manufacturing System Design Intelligent Design Retrieving Systems Using Neural Networks Soft Computing for Optimal Planning and Sequencing of Parallel Machining Operations Application of Genetic Algorithms and Simulated Annealing in Process Planning Optimization Production Planning and Scheduling Using Genetic Algorithms Neural Network Predictive Process Models Neural Network Applications to Manufacturing Processes: Monitoring and Control Bài giảng học Thiết kế kỹ thuật Computational Intelligence in Microelectronics Manufacturing Monitoring and Diagnosing Manufacturing Processes Using Fuzzy Set Theory Bài giảng sức bền vật liệu Fuzzy Neural Network and Wavelet for Tool Condition Monitoring Neural Networks and Neural-Fuzzy Approaches in an In-Process Surface Roughness Recognition System for End Milling Operations Tài liệu tháp đôi petronas Intelligent Quality Controllers for On-Line Parameter Design Các loại truyền động trong cơ khí A Hybrid Neural Fuzzy System for Statistical Process Control RClass*: A Prototype Rough-Set Computational Intelligence in Manufacturing Handbook Giáo trình môn Kỹ thuật thi công 1 Electronica - Robotics Introducing the MC68HC12 Đề tài: Thiết kế kho lạnh bảo quản rau quả với dung tích 500 tấn ELECTRONIC and CIRCUIT ANALYSI using MATLAB Thiết kế mạch điều khiển mô hình cánh tay máy năm bậc tự do. FRONT Thiết kế máy chấm thi trắc nghiệm bằng máy tính Đề tài: Thiết kế thi công và viết chương trình điều khiên mạch thực hành cho Z80 CPU. Giao tiếp với máy tính quá ngõ máy in Thiết kế và tính toán Manual Edition 06/2003 Truyền động thủy khí Xác định chính xác hệ số răng trong tính toán và thiết kế bộ truyền bánh răng Hướng dẫn sử dụng Syswin Bài giảng Simulink trong Matlab Information Management Support Systems And Multimedia Technology Lập trình bằng so đồ thang Levels of Home Automation Maaref-Sensor-based navigation of a mobile robot in an indoor environment MACH NUMBER and AIRSPEED vs ALTITUDE MANEUVERABILITY MATHEMATICAL NOTATION McGraw Hill-Build a Remote Controlled Robot Mechatronic Systems Mechatronic System Modelling And Simulation With Hdls Mechatronics Dc Motor - Tachometer Closed-Loop Speed Control System Mems 2002 Paper MEMS display MEMS RD @ Intel Mems MICROWAVE MEASUREMENTS MIXERS AND FREQUENCY DISCRIMINATORS Modeling of failure mechanisms for optimized mems cad design, fabrication and characterization of in situ test benches MODULATION Motor Control Sensor Feedback Circuits MISSILE AND ELECTRONIC EQUIPMENT DESIGNATIONS Newnes Open-source Robotics and Process Control Cookbook (2005) YYePG LotB Next Generation Computer-Integrated Manufacturing Strategies Tính toán dây quấn biến áp 1 pha Part 2 - OSI Model Part 5 - Local User - Local Group Part 7 - Disk Management(2) Part 8 - Share Permission Part 9 - Offline files Part 11 - Domain Controller - Join Domain Part 12 - Roaming User - Homedirs - Profiles Part 15 - Folder Redirected - Script Part 18 - Backup - Restore Part 19 - Install Windows - Sysprep Part 20 - Disaster Recovery Part 21 - Printer Server Part 23 - User Account Control - Firewall(2) Kiểm toán viên đối với vấn đề Going concern theo ISA Part 24 - Parental Control Part 26 - Routing Part 29 - Domain Name System - DNS Part 30 - Network Address Translation - NAT Part 31 - Internet Information Service - IIS Part 33 - Hacking - Windows Server Update Service - WSUS Part 34 - ADSL - Wireless Part 37 - Exchange Server - Backup - Restore Part 37 - Exchange Server - Installation Nghệ thuật lắng nghe công cụ nghiên cứu thị trường hiệu quả UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME THE STORY OF OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTANCE Phần mềm phân tích SWOT cho Marketing THE PHILLIPS CURVE AND LONG-TERM UNEMPLOYMENT 1 Preparing the Western Cape for the Knowledge Economy of the 21st Century Đề tài: Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng Giáo trình môn Kinh tế lượng The Internationalization of Financial Services in Asia The Political Economy of Distress in East Asian Financial Institutions The Role of Trust in Financial Sector Development Tiếp thị hiệu quả với ngân sách khiêm tốn. CAPITAL ACCOUNT LIBERALIZATION, INSTITUTIONS AND FINANCIAL DEVELOPMENT: CROSS COUNTRY EVIDENCE Business and Society Program Quản trị kinh doanh quốc tế - chương 1 Quản trị kinh doanh quốc tế - chương 2 Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế: Chương 3 Quản trị kinh doanh quốc tế - chương 4 Quản trị kinh doanh quốc tế - chương 5 Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế: Chương 6 Quản trị kinh doanh quốc tế - chương 7 Quản trị kinh doanh quốc tế - chương 8 Quản trị kinh doanh quốc tế - chương 9 Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Chương 10 Chiến lược marketing Chương 11: Thị trường tài chính tiền tệ quốc tế Quản trị kinh doanh quốc tế_ Chương 12 Tài chính tiền tệ _ Chương 1 Tài chính tiền tệ_ Chương 2 Tài chính tiền tệ_ Chương 3 Tài chính tiền tệ_ Chương 4 Tài chính tiền tệ_ Chương 5 Tài chính tiền tệ_ Chương 6 Tài chính tiền tệ_ Chương 7 Tài chính tiền tệ_ Chương 8 Tài chính tiền tệ_ Chương 9 Tài chính tiền tệ_ Chương 10 Tài chính tiền tệ_ Chương 11 Tài chính tiền tệ_ Chương 12 Tài chính tiền tệ_ Chương 13 Tài chính tiền tệ_ Chương 14 Tài chính tiền tệ_ Chương 15 Bài giảng tài chính công : Khu vực công và tài chính công - PGS.TS. Sử Đình Thành Bài giảng tài chính công: Hàng hóa công Chi tiêu công - PGS.TS. Sử Đình Thành Bài giảng tài chính công: Phân tích chi phí – lợi ích dự án công - PGS.TS. Sử Đình Thành Bài giảng tài chính công: Tổng quan lý thuyết thuế - PGS.TS. Sử Đình Thành Bài giảng tài chính công chương Thuế và phân phối thuế - PGS.TS. Sử Đình Thành Bài giảng tài chính công chương : Thuế và hiệu quả kinh tế - PGS.TS. Sử Đình Thành Bài giảng tài chính công : Ngân sách nhà nước - PGS.TS. Sử Đình Thành Bài giảng tài chính công : Tài trợ bội chi - PGS.TS. Sử Đình Thành Bài giảng tài chính công: Lựa chọn công - PGS.TS. Sử Đình Thành Bài giảng tài chính công: Lập ngân sách theo đầu ra và khuôn khổ chi tiêu trung hạn - PGS.TS. Sử Đình Thành Bài giảng tài chính công: Nhập môn tài chính công - PGS.TS. Sử Đình Thành Tài chính tiền tệ_ Nhập môn Công cụ thực nghiệm Bài giảng tài chính công: Hàng hóa công - PGS.TS Sử Đình Thành Bài giảng tài chính công: Phân tích chi phí – lợi ích Tài chính công - PGS.TS. Sử Đình Thành Kinh tế chính trị(Lựa chọn công) Ngoại tác Bài giảng tài chính công: Tại sao phải nghiên cứu tài chính công - PGS.TS. Sử Đình Thành State and Local Government Expenditures Báo cáo tác động của chính sách tín dụng tới thị trường chứng khoán Tài chính doanh nghiệp_ Bài 1 Bài giảng về môn Tài chính doanh nghiệp_ Bài 2 Bài giảng về môn Tài chính doanh nghiệp_ Bài 3 Bài giảng về môn Tài chính doanh nghiệp_ Bài 4 Bài giảng về môn Tài chính doanh nghiệp_ Bài 5 Bài giảng về môn Tài chính doanh nghiệp_ Bài 6 Tài chính doanh nghiệp_ Bài 7 Luận văn" Phát triển hoạt động bảo lãnh phát hành của CT chứng khoán " Báo cáo: “ Biện Pháp Huy Động Vốn Tại Công Ty Chế Tạo Máy Điện Việt Nam-Hungari” Part 37 - Exchange Server - Recipient Configuration - Create Mailbox Đề tài: " Huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ " Đề tài: Phát triển thị trường thẻ của ngân hàng Đông Á Part 37 - Exchange Server - Recipient Configuration - Group Part 38 - ISA Server - Caching Part 38 - ISA Server - Installation Part 38 - ISA Server - Intrusion Detection Part 38 - ISA Server - Server Publishing - Configuration Part 38 - ISA Server - Server Publishing - HTTP - HTTPS Part 38 - ISA Server - Server Publishing - SMTP - POP3 - OWA Part 39 - Upgrade Server 2008 - IPv6 Part 40 - Upgrade Server 2008 - Windows PowerShell Part 41 - Upgrade Server 2008 - Upgrade Server 2003 DC to Server 2008 DC Part 42 - Upgrade Server 2008 - Domain Controller - Join Domain Part 43 - Upgrade Server 2008 - Windows Deployment Services - WDS Part 46 - Upgrade Server 2008 - Distributed File System - DFS Part 47 - Upgrade Server 2008 - Network Load Balancing - NLB Part 48 - Upgrade Server 2008 - Windows Server Core - WSC Part 49 - Upgrade Server 2008 - Terminal Services(2) Part 50 - Upgrade Server 2008 - Active Directory Rights Management Services - RMS Cách Để trẻ có giấc ngủ ngon Lập trình căn bản chương 10 Tổng quan lập trình căn bản Lập trình căn bản phần 2 Lập trình căn bản chương 3 Lập trình căn bản chương 4 Lập trình căn bản chương 5 Lập trình căn bản chương 6 Lập trình căn bản chương 8 Lập trình căn bản chương 9 Một số vấn đề chung về dạy học tích cực Tài liệu tham khảo dành cho các bạn thích khám phá gồm những kiến thức thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Đừng già hàm Vai trò của chế biến thuốc cổ truyền Bài giảng 7 nguyên tắc khi sử dụng kháng sinh Giáo trình Aceclofenac: Thuốc Kháng Viêm Nonsteroid Mạnh CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VĂN BẢN LIÊN QUAN TỚI ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG THUỐC Bài giảng Chụp cắt lớp vi tính trong chấn thương cột sống Bài giảng Hướng dẫn hực hành kiểm nghiệm thuốc Bài thực hành bào chế 1 Bài thực hành bào chế 2 Bài tổng hợp các công thức hóa dược Các ca điện tim ( Câu hỏi và đáp án) Các ca điện tim 2 (Câu hỏi và đáp án) Các ca điện tim 3 (Câu hỏi và đáp án) Các ca điện tim 4 (Câu hỏi và đáp án) CÁC THUỐC CHỐNG VIÊM NON STEROID Giáo trình Chuẩn bị bệnh nhân làm điện tim, điện não GIÁO TRÌNH ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐIỆN TÂM ĐỒ GIÁO TRÌNH DẪN TRUYỀN LỆCH HƯỚNG GIÁO TRÌNH DÀY NHĨ, DÀY THẤT Đề Cương Bệnh Học Cơ Sở cho Dược DƯỢC LÝ ĐẠI CƯƠNG ĐIỆN TÂM ĐỒ BÌNH THƯỜNG VÀ CÁC BƯỚC ĐỌC ĐIỆN TIM (PHẦN 1) ĐIỆN TÂM ĐỒ BÌNH THƯỜNG VÀ CÁC BƯỚC ĐỌC ĐIỆN TIM (PHẦN 2) ĐIỆN TÂM ĐỒ BÌNH THƯỜNG VÀ CÁC BƯỚC ĐỌC ĐIỆN TIM (PHẦN 3 VÀ HẾT) Hình ảnh Học Trong Chẩn đoán đột Quị Giáo trình Thuyết ngũ hành HỌC THUYẾT TẠNG TƯỢNG Bài giảng Kỹ thuật chụp xương cẳng chân LIỆU PHÁP GLUCOCORTICOIDE Ứng dụng cộng hưởng từ phổ trong chẩn đoán 1 số bệnh lý của não. MRI Báo cáo tổn thương khớp gối Kéo nén đứng tâm Lý thuyết bền Đặc trưng của mặt cắt ngang Thanh chịu xoắn thuần túy Thanh thẳng chịu uốn Chuyển vị của dầm chịu uốn Thanh chịu lực phức tạp Thanh chịu ứng suất thay đổi theo thời gian Thanh cong phẳng Ổn định Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của cộng hưởng từ trong chẩn đoán u sọ MRI Chấn thương cột sống cổ MRI Chấn thương khớp gối MRI Kỹ thuật chụp sọ MRI Ứng dụng NGUYÊN TẮC, PHƯƠNG PHÁP CHỮA BỆNH BẰNG THUỐC GIÁO TRÌNH NGOẠI TÂM THU NGUYÊN NHÂN GÂY BỆNH PHỐI HỢP THUỐC CORTICOID VỚI CÁC THUỐC KHÁC RỐI LOẠN DẪN TRUYỀN TRONG THẤT Sử dụng hợp lý và an toàn Gluco-Corticoid Tài liệu Tương tác thuốc (Phần 1) Nội dung tương tác thuốc và chú ý khi chỉ định Tài liệu Tương tác thuốc Tài liệu Tương tác thuốc: RANITIDIN Tài liệu Tương tác thuốc (Phần 6) Tài liệu Tương tác thuốc (Phần 7 và hết) Tập đọc X-Quang qua các ca lâm sàng ĐẠI CƯƠNG THUỐC GIẢI BIỂU Bài giảng Thuốc hoạt huyết Thuốc kháng Histamin Thuốc trừ hàn Trắc nghiệm ECG 1 NGỘ ĐỘC THỨC ĂN Viêm phúc mạc sau mổ (VPMSM) Bài giảng Kỹ năng giao tiếp - Cao Thị Cẩm Giáo trình vật liệu học: Vật lý kim loại và hợp kim Khảo sát chức năng tâm thu và chức năng tâm trương của tim bằng siêu âm - PGS.TS Phạm Nguyễn Vinh Bài giảng Hẹp động mạch phổi Bài giảng Thông liên thất Bài giảng Dò phế chủ (Cửa sổ phế chủ) BÀI GIẢNG BỆNH EBSTEIN Bài giảng Hẹp eo động mạch chủ Bài giảng Túi phình xoang Valsalva Bài giảng Bướu tim Bài giảng Hở van ba lá Bài giảng Không lỗ van 3 lá Bài giảng Không lỗ van động mạch chủ Các phương pháp HTCX CHỈ ĐỊNH XÉT NGHIỆM ĐÔNG CẦM MÁU HỢP LÝ Ebook Dược điển Việt Nam III Bài giảng Kênh nhĩ thất Kiến thức phổ thông Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg Thông tư số 10/2009/TT-BTC Thông tư số 04/2009/TT-BNN Thông báo số 28/TB-BTC Thông tư 13/2009/TT-BTC Thông báo số 25/TB-VPCP Quyết định số 294/QĐ-BVHTTDL Thông tư số 15/2009/TT-BTC Quyết định số 313/QĐ-BVHTTDL Quyết định số 311/QĐ-BVHTTDL Quyết định số 319/QĐ-BVHTTDL Quyết định số 317/QĐ-BVHTTDL Quyết định số 322/QĐ-BVHTTDL Quyết định số 301/QĐ-BVHTTDL Quyết định số 300/QĐ-BVHTTDL Thông tư 14/2009/TT-BTC Quyết định số 314/QĐ-BVHTTDL Quyết định số 310/QĐ-BVHTTDL Quyết định số 304/QĐ-BVHTTDL Nghị định số 06/2009/NĐ-CP Quyết định số 210/QĐ-BGTVT Quyết định số 308/QĐ-BVHTTDL Quyết định số 306/QĐ-BVHTTDL Quyết định số 303/QĐ-BVHTTDL Quyết định số 297/QĐ-BVHTTDL Quyết định số 295/QĐ-BVHTTDL Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND Thông báo số 27/TB-VPCP Nghị định số 07/2009/NĐ-CP Quyết định số 309/QĐ-BVHTTDL Quyết định số 323/QĐ-BVHTTDL Quyết định số 305/QĐ-BVHTTDL Quyết định số 298/QĐ-BVHTTDL Quyết định số 51/2009/QĐ-UBND Quyết định số 312/QĐ-BVHTTDL Quyết định số 320/QĐ-BVHTTDL Quyết định số 302/QĐ-BVHTTDL Quyết định số 296/QĐ-BVHTTDL Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND Quyết định số 123/QĐ-BTNMT Quyết định số 174/QĐ-NHNN Quyết định số 131/QĐ-TTg Thông báo số 702/TB-QLD Quyết định số 172/QĐ-NHNN Quyết định số 173/QĐ-NHNN Thông tư số 01/2009/TT-NHNN Báo cáo số 61/BC-BYT Quyết định 08/2009/QĐ-UBND Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND Chỉ thị số 02/CT-BQP Quyết định số 142/QĐ-TTg Thông tư liên tịch số 19/2009/TTLT-BTC-BNV Quyết định số 116/QĐ-BNV Quyết định 291/2009/QĐ-UBND Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND Quyết định số 18/2009/QĐ-TTg Quyết định số 186/QĐ-NHNN Thông tư số 02/2009/TT-NHNN Thông tư số 20/2009/TT-BTC Thông tư 22/2009/TT-BTC Quyết định 03/2009/QĐ-UBND Quyết định số 305/QĐ-BTP Hướng dẫn số 707/HD-SXD-QLCLXD Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND Quyết định số 151/QĐ-TTg Thông tư số 23/2009/TT-BTC Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND Nghị định số 09/2009/NĐ-CP Quyết định số 306/QĐ-BTP Quyết định số 463/QĐ-UBND Quyết định số 465/QĐ-UBND Quyết định số 468/QĐ-UBND Quyết định 14/2009/QĐ-UBND Quyết định số 469/QĐ-UBND Quyết định số 461/QĐ-UBND Quyết định số 466/QĐ-UBND Thông tư liên tịch số 02/2009/TTLT-BCA-BTNM Nghị quyết số 06/NQ-CP về việc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2009 do Chính phủ ban hành Quyết định số 156/QĐ-TTg về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 123/QĐ-KTNN về việc thành lập các đơn vị cấp phòng trực thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực VI do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định số 264/QĐ-BTC về việc ban hành Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Bộ Tài chính ban hành Nghị định số 08/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường để thành lập xã, phường thuộc huyện Mỏ Cày, huyện Chợ Lách, thị xã Bến Tre; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mỏ Cày, huyện Chợ Lách để thành lập huyện Mỏ Cày Bắc thuộc tỉnh Bến Tre do Chính phủ ban hành Quyết định số 339/QĐ-UBND về việc ban hành chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Hướng dẫn số 80/HD-KTNN về việc thực hiện quy định chuyển đổi và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán Nhà nước do Kiểm toán Nhà nước ban hành Thông tư số 02/2009/TT-BTTTT về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 228/QĐ-TCHQ của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành mẫu ấn chỉ và bản hướng dẫn sử dụng mẫu ấn chỉ tố tụng hình sự trong ngành hải quan Nghị định số 07/NĐ-CP về việc giải thể xã và điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc các huyện Tương Dương, Thanh Chương, Anh Sơn, Yên Thành, Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An do Chính phủ ban hành Quyết định số 292/QĐ-SGTVT Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND Quyết định số 296/QĐ-SGTVT Quyết định số 155/QĐ-TTg Quyết định số 51/2009/QĐ-UBND Quyết định số 518/QĐ-UBND Thông báo số 39/TB-VPCP Công điện số 214/CĐ-TTg Nghị định số 11/2009/NĐ-CP Quyết định số 178/QĐ-TTg Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND Quyết định số 181/QĐ-TTg Quyết định số 20/2009/QĐ-TTg Quyết định số 50/2009/QĐ-UBND Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND Quyết định số 536/QĐ-UBND Quyết định 10/2009/QĐ-UBND Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND Thông cáo chung về việc thiết lập quan hệ ngoại giao Quyết định 15/2009/QĐ-UBND Quyết định số 291/QĐ-BTC về việc công bố lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư do Bộ Tài chính ban hành Số 16/2009/QĐ-UBND Quyết định số 21/2009/QĐ-TTg về giá bán điện năm 2009 và các năm 2010 - 2012 theo cơ chế thị trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định về mức đóng góp, mức miễn giảm và phương thức thu, nộp, quản lý, sử dụng kinh phí do người nghiện ma túy đóng góp khi chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại các Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động Xã hội trên địa bàn tỉnh Quyết định số 28/QĐ-UBDT về việc ban hành quy chế làm việc của Vụ Hợp tác Quốc tế do Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 05/2009/QĐ-UBND về việc thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Nghị định số 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình do Chính phủ ban hành Quyết định 195/TLĐ về việc kiện toàn Tiểu Ban xét duyệt vay vốn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Thông báo số 44/TB-SGTVT về điều chỉnh một số nội dung trong quy định tạm thời công tác cấp phép thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên đường bộ đang khai khác do Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 17/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất Thông báo số 48/TB-SGTVT Nghị định số 13/2009/NĐ-CP Quyết định số 207/QĐ-TTG Quyết định số 211/QĐ-TTg Nghị định số 14/2009/NĐ-CP Quyết định 09/2009/QĐ-UBND Thông báo số 49/TB-SGTVT Quyết định số 578/QĐ-UBND Công điện số 226/CĐ-TTg Quyết định số 131/QĐ-BXD Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg Quyết định 212/QĐ-TLĐ Quyết định số 213/QĐ-TTg Quyết định số 52/2009/QĐ-UBND Quyết định số 57/2009/QĐ-UBND Quyết định số 0795/QĐ-BCT Thông tư số 31/2009/TT-BTC Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND Nghị định số 16/2009/NĐ-CP Quyết định số 132/QĐ-BXD Thông tư số 05/2009/TT-BLĐTBXH Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND Quyết định số 316/QĐ-BTC Quyết định số 59/2009/QĐ-UBND Quyết định số 995/QĐ-BGDĐT Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND Quyết định 03/2009/QĐ-UBND Nghị định số 18/2009/NĐ-CP Quyết định số 220/QĐ-TTg Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND Thông báo số 87/TB-BGDĐT Nghị định số 19/2009/NĐ-CP Quyết định số 342/QĐ-NHNN Quyết định số 224/QĐ-TTg Quyết định số 33/QĐ-UBDT Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND Quyết định số 239/QĐ-TTg Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND Quyết định số 26/2009/QĐ-TTg Quyết định số 671/QĐ-UBND Quyết định số 363/QĐ-BGTVT Thông báo số 56/TB-VPCP Thông báo số 29/TB-BXD Quyết định số 684/QĐ-UBND Quyết định số 687/QĐ-UBND Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND Quyết định số 703/QĐ-UBND Chỉ thị số 06/2008/CT-NHNN Quyết định số 130/2008/QĐ-BNN Quyết định số 5777/QĐ-UBND Quyết định số 5761/QĐ-UBND Quyết định số 65/2008/QĐ-UBND Quyết định số 35/2008/QĐ-BGTVT Quyết định số 100/2008/QĐ-UBND Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg Quyết định số 386/2008/QĐ-UBND Quyết định số 2808/QĐ-TCHQ Quyết định số 129/2008/QĐ-BTC Quyết định số 15/2008/QĐ-BTNMT Quyết định số 5765/QĐ-UBND Quyết định số 5745/QĐ-UBND Quyết định số 5698/QĐ-UBND Quyết định số 5692/QĐ-UBND Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP Quyết định số 67/2008/QĐ-UBND Quyết định số 98/2008/QĐ-UBND Thông tư số 133/2008/TT-BTC Thông tư số 10/2008/TT-BTP Quyết định số 1930/QĐ-TTg Quyết định số 3281/QĐ-NHNN Quyết định số 82/2008/QĐ-BGDĐT Chỉ thị số 01/CTLT-BCT-CĐCT Thông báo số 02/TB-VPCP Chương trình phối hợp số 02/CTr/BGDĐT-TWHLHPNVN Công điện số 11/CĐ-TTg Thông báo số 14/TB-STC-QLCS Nghị định số 01/2009/NĐ-CP Quyết định số 01/QĐ-TTg Thông tư số 01/2009/TT-BTC Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND Lệnh số 01/2009/L-CTN Thông báo số 09/CT-KK-Đ4 Quyết định số 08/QĐ-BNV Thông tư số 01/2009/TT-BNN Quyết định số 03/QĐ-BNV Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND Quyết định 02/2009/QĐ-UBND Quyết định 03/2009/QĐ-UBND Quyết định số 21/QĐ-TTg Hiệp định về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật Biên bản kỳ họp lần thứ 31 Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND Quyết định 03/2009/QĐ-UBND Công điện số 01/CĐ-BTNMT Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND về việc tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND về việc thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 01/2009/QĐ-UBND về việc quy định điều chỉnh, bổ sung chính sách hỗ trợ tự chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm tại Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 18/7/2008 của UBND tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 32/2009/QĐ-UBND về việc thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND về việc thu phí qua phà trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND về việc thu phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND về việc thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 24/QĐ-KTNN về việc giao kế hoạch kiểm toán năm 2009 cho các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước do Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND về việc thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 39/2009/QĐ-UBND về việc thu phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND Quyết định số 34/2009/QĐ-UBND Thông báo số 10/TB-BGTVT Nghị quyết số 01/NQ-CP Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND Quyết định số 03/2009/QĐ-TTg Quyết định số 01/2009/QĐ-KTNN Quyết định số 37/2009/QĐ-UBND Quyết định số 04/2009/QĐ-TTg Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BQP-BYT-BTC về khám bệnh, chữa bệnh và tiêu chuẩn vật chất về y tế đối với người đang làm công tác cơ yếu; thực hiện bảo hiểm y tế bắt buộc đối với thân nhân người đang làm công tác cơ yếu do Bộ Quốc phòng - Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành để sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 135/2007/TTLT-BQP-BYT-BTC ngày 05/9/2007 của Bộ Quốc phòng, Bộ Y t Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND Quyết định số 40/QĐ-TTg Quyết định số 40/2009/QĐ-UBND Thông tư liên tịch 02/2009/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH Quyết định số 47/QĐ-TTg Quyết định số 145/QĐ-UBND Quyết định số 149/QĐ-UBND Quyết định 02/2009/QĐ-UBND Quyết định số 139/QĐ-UBND Quyết định số 136/QĐ-UBND Quyết định số 141/QĐ-UBND Quyết định số 150/QĐ-UBND Quyết định số 138/QĐ-UBND Quyết định số 94/QĐ-BTC Thông tư 03/2009/TT-BTC Quyết định số 148/QĐ-UBND Quyết định số 146/QĐ-UBND Quyết định số 142/QĐ-UBND Quyết định số 140/QĐ-UBND Quyết định số 144/QĐ-UBND Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND Quyết định số 54/QĐ-TTg Thông tư 01/2009/TT-BKH Quyết định số 76/2009/QĐ-BNG Quyết định số 165/QĐ-UBND Quyết định số 166/QĐ-UBND Quyết định số 163/QĐ-UBND Quyết định số 136/QĐ-BTP Quyết định 04/2009/QĐ-UBND Quyết định số 167/QĐ-UBND Quyết định số 159/QĐ-UBND Quyết định số 111/QĐ-BNN-QLCL Quyết định số 162/QĐ-UBND Thông tư số 01/2009/TT-BLĐTBXH Quyết định số 164/QĐ-UBND Thông tư số 06/2009/TT-BTC Quyết định số 160/QĐ-UBND Quyết định số 37/QĐ-BKHCN Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND Quyết định số 112/QĐ-BNN-QLCL Quyết định số 171/QĐ-UBND Quyết định số 112/QĐ-CTN Quyết định số 75/QĐ-TTg Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND Quyết định số 81/QĐ-TTg Quyết định số 76/QĐ-TTg về việc hỗ trợ bổ sung kinh phí, gạo cứu đói cho các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả bão, lũ do Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 46/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động bán hàng rong trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 03/2009/QĐ-UBND Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND Thông tư số 07/2009/TT-BTC Quyết định 04/2009/QĐ-UBND Quyết định số 98/QĐ-LĐTBXH Quyết định 83/QĐ-UBND Quyết định số 123/QĐ-BTC Quyết định số 209/QĐ-UBND Thông tư số 08/2009/TT-BTC Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND Nghị định số 05/NĐ-CP Quyết định số 133/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính do Bộ Tài chính ban hành Nghị định số 02/NĐ-CP Nghị định số 05/2009/NĐ-CP Quyết định 06/2009/QĐ-UBND Quyết định số 12/2009/QĐ-TTg Quyết định số 48/2009/QĐ-UBND Quyết định số 23/QĐ-UBDT Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND Thông tư số 01/2009/TT-BCT Quyết định số 0353/QĐ-BCT Quyết định số 50/2009/QĐ-UBND Quyết định 05/2009/QĐ-UBND Quyết định số 200/QĐ-BYT Quyết định số 105/QĐ-LĐTBXH Quyết định số 0354/QĐ-BCT Quyết định số 49/2009/QĐ-UBND Quyết định số 189/QĐ-BGTVT Quyết định số 107/QĐ-LĐTBXH Quyết định số 0352/QĐ-BCT Quyết định 05/2009/QĐ-UBND Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND Thông tư 11/2009/TT-BTC Thông tư 09/2009/TT-BTC Quyết định số 2894/2008/QĐ-TTCP Nghị định số 12/NĐ-CP Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND Quyết định số 56/2008/QĐ-BTTTT Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT Quyết định số 1905/QĐ-TTg Chỉ thị số 18/CT-BCT Quyết định số 1926/QĐ-BTTTT Quyết định số 1688/QĐ-BNV Quyết định số 68/2008/QĐ-UBND Quyết định số 523/QĐ-TCTDTT Thông tư số 128/2008/TT-BTC Quyết định số 1898/QĐ-CTN Quyết định số 3872/QĐ-BGTVT Quyết định số 122/2008/QĐ-BTC Quyết định số 1846/QĐ-LĐTBXH Quyết định số 4128/QĐ-BNN-KHCN Hiệp định về đối tác kinh tế Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC Quyết định số 3866/QĐ-BGTVT Quyết định số 91/2008/QĐ-UBND Quyết định số 73/2008/QĐ-BGDĐT Nghị quyết số 720/2008/UBTVQH12 Quyết định số 125/2008/QĐ-BTC Quyết định số 32/2008/QĐ-BGTVT Thông tư số 11/2008/TT-BTTTT Quyết định số 76/2008/QĐ-BGDĐT Quyết định số 75/2008/QĐ-BGDĐT Quyết định số 94/2008/QĐ-UBND Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND Quyết định số 74/2008/QĐ-BGDĐT Thông tư 129/2008/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 123/2008/QĐ-BTC Quyết định số 31/2008/QĐ-BGTVT Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP Pháp lệnh số 08/2008/PL-UBTVQH12 Quyết định số 1718/QĐ-BNV Quyết định số 4476/2008/QĐ-UBND Quyết định số 66/2008/QĐ-BLĐTBXH Quyết định số 68/2008/QĐ-BLĐTBXH Quyết định số 67/2008/QĐ-BLĐTBXH Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND Quyết định số 78/2008/QĐ-BGDĐT Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND Thông tư số 132/2008/TT-BTC Thông báo số 407/TB-BTC Quyết định số 57/2008/QĐ-BTTTT Quyết định số 65/2008/QĐ-BLĐTBXH Quyết định số 123/2008/QĐ-BNN Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND Quyết định số 90/2008/QĐ-BVHTTDL Quyết định số 1568/QĐ-KTNN Quyết định số 72/2008/QĐ-BLĐTBXH Quyết định số 126/2008/QĐ-BNN Quyết định số 1738/QĐ-BNV Quyết định số 1569/QĐ-KTNN Quyết định số 1567/QĐ-KTNN Quyết định 97/2008/QĐ-UBND Quyết định số 45/2008/QĐ-BYT Thông báo số 349/TB-VPCP Quyết định 86/2008/QĐ-BVHTTDL Quyết định số 1571/QĐ-KTNN Quyết định số 411/QĐ-UBDT Quyết định số 1645/QĐ-VPCP Quyết định 80/2008/QĐ-BGDĐT Quyết định số 384/2008/QĐ-UBND Quyết định số 14/2008/QĐ-BTNMT Quyết định số 414/QĐ-UBDT Quyết định số 412/QĐ-UBDT Quyết định số 53/2008/QĐ-BCT Quyết định số 52/2008/QĐ-BCT Quyết định số 53/2008/QĐ-BYT Quyết định số 79/2008/QĐ-BGDĐT Quyết định số 55/2008/QĐ-BCT Quyết định số 1575/QĐ-KTNN Quyết định số 124/2008/QĐ-BNN Quyết định số 46/2008/QĐ-BYT Quyết định số 51/2008/QĐ-BCT Quyết định số 69/2008/QĐ-BLĐTBXH Quyết định số 3962/QĐ-BGTVT Quyết định số 87/2008/QĐ-BVHTTDL Quyết định số 1566/QĐ-KTNN Quyết định số 413/QĐ-UBDT Quyết định số 53/2008/QĐ-UBND Thông tư số 12/2008/TT-BTTTT Quyết định 54/2008/QĐ-BCT Quyết định số 125/2008/QĐ-BNN Quyết định số 71/2008/QĐ-BLĐTBXH Quyết định số 102/2008/QĐ-UBND Quyết định số 48/2008/QĐ-BYT Quyết định số 58/2008/QĐ-BTTTT Quyết định số 180/2008/QĐ-UBND Quyết định số 5476/QĐ-BVHTTDL Quyết định số 2286/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành giá đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2009 Thông tư số 135/2008/TT-BTC về việc chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường do Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể tha Quyết định số 5764/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của phường 4, quận 11 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5763/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của phường 3, quận 11 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 66/2008/QĐ-UBND về việc công bố định mức dự toán duy trì, sửa chữa hệ thống thoát nước đô thị thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2008 và giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách năm 2009 do Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè ban hành Thông tư số 14/2008/TT-BTTTT về việc hướng dẫn quản lý kinh phí hỗ trợ thực hiện thẩm tra, xác nhận sản lượng dịch vụ viễn thông công ích tại các địa phương do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 62/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2009 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 73/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành đã hết hiệu lực pháp luật Nghị định số 131/2008/NĐ-CP về việc hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư do Chính phủ ban hành Nghị định số 132/2008/NĐ-CP Nghị quyết số 32/2008/NQ-CP Quyết định số 83/2008/QĐ-BGDĐT Quyết định số 221/2008/QĐ-BQP Quyết định số 129/2008/QĐ-BNN Quyết định số 5774/QĐ-UBND Quyết định số 5767/QĐ-UBND Quyết định số 5760/QĐ-UBND Quyết định số 223/2008/QĐ-BQP Quyết định số 4302/2008/QĐ-UBND Thông tư số 127/2008/TT-BNN Thông tư số 09/2008/TT-BNV Quyết định số 101/2008/QĐ-UBND Quyết định số 3135/2008/QĐ-UBND Quyết định số 5770/QĐ-UBND Quyết định số 33/2008/QĐ-BGTVT Quyết định số 74/2008/QĐ-BLĐTBXH Quyết định số 18/2008/QĐ-BTNMT Quyết định số 3489/QĐ-UBND Quyết định số 131/2008/QĐ-BNN Quyết định số 34/2008/QĐ-BGTVT Quyết định số 5704/QĐ-UBND Quyết định số 63/2008/QĐ-UBND Quyết định số 3134/2008/QĐ-UBND Quyết định số 127/2008/QĐ-BTC Quyết định số 17/2008/QĐ-BTNMT Quyết định số 5776/QĐ-UBND Quyết định số 5771/QĐ-UBND Quyết định số 5702/QĐ-UBND Quyết định số 5700/QĐ-UBND Quyết định số 5695/QĐ-UBND Quyết định số 225/2008/QĐ-BQP Nghị định số 133/2008/NĐ-CP Quyết định số 81/2008/QĐ-BGDĐT Quyết định số 5775/QĐ-UBND Quyết định số 128/2008/QĐ-BNN Quyết định số 5697/QĐ-UBND Quyết định số 1585/QĐ-KTNN Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND Nghị quyết số 31/2008/NQ-CP Quyết định số 17/2008/QĐ-BXD Quyết định số 16/2008/QĐ-BXD Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT Thông tư số 13/2008/TT-BTTTT Quyết định số 99/2008/QĐ-UBND Quyết định số 1671/QĐ-VPCP Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND Quyết định số 09/2008/QĐ-BTP Quyết định số 17967/2008/QĐ-UBND Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT Nghị định số 123/2008/NĐ-CP Quyết định số 53/2008/QĐ-BTTTT Quyết định số 1782/QĐ-TTg Thông tư số 30/2008/TT-BLĐTBXH Nghị quyết số 25/2008/NQ-HĐND Nghị quyết 27/2008/NQ-HĐND Thông báo số 331/TB-VPCP Quyết định số 3731/QĐ-BGTVT Quyết định số 3726/QĐ-BGTVT Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND Quyết định số 67/2008/QĐ-BGDĐT Quyết định số 1779/QĐ-TTg Quyết định số 115/2008/QĐ-BTC Chỉ thị số 16/CT-BCT Quyết định số 1780/QĐ-TTg Quyết định số 1778/QĐ-TTg Quyết định số 1783/QĐ-TTg Quyết định số 1781/QĐ-TTg Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND Nghị quyết số 114/NQ-HĐND Nghị quyết số 29/2008/NQ-CP Quyết định số 117/2008/QĐ-BTC Nghị quyết số 33/2008/NQ-HĐND Nghị định số 125/2008/NĐ-CP Quyết định số 117/2008/QĐ-BNN Quyết định số 163/2008/QĐ-TTg Nghị quyết số 713/2008/UBTVQH12 Quyết định số 165/2008/QĐ-TTg Nghị định số 126/2008/NĐ-CP Quyết định số 119/2008/QĐ-BNN Quyết định số 84/2008/QĐ-UBND Quyết định 1930/QĐ-UBND Quyết định số 28/2008/QĐ-BGTVT Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP Quyết định số 166/2008/QĐ-TTg Nghị định số 124/2008/NĐ-CP Quy trình số 10876/QT-NHNN Quyết định số 120/2008/QĐ-BNN Quyết định số 55/2008/QĐ-BTTTT Nghị quyết số 15/2008/NQ-HĐND Nghị định số 127/2008/NĐ-CP Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND Quyết định số 54/2008/QĐ-BTTTT Quyết định số 168/2008/QĐ-TTg Thông báo số 333/TB-VPCP Thông báo số 334/TB-VPCP Thông báo số 7373/BNN-VP Quyết định số 169/2008/QĐ-TTg Quyết định số 3979/QĐ-BNN-KH Quyết định số 85/2008/QĐ-UBND Quyết định số 6583/QĐ-BCT Quyết định số 118/2008/QĐ-BTC Thông tư liên tịch số 20/2008/TTLT-BXD-BNV Nghị quyết số 25/2008/NQ-HĐND Quyết định số 53/2008/QĐ-UBND Nghị định số 128/2008/NĐ-CP Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND Quyết định số 51/2008/QĐ-UBND Thông tư liên tịch số 122/2008/TTLT-BTC-BQP Thông tư liên tịch số 123/2008/TTLT-BTC-BCA Nghị quyết số 24/2008/NQ-HĐND Quyết định số 35/2008/QĐ-NHNN Nghị quyết số 26/2008/NQ-HĐND Quyết định số 119/2008/QĐ-BTC Quyết định số 46/2008/QĐ-BCT Quyết định số 4028/QĐ-BNN-TCCB Quyết định số 47/2008/QĐ-BCT Nghị quyết số 48/2008/NQ-HĐND Quyết định 19/2008/QĐ-UBND Quyết định số 5248/QĐ-BVHTTDL Quyết định số 45/2008/QĐ-BCT Nghị định số 129/2008/NĐ-CP Quyết định 20/2008/QĐ-UBND Quyết định số 4023/QĐ-BNN-TCCB Quyết định số 121/2008/QĐ-BNN Quyết định số 4135/QĐ-UBND Quyết định số 1842/QĐ-TTg Quyết định số 1838/QĐ-TTg Quyết định số 11/2008/QĐ-BTNMT Quyết định 86/2008/QĐ-UBND Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND Thông tư liên tịch 85/2008/TTLT-BVHTTDL-BTTTT Quyết định số 1835/QĐ-TTg Quyết định số 1834/QĐ-TTg Quyết định số 1837/QĐ-TTg Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND Quyết định số 08/2008/QĐ-UBDT Hiệp định về hợp tác khoa học và công nghệ Quyết định 80/2008/QĐ-UBND Quyết định số 122/2008/QĐ-BNN Quyết định số 1841/QĐ-TTg Quyết định số 1839/QĐ-TTg Nghị quyết số 78/2008/NQ-HĐND Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND Quyết định số 08/2008/QĐ-KTNN Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND Quyết định số 63/QĐ-HĐQL Quyết định số 3158/QĐ-NHNN Quyết định số 2379/QĐ-UBND Nghị quyết số 79/2008/NQ-HĐND Quyết định số 3161/QĐ-NHNN Quyết định số 3160/QĐ-NHNN Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND Thông tư số 124/2008/TT-BTC Nghị định số 130/2008/NĐ-CP Quyết định số 72/2008/QĐ-UBND Quyết định số 3162/QĐ-NHNN Nghị quyết số 80/2008/NQ-HĐND Quyết định số 3159/QĐ-NHNN Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành quy định về quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Quyết định số 51/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành quy định phương pháp xác định giá đất và giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Nghị quyết số 51/2008/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận 4 ban hành Nghị quyết số 49/2008/NQ-HĐND về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận 4 ban hành Nghị quyết số 25/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 do Hội đồng nhân dân huyện Củ Chi ban hành Thông tư số 18/2008/TT-BCT về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Công thương ban hành Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND về việc bổ sung mức thu một phần viện phí theo Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2009 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Nghị quyết số 77/2008/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận Tân Phú ban hành Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 87/2008/QĐ-UBND Quyết định số 48/2008/QĐ-BCT Quyết định số 62/2008/QĐ-UBND Quyết định số 88/2008/QĐ-UBND Nghị quyết số 242/2008/NQ-HĐND Quyết định số 06/2008/QĐ-BNV Quyết định số 69/2008/QĐ-BGDĐT Quyết định số 1879/QĐ-TTg Quyết định số 689/QĐ-BTP Quyết định số 1871/QĐ-TTg về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Lào Cai do Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 21/CT-UBND về công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2009 do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định số 3169/QĐ-NHNN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về việc thông qua bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2009 do Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 57/2008/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá xây dựng mới biệt thự, nhà ở và đơn giá cấu kiện tổng hợp để xác định giá trị tài sản là công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 57/2008/QĐ-UBND về việc công bố bảng giá nhân công, hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và chi phí máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vốn xây dựng cơ bản tập trung năm 2009 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 1868/QĐ-TTg về việc phân loại đơn vị hành chính đối với tỉnh Đắk Nông do Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1628/QĐ-BNV về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 54/2008/QĐ-UBND Quyết định số 1880/QĐ-TTg Quyết định số 18829/2008/QĐ-UBND Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND Quyết định số 1873/QĐ-TTg Quyết định số 1870/QĐ-TTg Thông tư 31/2008/TT-BLĐTBXH Quyết định số 2825/QĐ-BKHCN Quyết định số 96/2008/QĐ-UBND Quyết định số 14/2008/QĐ-BKHCN Thông tư liên tịch số 125/2008/TTLT-BTC-BGD&ĐT Quyết định số 1874/QĐ-TTg Quyết định số 1867/QĐ-TTg Quyết định số 70/2008/QĐ-BGDĐT Quyết định số 4085/QĐ-BNN-KHCN Nghị định số 11/NĐ-CP Nghị định số 09/NĐ-CP Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND Quyết định số 1917/QĐ-BTTTT Quyết định số 375/2008/QĐ-UBND Quyết định số 172/2008/QĐ-UBND Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND Chỉ thị số 24/2008/CT-UBND Nghị định số 10/NĐ-CP Quyết định số 49/2008/QĐ-UBND Chỉ thị số 71/2008/CT-BGDĐT Quyết định số 377/2008/QĐ-UBND Thông báo số 182/BXD-KHCN Quyết định số 3453/QĐ-BGTVT Nghị định số 116/2008/NĐ-CP Nghị quyết số 25/2008/QH12 Quyết định số 6060/QĐ-BCT Luật số 27/2008/QH12 Nghị định số 117/2008/NĐ-CP Văn bản Luật 25/2008/QH12 Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BCA-BKHCN-BTC Quyết định số 105/2008/QĐ-BTC Quyết định số 81/2008/QĐ-UBND Nghị định số 115/2008/NĐ-CP Nghị quyết số 26/2008/QH12 Nghị quyết số 28/2008/QH12 Công điện số 06/CĐ-BTNMT Quyết định số 42/2008/QĐ-UBND Quyết định số 15/2008/QĐ-BXD Chỉ thị số 08/2008/CT-BXD Thông báo số 516/TB-BGTVT Quyết định số 2553/QĐ-BKHCN Quyết định số 04/2008/QĐ-BNV Quyết định số 147/2008/QĐ-TTg Nghị quyết số 26/2008/NQ-CP Quyết định số 41/2008/QĐ-BCT Thông tư 106/2008/TT-BTC Quyết định số 2538/QĐ-BTC Quyết định số 4541/QĐ-BYT Thông tư số 108/2008/TT-BTC Quyết định số 107/2008/QĐ-BTC Quyết định số 6115/QĐ-BCT Quyết định số 111/2008/QĐ-BNN Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND Quyết định số 51/2008/QĐ-BTTTT Thông báo số 892/TB-VP Quyết định số 42/2008/QĐ-BCT Quyết định số 112/2008/QĐ-BNN Quyết định 16/2008/QĐ-UBND Quyết định số 43/2008/QĐ-BCT Quyết định số 355/QĐ-UBDT Thông tư số 19/2008/TT-BXD Chỉ thị số 22/2008/CT-UBND Quyết định số 108/2008/QĐ-BTC Quyết định số 149/2008/QĐ-TTg Quyết định số 351/QĐ-UBDT Quyết định số 2811/QĐ-NHNN Quyết định số 2608/QĐ-BTC Quyết định số 148/2008/QĐ-TTg Quyết định số 2809/QĐ-NHNN Quyết định số 2810/QĐ-NHNN Pháp lệnh số 06/2008/PL-UBTVQH12 Nghị quyết số 707/2008/UBTVQH12 Nghị quyết số 709/2008/UBTVQH12 Nghị quyết số 708/2008/UBTVQH12 Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND Thông tư số 110/2008/TT-BTC Nghị quyết số 710/2008/NQ-UBTVQH12 Pháp lệnh số 07/2008/PL-UBTVQH12 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBDT Thông tư số 111/2008/TT-BTC Quyết định số 6215/QĐ-BCT Hướng dẫn số 4020/HD-BVHTTDL Quyết định số 3569/QĐ-BGTVT Thông tư 14/2008/TT-BCT Quyết định số 5114/QĐ-UBND Nghị quyết số 27/2008/NQ-CP Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT Quyết định số 05/2008/QĐ-BNV Thông báo số 322/TB-VPCP Quyết định số 09/2008/QĐ-BTNMT Thông tư số 113/2008/TT-BTC Quyết định số 3605/QĐ-BCĐ Thông tư liên tịch số 09/2008/TTLT-BTP-BNV-BTC Thông tư liên tịch số 144/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC Quyết định số 64/2008/QĐ-BLĐTBXH Nghị định số 118/2008/NĐ-CP Quyết định số 25/2008/QĐ-BGTVT Quyết định số 2424/QĐ-TCHQ Thông báo số 364/TB-BTC Thông tư số 28/2008/TT-BLĐTBXH Lệnh số 26/2008/L-CTN Quyết định số 114/2008/QĐ-BNN Lệnh số 21/2008/L-CTN Quyết định số 153/2008/QĐ-TTg Lệnh số 19/2008/L-CTN Lệnh số 28/2008/L-CTN Lệnh số 18/2008/L-CTN Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT Quyết định số 152/2008/QĐ-TTg Lệnh số 25/2008/L-CTN Quyết định số 109/2008/QĐ-BTC Quyết định số 113/2008/QĐ-BNN Tờ trình số 69/TTr-UBND Quyết định số 1489/QĐ-BNV Quyết định số 111/2008/QĐ-BTC Quyết định số 157/2008/QĐ-TT g Quyết định số 112/2008/QĐ-BTC Quyết định số 82/2008/QĐ-UBND Nghị định số 120/2008/NĐ-CP Quyết định số 1734/QĐ-TTg Thông tư liên tịch số 114/2008/TTLT/BTC-BVHTTDL Quyết định số 110/2008/QĐ-BTC Quyết định số 1735/QĐ-TTg Thông báo số 7116/TB-BNN-VP Quyết định số 121/2008/QĐ-BTC Quyết định số 3676/QĐ-BGTVT Quyết định số 52/2008/QĐ-BTTTT Lệnh số 30/2008/L-CTN Chỉ thị số 3599/CT-BNN-VP Quyết định số 1501/QĐ-BNV Thông tư số 115/2008/TT-BTC Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg Lệnh số 29/2008/L-CTN Thông báo số 325/TB-VPCP Thông báo số 7164/TB-BNN-VP Quyết định số 32/2008/QĐ-NHNN Quyết định số 2039/2008/QĐ-BCA(A11) Quyết định số 5249/QĐ-UBND Quyết định số 2951/QĐ-NHNN Quyết định số 116/2008/QĐ-BNN Quyết định số 2949/QĐ-NHNN Quyết định số 115/2008/QĐ-BNN Quyết định số 2950/QĐ-NHNN Quyết định số 2948/QĐ-NHNN Quyết định số 33/2008/QĐ-NHNN Quyết định số 27/2008/QĐ-BGTVT Quyết định số 162/2008/QĐ-TTg Quyết định số 160/2008/QĐ-TTg Nghị quyết số 28/2008/NQ-CP Quyết định số 2278/QĐ-BTP Quyết định số 2277/QĐ-BTP Báo cáo số 1248/BC-BYT Quyết định số 1408/QĐ-BXD Quyết định số 161/2008/QĐ-TTg Thông báo số 370/TB-BTC Quyết định số 07/2008/QĐ-BTP Quyết định số 2698/QĐ-BKHCN Thông tư liên tịch số 118/2008/TTLT-BTC-BTNMT Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND Quyết định số 67/2008/QĐ-UBND Quyết định số 114/2008/QĐ-BTC Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND về chế độ phụ cấp đối với bảo vệ dân phố do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Hướng dẫn số 82/HĐTVĐX về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1744/2008/QĐ-CTN ngày 04 tháng 12 năm 2008 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2009 do Hội đồng tư vấn đặc xá ban hành Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2009 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3705/QĐ-BGTVT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 34/2008/QĐ-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung, một số điều của Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 457/2005/QĐ-NHNN ngày 19/4/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước do Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định số 5301/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của phường 11, quận 6 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5299/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của phường 9, quận 6 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5297/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của phường 7, quận 6 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5306/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 cụm công nghiệp Tân Quy - khu B, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5303/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của phường 13, quận 6 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5293/QĐ-UBND Quyết định số 5290/QĐ-UBND Quyết định số 5292/QĐ-UBND Quyết định số 5304/QĐ-UBND Quyết định số 5295/QĐ-UBND Quyết định số 5296/QĐ-UBND Quyết định số 5294/QĐ-UBND Quyết định số 5300/QĐ-UBND Quyết định số 5302/QĐ-UBND Quyết định số 5298/QĐ-UBND Quyết định số 08/2008/QĐ-BTP Quyết định số 2608/2008/QĐ-UBND Nghị quyết liên tịch số 03/2008/NQLT-TƯĐTN-BTNMT Quyết định số 44/2008/QĐ-BCT Thông báo số 2434/TB-BXD Thông tư số 119/2008/TT-BTC Quyết định số 384/QĐ-UBDT Quyết định số 382/QĐ-UBDT Quyết định số 1491/QĐ-TTg Thông tư 23/2008/TT-BCA-C11 Quyết định số 1530/QĐ-BTTTT Quyết định số 1529/QĐ-BTTTT Thông tư số 88/2008/TT-BTC Quyết định số 1492/QĐ-TTg Quyết định số 1527/QĐ-BTTTT Quyết định số 1525/QĐ-BTTTT Quyết định số 1523/QĐ-BTTTT Quyết định số 1499/QĐ-TTg Thông tư số 22/2008/TT-BLĐTBXH Quyết định số 175/QĐ-KH&ĐT Quyết định số 1331/QĐ-KTNN Thông tư số 101/2008/TT-BNN Nghị quyết số 695/2008/NQ-UBTVQH12 Quyết định số 82/2008/QĐ-BVHTTDL Nghị quyết số 694/2008/NQ-UBTVQH12 Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND Quyết định 99/2008/QĐ-BNN Thông báo số 462/TB-BGTVT Quyết định số 30/2008/QĐ-NHNN Thông báo số 294/TB-VPCP Quyết định số 4855/QĐ-BHXH Quyết định số 4558/QĐ-BHXH Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND Quyết định số 2206/QĐ-UBND Quyết định số 73/2008/QĐ-UBND Quyết định số 87/2008/QĐ-BTC Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND Quyết định số 3207/QĐ-BGTVT Quyết định số 1537/QĐ-TTg Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND Quyết định số 39/2008/QĐ-BCT Quyết định số 39/2008/QĐ-BCT Quyết định số 43/2008/QĐ-UBND Quyết định số 74/2008/QĐ-UBND Quyết định số 42/2008/QĐ-UBND về trình tự, thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư của các tổ chức kinh tế trong nước không sử dụng vốn ngân sách nhà nước hoặc không phải là dự án có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 6190/TB-BNN-VP về việc ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát về một số vấn đề quản lý nhà nước của bộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông báo số 302/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng về đánh giá lại việc thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2008, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2009 do biến động giảm giá dầu thô xuất khẩu do Văn phòng Chính phủ ban hành Quyết định số 13/2008/QĐ-BXD về việc ban hành tập thiết kế mẫu nhà ở công vụ cho giáo viên phục vụ đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012 do Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1575/QĐ-UBND về việc phân công chỉ đạo, phối hợp, tổ chức thực hiện các công trình, dự án kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị số 3170/CT-BNN-TT về việc triển khai sản xuất lúa đông xuân 2008 – 2009 tại các tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam bộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 89/2008/QĐ-BTC về việc giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá điếu do Bộ Tài chính ban hành để sửa đổi, bổ sung Quyết định số 69/2008/QĐ-BTC ngày 27/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá điếu Thông tư liên tịch số 94/2008/TTLT-BTC-BNN về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020 và đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực thủy sản đến năm 2020 do Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Quyết định số 75/2008/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án chiến lược phát triển chăn nuôi thành phố Hồ Chí Minh tạo nguồn thực phẩm bình ổn giá giai đoạn 2008 - 2010 và định hướng đến năm 2015 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Quy chế hoạt động đối ngoại” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 269/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế liên thông về đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng Quyết định số 4570/QĐ-UBND về duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận 11 đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1545/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch phát triển khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành Thông tư số 96/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các Trung tâm học tập cộng đồng do Bộ Tài chính ban hành Thông báo số 7582/TB-SXD-QLNLHNXD về việc hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ môi giới bất động sản, chứng chỉ định giá bất động sản Sơ Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 7581/TB-SXD-QLNLHNXD về việc hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND Quyết định số 5749/QĐ-BCT Quyết định số 36/2008/QĐ-BYT Nghị định số 113/2008/NĐ-CP Quyết định số 4572/QĐ-UBND Quyết định số 1440/QĐ-BKH Chỉ thị số 3222/CT-BNN-TY Quyết định số 77/2008/QĐ-UBND Quyết định số 106/2008/QĐ-BNN Quyết định số 4610/QĐ-UBND Thông tư liên tịch số 98/2008/TTLT-BTC-BCT Quyết định số 143/2008/QĐ-TTg Quyết định 93/2008/QĐ-BTC do Bộ ban hành Quyết định số 95/2008/QĐ-BTC Quyết định số 96/2008/QĐ-BTC Thông báo số 340/TB-BTC Quyết định số 1888/2008/QĐ-BCA Quyết định số 78/2008/QĐ-UBND Nghị định số 04/NĐ-CP Quyết định số 64/2008/QĐ-UBND Quyết định số 75/QĐ-PCAIDSMTMD Quyết định số 1567/QĐ-TTg Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND Quyết định 79/2008/QĐ-UBND Quyết định số 40/2008/QĐ-BCT Thông tư số 107/2008/TT-BNN Quyết định số 1583/QĐ-TTg Thông báo số 6494/TB-BNN-VP Thông báo số 311/TB-VPCP Quyết định số 2561/QĐ-NHNN Quyết định số 2559/QĐ-NHNN Quyết định số 2093/QĐ-BTP Quyết định số 2560/QĐ-NHNN Chỉ thị số 84/2008/CT-BVHTTDL Quyết định số 1579/QĐ-TTg Quyết định số 2101/QĐ-BTP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật do Bộ Tự pháp ban hành Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh An Giang đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 98/2008/QĐ-BTC về việc ban hành Quy định về phí, lệ phí hàng hải và Biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải do Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2102/QĐ-BTP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan đại diện của Bộ tư pháp tại thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Tư pháp ban hành Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Chính phủ Hoàng gia Campuchia và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Quyết định số 1584/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế - xã hội huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La đến năm 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 1874/CĐ-TTg về việc chủ động đối phó với tình huống xấu do mưa lũ gây ra, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại, nhất là thiệt hại về người do Thủ tướng Chính phủ điện Chỉ thị số 19/2008/CT-UBND về việc thực hiện quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công điện số 7572/CĐ-BYT về việc kịp thời đối phó với những diễn biến xấu của mưa lũ do Bộ Y tế ban hành Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND về việc quy định diện tích tối thiểu đối với từng loại đất được tách thửa và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Thông báo số 6529/TB-BNN-VP về ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp giao ban công tác tháng 10/2008 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 11/2008 của bộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 78/2008/QĐ-UBND về việc bổ sung quy định chế độ phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 35/2007/QĐ-UBND ngày 30/7/2007 của UBND tỉnh Khánh Hòa do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 3355/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc hạng mục giải phóng mặt bằng dự án xây dựng nhà ga hành khách T2 - cảng hàng không quốc tế Nội Bài do Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 1594/QĐ-TTg về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sỹ cho Viện Công nghệ môi trường thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam do Đại hội đại biểu Công đoàn toàn quốc lần thứ X thông qua Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Quyết định số 74/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy định quy trình đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo luật doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 7496/QĐ-BGDĐT về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 49/2008/QĐ-UBND Quyết định số 60/2008/QĐ-BGDĐT Biên bản kỳ họp lần thứ 4 Quyết định số 1857/2008/QĐ-BCA(A11) Nghị quyết số 25/2008/NQ-CP Quyết định số 1858/2008/QĐ-BCA(A11) Thông báo số 501/TB-BGTVT Nghị quyết số 23/2008/QH12 Nghị định số 06/NĐ-CP Quyết định số 108/2008/QĐ-BNN Quyết định số 2345/QĐ-BTNMT Chỉ thị số 3318/CT-BNN-KL Nghị định số 05/NĐ-CP Quyết định số 2635/QĐ-NHNN Quyết định số 1599/QĐ-TTg Quyết định số 99/2008/QĐ-BTC Quyết định số 1601/QĐ-TTg Quyết định số 31/2008/QĐ-NHNN Công điện số 7649/CĐ-BYT Quyết định số 341/QĐ-UBDT Quyết định số 1600/QĐ-TTg Quyết định số 66/2008/QĐ-UBND Nghị quyết số 21/2008/QH12 Thông tư số 26/2008/TT-BLĐTBXH Quyết định số 50/2008/QĐ-UBND Quyết định số 1603/QĐ-TTg Quyết định số 100/2008/QĐ-BTC Quyết định số 2700/QĐ-NHNN Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND Quyết định số 4833/QĐ-UBND Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND Quyết định số 1693/QĐ-BTTTT Quyết định số 1601/QĐ-CTN Quyết định số 109/2008/QĐ-BNN Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND Quyết định số 345/QĐ-UBDT Quyết định số 1602/QĐ-CTN Quyết định số 1695/QĐ-BTTTT Quyết định 80/2008/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân Tp HCM ban hành Quyết định số 343/QĐ-UBDT Quyết định số 4872/QĐ-UBND Quyết định số 102/2008/QĐ-BTC Chỉ thị số 20/2008/CT-UBND Thông tư liên tịch số 103/2008/TTLT/BTC-BGTVT Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND Quyết định số 03/2008/QĐ-BNV Quyết định số 103/2008/QĐ-BTC Quyết định số 50/2008/QĐ-BTTTT về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dịch vụ bưu chính công ích” do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy định 1686/QĐ-TLĐ Quyết định số 110/2008/QĐ-BNN Thông báo số 181/BXD-KHCN Luật số 24/2008/QH12 Luật 22/2008/QH12 Quyết định số 104/2008/QĐ-BTC Luật số 20/2008/QH12 Báo cáo số 177/BC-CP Luật 23/2008/QH12 Chỉ thị số 21/2008/CT-UBND Thông tư số 104/2008/TT-BTC Thông báo số 183/BXD-KHCN Thông tư số 105/2008/TT-BTC Quyết định số 3451/QĐ-BGTVT Quyết định số 48/2008/QĐ-UBND Quyết định số 31/2008/QĐ-BCT Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND Nghị quyết số 22/2008/NQ-CP Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND Công điện số 1596/CĐ-TTg Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND Quyết định số 1353/QĐ-TTg Quyết định số 14/2008/QĐ-UBND Quyết định số 32/2008/QĐ-BCT Thông tư 19/2008/TT-BLĐTBXH Quyết định số 13523/QĐ-CT-THNVDT Quyết định số 1219/QĐ-VPCP Thông báo số 420/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định do Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông báo số 417/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Hồ Nghĩa Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang do Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư liên tịch số 10/2008/TTLT-BYT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo do Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành Thông báo số 272/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính Phủ Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị do Văn phòng Chính phủ ban hành Công điện số 6549/CĐ-BYT về việc triển khai ngay các phương án bảo vệ hoặc di dời cơ sở y tế để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân và cán bộ y tế; dự trữ đầy đủ thuốc, hoá chất và thiết bị y tế cho những nơi có nguy cơ bị ảnh hưởng do mưa bão do Bộ Y tế điện Thông báo số 421/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp bàn về phương án vận chuyển quặng apatit từ Lào Cai đến nhà máy Dap Đình Vũ – Hải Phòng do Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND về việc quy định mức chi chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông ở các ngành, các cấp do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Thông báo số 419/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Hồ Nghĩa Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long do Bộ Giao thông vận tải ban hành Công điện số 432/CĐ-BGDĐT về việc kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống mưa, bão, hạn chế thấp nhất thiệt hại của cơn bão gây ra do Bộ Giáo dục và Đào tạo điện Quyết định số 54/2008/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy định về chế độ thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 5163/QĐ-BCT Quyết định số 13522/QĐ-CT-THNVDT Nghị định số 03/NĐ-CP Nghị định số 01/NĐ-CP Quyết định số 94/2008/QĐ-BNN Thông tư liên tịch số 81/2008/TTLT-BTC-BTP về hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan trợ giúp pháp lý nhà nước do Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 2132/QĐ-NHNN Quyết định số 77/2008/QĐ-UBND Quyết định số 1366/QĐ-TTg Quyết định số 2133/QĐ-NHNN Quyết định số 2131/QĐ-NHNN Quyết định số 1372/QĐ-TTg Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND Thông tư số 06/2008/TT-BTP Quyết định số 49/2008/QĐ-BTTTT Quyết định số 1374/QĐ-TTg Quyết định số 1220/QĐ-KTNN Quyết định số 1378/QĐ-TTg Quyết định số 12/2008/QĐ-BXD Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND Quyết định số 1375/QĐ-TTg Quyết định số 1379/QĐ-TTg Báo cáo số 1036/BC-BYT Công điện số 1626/CĐ-TTg Báo cáo số 1037/BC-BYT Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND Thông báo số 279/TB-VPCP Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND Quyết định số 1393/QĐ-TTg Công điện số 03/CĐ-BTNMT Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND Quyết định số 1395/QĐ-TTg Thông báo số 320/TB-BTC Quyết định số 1392/QĐ-TTg Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND Quyết định số 33/2008/QĐ-BCT Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN Quyết định số 1390/QĐ-TTg Quyết định số 13852/QĐ-CT-THNVDT Quyết định số 132/2008/QĐ-TTg Quyết định số 1400/QĐ-TTg Quyết định số 27/2008/QĐ-NHNN Thông tư số 84/2008/TT-BTC của Bộ tài chính Quyết định số 52/2008/QĐ-UBND Quyết định số 13853/QĐ-CT-THNVDT Quyết định số 1214/QĐ-BXD Quyết định số 134/2008/QĐ-TTg Thông báo 284/TB-VPCP Thông tư liên tịch số 85/2008/TTLT-BTC-BCT Quyết định số 1418/QĐ-TTg Quyết định số 2984/QĐ-BGTVT Quyết định 79/2008/QĐ-UBND tỉnh Tây Ninh Quyết định số 1434/QĐ-TTg Thông báo số 134/BNN-BVTV-BCĐ-TB Quyết định số 1431/QĐ-TTg Quyết định số 1427/QĐ-TTg Thông báo số 288/TB-VPCP Quyết định số 1426/QĐ-TTg Quyết định số 1424/QĐ-TTg Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND Quyết định số 1430/QĐ-TTg Quyết định số 1428/QĐ-TTg Quyết định số 1429/QĐ-TTg Quyết định số 1422/QĐ-TTg Quyết định số 1433/QĐ-TTg Quyết định số 1432/QĐ-TTg Thông báo số 5853/TB-BNN-VP Quyết định 83/2008/QĐ-BTC Quyết định số 1421/QĐ-TTg Quyết định số 1425/QĐ-TTg Quyết định số 1423/QĐ-TTg Quyết định số 85/2008/QĐ-BTC Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN Quyết định số 5368/QĐ-BCT Quyết định số 84/2008/QĐ-BTC Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV Quyết định số 1440/QĐ-TTg Thông tư số 18/2008/TT-BXD Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND Quyết định số 96/2008/QĐ-BNN về việc sửa đổi nội dung một số thuốc trong Danh mục thuốc Bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BNN ngày 27 tháng 3 năm 2008 và một số loại thuốc bổ sung vào Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam, ban hành kèm theo Quyết định số 76/2008/QĐ-BNN ngày 25 tháng 6 năm 2008 của Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập trên địa bàn tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 07/2008/QĐ-BTNMT về việc ban hành Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức ngành tài nguyên và môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Báo cáo số 461/BC-BGDĐT về tình hình triển khai thực hiện đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BNV-BTC về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 10 năm 2008 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ, Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 71/2008/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố năm 2008 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND về việc thực hiện trình tự đầu tư xây dựng các dự án có quy mô đơn giản và có tổng mức đầu tư dưới 500 triệu đồng sử dụng vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Lào Cai do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Thông báo số 108/TB-BCĐ138 về việc kết luận của đồng chí Đại tướng Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Bộ Công an, trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng mô hình, nhân điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm giai đoạn 1998 - 2008 do Ban Chỉ đạo 138/CP ban hành Nghị định số 108/2008/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất do Chính phủ ban hành Quyết định số 14252/QĐ-CT-THNVDT Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND Quyết định số 1290/QĐ-BNV Nghị quyết số 73/2008/NQ-HĐND Quyết định số 1453/QĐ-TTg Quyết định số 3037/QĐ-BGTVT Thông báo 6945/TB-SXD-QLNLHNXD Thông báo số 1717/TB-SXD Quyết định số 1455/QĐ-TTg Quyết định số 1454/QĐ-TTg Chỉ thị số 11/2008/CT-UBND Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND Quyết định số 1458/QĐ-TTg Quyết định số 1934/QĐ-BTP Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND Quyết định số 3108/QĐ-BNN-QLCL Quyết định 1449/QĐ-UBND Quyết định số 28/2008/QĐ-NHNN Nghị định số 109/2008/NĐ-CP Quyết định số 1470/QĐ-TTg Quyết định số 13/2008/QĐ-BKHCN Quyết định số 1296/QĐ-VPCP Quyết định số 137/2008/QĐ-TTg Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND Quyết định số 3100/QĐ-BGTVT Thông báo số 290/TB-VPCP Quyết định số 29/2008/QĐ-NHNN Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND Quyết định số 2258/QĐ-BKHCN Quyết định số 1511/QĐ-BTTTT Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND Quyết định số 1479/QĐ-TTg Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND Quyết định số 138/2008/QĐ-TTg Quyết định số 57/2008/QĐ-BGDĐT Quyết định số 1528/QĐ-BTTTT Quyết định số 1524/QĐ-BTTTT Quyết định số 1526/QĐ-BTTTT Phát triển nhượng quyền kinh doanh franchise tại Việt Nam Xây dựng niềm tin và gắn bó nhân viên bẳng truyền thông nội bộ Franchise - công cụ hữu hiệu để phát triển thương hiệu Franchise - kênh tiếp thị độc đáo & ưu việt Điều kiện để mô hình franchise thành công Xây dựng, phát triển & quản trị thương hiệu mạnh như thế nào? Phương thức hiện thực hóa giấc mơ lãnh đạo Giáo trình Photoshop Linguistic Semantics An Introduction Loại hình học đầu thế kỉ XX Loại hình học thế kỷ XIX Loại hình học đầu thế kỷ XX NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH E-Commerce And E-Business Hoạch định một kế hoạch kinh doanh hiệu quả KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ NGHỆ THUẬT ỨNG XỬ Ngân hàng & Quản trị ngân hàng Bài giảng Tài chính ngân hàng - Chương III: Ngân hàng và các nghiệp vụ ngân hàng Kinh nghiệm học Tiếng Anh hay Bài tập thực hành tin ứng dụng Tiểu luận: Giới thiệu về vận tải đường biển_Vận đơn đường biển Luận văn tốt nghiệp "Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán tài công ty quản lý bến xe Hà Tây" Thế giới đó đây Những vấn đề chung về an toàn lao động_chương 1 Vệ sinh lao động trong sản xuất_chương 2 Kỹ thuật an toàn lao động trong thiết kế và thi công xây dựng_chương 3 Kỹ thuật an toàn khi sử dụng máy xây dựng_chương 4 Kỹ thuật an toàn khi đào đất đá và làm việc trên giàn giáo Kỹ thuật an toàn về điện_chương 6 Kỹ thuật phòng cháy chữa cháy_chương 7 Mạng lưới cấp nước và hệ thống dẫn nước_chương 2 Thi công, quản lý, vận hành hệ thống cấp nước _chương 4 Bài giảng Cấp nước sinh hoạt & công nghiệp - Chương 5: Hệ thống cấp nước trong nhà - Nguyễn Lan Phương Cấu tạo mạng lưới cấp nước và các công trình trên mạng lưới_chương 3 Cấp thoát nước_chương 1 cấp thoát nước_chương 2 Cấp thoát nước_chương 3 Cấp thoát nước_chương 4 Cấp thoát nước_chương 5 Cấp thoát nước_chương 6 Cấp thoát nước_chương 7 Cấp thoát nước_chương 8 Cấp thoát nước_chương 9 Tĩnh học_chương 1 Lý thuyết về hệ lực_chương 2 Ma sát và bài toán cân bằng của vật khi có ma sát_chương 3 Trọng tâm của vật rắn_chương 4 Động học_chương 5 Chuyển độn tịnh tiến và chuyển động quay quanh một trục cố định của vật rắn_chương 6 Chuyển động tổng hợp của điểm_chương 7 Chuyển động song phẳng của vật rắn_chương 8 Chuyển động quay của vật rắn quanh quanh một điểm cố định_chương 9 Hợp chuyển động của vật rắn_chương 10 Động lực học_chương 11 Các định lý tổng quát của động lực học_chương 12 Lý thuyết va chạm_chương 13 Các nguyên lý cơ học_chương 14 Đại cương về kết cấu gỗ_chương 1 Tính toán cấu kiện cơ bản_chương 2 Liên kết kết cấu gỗ_chương 3 Cấu kiện tổ hợp_chương 4 Kết cấu gỗ chịu lực_chương 5 Bài giảng: Máy nén Nhiệt động kỹ thuật Các quy trình cơ bản của khí lý tưởng và khí thực Cấu trúc địa chỉ Internet (địa chỉ IP) Mạng máy tính (giáo trình) Hướng dẫn cấu hình các chức năng cơ bản của router Blog (hướng dẫn làm Blog) Mạng máy tính (Computer Network) The Confident Speaker Sưu tầm thủ thuật PII Ebook Longman student grammar of spoken and written English workbook (Grammar Reference) Speak Without Fear: A Total System for Becoming a Natural, Confident Communicator Sưu tầm thủ thuật PIII Sưu tầm thủ thuật PIV Sưu tầm thủ thuật PIX Sưu tầm thủ thuật PV Sưu tầm thủ thuật PVI Sưu tầm thủ thuật PVII Sưu tầm thủ thuật PVIII Sưu tầm thủ thuật PXI Sưu tầm thủ thuật PXII Sưu tầm thủ thuật PXIII Sưu tầm thủ thuật PXIV Sưu tầm thủ thuật PXV Sưu tầm thủ thuật PXVI Sưu tầm thủ thuật PXVII Sưu tầm thủ thuật PXVIII Bài giảng Tim một tâm thất Bài giảng Bệnh cơ tim phì đại Bệnh thận và bệnh tim Bài giảng Không lỗ van động mạch phổi kèm thông liên thất Bài giảng Không lỗ van động mạch chủ (Thiểu sản thất trái) Khuyến cáo của hội tim mạch Quốc gia Việt Nam về chẩn đoán và điều trị suy tim: Cập nhật 2008 Bài giảng: Lịch sử Siêu âm tim : PGS.TS Phạm Nguyễn Vinh Tổn thương có luồng thông trái - phải Bài giảng: Nối liền bất thường tĩnh mạch phổi Bài giảng: Siêu âm tim trong chẩn đoán và điều trị viêm nội tâm mạc nhiễm trùng - PGS.TS Phạm Nguyễn Vinh Bài giảng Siêu âm 2D và Doppler trong bệnh động mạch vành Siêu âm sản khoa Sử dụng máy siêu âm tim Điều trị suy tim mất bù cấp Bài giảng Tứ chứng Fallot Chẩn đoán tăng áp phổi tiên phát Bài giảng Thân chung động mạch Thuyên tắc phổi Hệ điều hành mạng Tự học SAP 2000 bằng hình ảnh BT Tự học SAP 2000 bằng hình ảnh BT P1 Tự học SAP 2000 bằng hình ảnh BT P2 Bài tập tính toán thiết kế kết cấu bằng chương trình Sap 2000 Tự học SAP 2000 bằng hình ảnh BT P4 Tự học SAP 2000 bằng hình ảnh BT P5 Tự học SAP 2000 bằng hình ảnh BT P6 Tự học SAP 2000 bằng hình ảnh BT P7 Lý thuyết SAP 2000 P1 Lý thuyết SAP 2000 P2 Lý thuyết SAP 2000 P3 Lý thuyết SAP 2000 P4 Lý thuyết SAP 2000 P5 Lý thuyết SAP 2000 P6 Lý thuyết SAP 2000 P7 Lý thuyết SAP 2000 P8 Giáo trình đồ họa 3D STUDIO MAX Hướng dẫn xây dựng thiết kế website Các quy tắc phát âm tiếng anh Thanh toán quốc tế chương 2 Thanh toán quốc tế chương 3 Thanh toán quốc tế phần 1 Chương 3: Marketing qua mạng Internet Bài giảng: Vẽ kỹ thuật với AutoCAD 2002 Xử lý song song và phân tán Kiến thức phổ thông về địa lí Pho mát của tôi đâu rồi? Bài tập về phân tích trong doanh nghiệp PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Bài giảng Bài tập môn Toán tài chính Lyrics: Rhythm of the rain Tài liệu trang điểm mắt cơ bản Giáo trình Thuế - Nguyễn Xuân Quảng Tiểu luận triết học: Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và sự nhận thức, vận dụng quy luật này ở Việt Nam TCP/IP Tutorial and Technical Overview Các phương pháp xử lý cơ học Kĩ thuật nuôi cá trê trong ao đất Giáo trình giảng dạy chương trình mô phỏng mạng lưới cấp nước-EPANET Hướng dẫn dạy và học trong giáo dục đại học Di chúc Hồ Chí Minh Chức năng kiểm tra trong quản trị Bài giảng: Chức năng tổ chức trong quản trị Quản trị học_ Chức năng lãnh đạo Thương mại điện tử_ Chương 2 Thương mại điện tử_ Chương 1 BGPv4 EIGRP Báo cáo chuyên đề: Địa chỉ IPv4 & và địa chỉ IPv6 Giáo trình: " Chuyển mạch MPLS" Báo cáo: Giao thức Đường đi ngắn nhất OSPF Báo cáo: " Giao thức định tuyến PNNI" Luận văn: Thuật toán đường đi ngắn nhất và rộng nhất WSP - Vũ Công Sự Luận văn: Tìm hiểu thuật toán Widest Shortest Path Hình ảnh biểu trưng của thành ngữ Thông báo của Ban chỉ đạo PC-GD THCS Kanzen_Master_2kyuu_Grammar_Vietnamese 36 Kế nhân hòa_ Cuốn 1 36 Kế nhân hòa_ Cuốn 2 36 Kế nhân hòa_ Cuốn 3 40 Món bánh nổi tiếng Á- Âu Quẳng gánh lo đi mà vui sống Đề cương báo cáo thực tập _ Tiền lương và các khoản trích theo lương tại Cty CP Chuyển Phát Nhanh Muôn Phương Chương 9.3 - Kiểm toán hệ thống thông tin - Kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán Doing Dogem In 2 Hours Phép toán quan hệ Con đường giáo dục BIỂU ĐỒ Hệ thống phần mềm quản lý bãi giữ xe 24 Kế sách trong thương trường RADAR CROSS SECTION (RCS) RECEIVER SENSITIVITY / NOISE RECEIVER TESTS RECEIVER TYPES AND CHARACTERISTICS GENERAL RADAR DISPLAY TYPES RADAR HORIZON / LINE OF SIGHT RADAR MODES Readme Robot Studio CAD conv CATIA Robotics student guide Version 1.4 MicroSim Schematics SEC 01 SEC 02 SEC 03 SEC 04 SEC 05 SEC 06 SEC 07 SEC 08 SEC 09 SEC 10 SEC 11 SEC 12 SEC 13 SEC 14 SUPPORT JAMMING TERMINATIONS / DUMMY LOADS Design and Implementation of a Three-Phase Induction Motor Control Scheme Totillos CNC DRIVERS Tóm tắt kiến thức C Tóm tắt C P1 Tóm tắt C P2 ASP Tieng Viet Tự học Microsft Asp Net C# Corner C# Language Refference -2000 The C Programming C# Fast Food C++ P1 : Mo dau C++ P1 : Bieu thuc C++ P3 : Lệnh C++ P4 : Hàm C++ P5 : Mảng , con trỏ và tham chiếu C++ P6 : Lập trình hướng đối tượng C++ P7 : Lớp C++ P8 : Tái định nghĩa C++ P9 : Thừa kế Code Conventions Hibernate Tutorial 01 Hibernate Tutorial 02 Hibernate Tutorial 03 Hibernate Tutorial 04 Hibernate Tutorial 05 Hibernate Tutorial 06 Hibernate Tutorial 07 Hibernate Tutorial 08 Hibernate Tutorial 09 Hibernate Tutorial 10 Hibernate Tutorial 11 Hibernate Tutorial 12 Hibernate Tutorial 13 Hibernate Tutorial 14 Tài liệu về Lập trình C căn bản Lập trình Web động với PHP và MySQL Lập trình PHP và MySQL Object-Oriented programming Ansi C++ Kỹ thuật lập trình căn bản Tự học ASP.Net bằng tiếng việt Programming with Lcc win 32 XML Một số vấn đề cơ bản trong thiết kế nền móng Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa Mac-Lenin Bài giảng môn cơ sở kỹ thuật xây dựng: Nền và Móng Giáo trình môn cơ sở kỹ thuật xây dựng: Nền và móng Đồ án tốt nghiệp: Sét và các giải pháp phòng chống sét Tính lựa chọn cấp bảo vệ dùng phần mềm matlab Phương án chống sét cho nhà máy cát lái castrol Việt Nam Đồ án tốt nghiệp: Kết hợp PRO/II và DYNSIM mô phỏng phân xưởng chưng cất khí quyển của nhà máy lọc dầu Nghiên cứu phản ứng chuyển hóa Este mỡ Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu tổng quan khả năng sản xuất và sử dụng ethanol làm nhiên liệu cho động cơ Bài báo cáo đồ án tốt nghiệp: Thiết kế Phân xưởng Reforming Xúc tác với năng suất 820000 tấn/năm và mô phỏng phân xưởng phân tách sản phẩm bằng phần mềm ProII Công nghệ vi sinh vật Những nguyên tắc cơ bản của nuôi cấy vi sinh vật công nghiệp Các dạng chế phẩm vi sinh vật Chế biến vi sinh vật làm phân bón và cải tạo đất Chế phẩm vi sinh vật làm phân bón và cải tạo đất Chế phẩm vi sinh vật dùng trong xử lý và cải tạo môi trường Luận văn báo cáo: Công nghệ chế tạo máy biến áp Bản vẽ lắp_chương 10 Bài giảng thiết kế kỹ thuật_chương 1 Bài giảng thiết kế kỹ thuật_chương 6 Bài giảng về - Thiết kế kỹ thuật_chương 4 Bài giảng thiết kế kỹ thuật-chương 8 CoreJava 1 CoreJava 2 CoreJava 3 - Nền tảng về ngôn ngữ java CoreJava 4 - Gói và giao diện CoreJava 6 - Applet CoreJava 7 - Exception CoreJava 9 - Dòng vào và ra Java Lập trình OOP Java FAQ Naming and User interface Conventions Tài liệu tự học chương trình C++ Giáo trình Foxpro Sách học TOEFL GRAMMAR Giáo trình Access VNI6 Giáo trình Foxpro (lý thuyết) Tài liệu tự học MySQL Giáo trình môn SQL Server 2000 Bài giảng Thất phải có hai đường ra Báo cáo: Bệnh động mạch vành mạn 2009: Chuẩn đoán, điều trị nội, can thiệp, phẫu thuật và phòng ngừa - PGS.TS. Phạm Nguyễn Vinh Bài giảng Bất thường hợp nhĩ thất và thất đại động mạch Các bệnh cơ tim dãn nở Chẩn đoán và điều trị đau thắt ngực ổn định 2007: Từ khuyến cáo đến thực hành lâm sàng Chẩn đoán XQ vỡ tạng đặc Bài giảng: Tiếng anh chuyên ngành Điện tử- Viễn thông Bài giảng Echo cản âm Bài giảng Hẹp van 2 lá Bài giảng Hẹp van ĐMC Bài giảng Hở van 2 lá Bài giảng Hở van ĐMC Bài giảng Hoán vị đại động mạch Bài giảng Hội chứng Brugada: Từ lâm sàng đến tế bào Bài thuyết trình Hẹp eo động mạch chủ Bài giảng Hồi sinh tim phổi MRI sọ não - Phần 2: Bệnh lý Bài giảng Thông liên nhĩ Thủ thuật phá password XP Vài nét về quá trình phát triển của dân tộc Việt Nam CV Form Một số vấn đề về nhà nước pháp quyền ở nước ta Quyết định số 505/QĐ-BNV Quyết định số 1028/QĐ-BVHTTDL Hướng dẫn số 796/HD-BVHTTDL Quyết định số 1043/QĐ-BVHTTDL Quyết định số 1044/QĐ-BVHTTDL Quyết định số 364/QĐ-TTg Quyết định số 366/QĐ-TTg Thông báo số 93/TB-VPCP Quyết định số 373/QĐ-TTg Quyết định số 1213/QĐ-BVHTTDL Thông báo số 98/TB-VPCP Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND Quyết định số 402/QĐ-TTg Quyết định số 1233/QĐ-BVHTTDL Quyết định số 1271/QĐ-BVHTTDL Quyết định số 1260/QĐ-BVHTTDL Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND Thông báo số 110/TB-VPCP Quyết định số 1263/QĐ-BVHTTDL Quyết định số 407/QĐ-TTg Quyết định số 1279/QĐ-BVHTTDL Quyết định số 1280/QĐ-BVHTTDL Quyết định số 1284/QĐ-BVHTTDL Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND Thông báo số 117/TB-VPCP Thông tư số 08/2009/TT-BLĐTBXH Quyết định số 678/QĐ-BTC Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND Quyết định số 52/2009/QĐ-TTg Công điện số 547/CĐ-TTg Quyết định số 473/QĐ-TTg Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT-BCA-BTC Quyết định số 1417/QĐ-BVHTTDL Quyết định số 1420/QĐ-BVHTTDL Quyết định số 484/QĐ-BTTTT Chỉ thị liên tịch số 06/CTLT-BCT-CĐCT Quyết định số 1434/QĐ-BVHTTDL Quyết định số 59/2009/QĐ-TTg Quyết định số 491/QĐ-TTg Quyết định số 1453/QĐ-BVHTTDL Quyết định số 57/2009/QĐ-TTg Quyết định số 1345/QĐ-UBND Quyết định số 1620/QĐ-UBND Quyết định số 1457/QĐ-BVHTTDL Nghị quyết số 18/NQ-CP Quyết định số 503/QĐ-BTTTT Chỉ thị số 07/CT-BCT Quyết định số 1477/QĐ-BVHTTDL Quyết định số 1483/QĐ-BVHTTDL Quyết định số 1482/QĐ-BVHTTDL Thông báo số 02/2009/TB/LPQT Thông báo số 01/2009/TB-LPQT Nghị định số 38/2009/NĐ-CP Quyết định số 124/QĐ-UBATGTQG Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg Chương trình phối hợp số 1285/CTPH-BTP-BTTUBTƯMTTQVN Quyết định số 70/2009/QĐ-TTg Quyết định số 1962/QĐ-UBND Thông báo số 139/TB-VPCP Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg Quyết định số 1073/QĐ-UBND Chỉ thị số 09/2009/CT-UBND Quyết định số 72/2009/QĐ-TTg Quyết định số 554/QĐ-TTg Thông tư số 15/2009/TT-BTTTT Quyết định số 559/QĐ-TTg Quyết định số 557/QĐ-TTg Quyết định số 1670/QĐ-BVHTTDL Thông báo số 290/TB-BGDĐT Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực kiểm soát Chỉ thị số 580/CT-TTg Quyết định số 581/QĐ-TTg Văn bản Chỉ thị số 07/2009/CT-UBND Chỉ thị số 06/2009/CT-UBND Thông báo số 149/TB-VPCP Quyết định số 949/QĐ-BTC Quyết định số 1735/QĐ-BVHTTDL Quyết định số 1732/QĐ-BVHTTDL Quyết định 32/2009/QĐ-UBND Quyết định 26/2009/QĐ-UBND Thông báo số 153/TB-VPCP Thông báo số 42/HĐCDGSNN Quyết định số 589/QĐ-BLĐTBXH Thông tư liên tịch số 16/2009/TTLT-BTTTT-BCA Quyết định số 1775/QĐ-BVHTTDL Quyết định số 2241/QĐ-BCT Quyết định số 1145/QĐ-UBND Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC Quyết định số 69/2009/QĐ-UBND Chỉ thị số 73/CT-BVHTTDL Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND Quy chế 3847/HĐ-BHLĐ Thông báo số 166/TB-VPCP Kế hoạch 3846/HĐ-BHLĐ Chỉ thị 79/CT-BVHTTDL Báo cáo số 1495/BC-BNV Quyết định số 2442/QĐ-UBND Quyết định số 82/2009/QĐ-TTg Quyết định số 839/QĐ-BNV Quyết định số 836/QĐ-BNV Thông tư số 06/2009/TT-BNV Quyết định 14/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Quyết định số 2002/QĐ-BVHTTDL Kế hoạch liên tịch số 77/KH-LT Quyết định số 2033/QĐ-BVHTTDL Quyết định số 84/2009/QĐ-TTg Quyết định 37/2009/QĐ-UBND Quyết định số 757/QĐ-TTg Quyết định số 1244/QĐ-BTP Quyết định số 1242/QĐ-BTP Quyết định số 1243/QĐ-BTP Quyết định số 2813/QĐ-UBND Quyết định 795/QĐ-TTg Kế hoạch số 2751/KH-UBND Báo cáo số 1744/BC-BNV Thông báo số 393/TB-BGDĐT Hướng dẫn số 1520/NHCS-TDNN Quyết định số 1779/QĐ-BTC Quyết định số 217/QĐ-TCDL Quyết định số 824/QĐ-TTg Quyết định số 2165/QĐ-BVHTTDL Quyết định số 1547/QĐ-UBND Báo cáo số 245 BC/UBTVQH12 Quyết định số 2997/QĐ-UBND Thông báo số 1896/BVHTTDL-BQTG Quyết định số 3013/QĐ-UBND Quyết định số 826/QĐ-TTg Luật 32/2009/QH12 Quyết định số 3012/QĐ-UBND Quyết định 42/2009/QĐ-UBND Quyết định 16/2009/QĐ-UBND Quyết định số 44/2009/QĐ-UBND Quyết định số 2345/QĐ-BVHTTDL Lệnh số 07/2009/L-CTN Lệnh số 08/2009/L-CTN Thông tư số 13/2009/TT-BXD Quyết định số 935/QĐ-TTg Quyết định số 2358/QĐ-BVHTTDL Kế hoạch số 93/KH-UBND Quyết định 85/2009/QĐ-UBND Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND Quyết định số 1002/QĐ-TTg Quyết định số 2034/QĐ-BGTVT Kế hoạch 3489/KH-UBND Quyết định số 1004/QĐ-TTg Công điện số 1133/CĐ-TTg Quyết định số 2525/QĐ-BVHTTDL Kế hoạch số 3537/KH-UBND Quyết định số 90/2009/QĐ-UBND Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND Thông tư số 01/2009/TT-UBDT Quyết định số 2566/QĐ-BVHTTDL Quyết định số 3510/QĐ-UBND Quyết định số 2580/QĐ-BVHTTDL Thông tư liên tịch số 06/2009/TTLT-BCA-BVHTTDL Thông tư số 24/2009/TT-BTTTT Chỉ thị 127/CT-BVHTTDL Thông tư số 25/2009/TT-BTTTT Báo cáo số 71/BC-LĐTBXH Quyết định số 62/2009/QĐ-UBND Quyết định số 1105/QĐ-TTg Thông tư liên tịch số 43/2009/TTLT-BQP-BTC-BKH&ĐT-BLĐTB&XH Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg Quyết định số 1178/QĐ-TTg Quyết định số 1174/QĐ-TTg Quyết định số 2772/QĐ-BVHTTDL Quyết định số 1182/QĐ-TTg Chỉ thị 146/CT-BVHTTDL về tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập ngành du lịch Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 1017/QĐ-KTNN của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành quy chế thực hiện việc cưới, việc thăm hỏi ốm đau, việc tang và tổ chức các ngày lễ kỷ niệm Quyết định số 1607/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế văn hóa công sở cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường Quyết định 06/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận 8 ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin quận 8 Thông báo số 258/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại hội nghị giao ban trực tuyến thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 12 tháng 8 năm 2009 về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo do Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 257/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình giảm nghèo do Văn phòng Chính phủ ban hành Quyết định số 1095/QĐ-BLĐTBXH về điều chỉnh một số nội dung của kế hoạch và dự toán thực hiện đề án “Ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm” năm 2009 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 1315/QĐ-TTg về phê duyệt kế hoạch thực hiện công ước khung về kiểm soát thuốc lá do Thủ tướng Chính phủ ban hành Thông báo số 3154/TB-LĐTBXH về kết luận của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại buổi làm việc với tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 1342/QĐ-TTg về việc phê duyệt kế hoạch định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số du canh, du cư đến năm 2012 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Thông tư số 25/2009/TT-BCT quy định chi tiết thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành công thương do Bộ Công thương ban hành Báo cáo số 84/BC-LĐTBXH về đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 56/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Chỉ thị số 16/2009/CT-UBND về tổ chức hoạt động " Tháng an toàn giao thông tháng 9 năm 2009" trên địa bàn do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 07/2009/CT-UBND về tổ chức thực hiện “Tháng an toàn giao thông” tháng 9 năm 2009 trên địa bàn do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi ban hành Thông tư 03/2009/TT-BVHTTDL về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 05/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận 5 ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin quận 5 Chỉ thị số 1408/CT-TTg về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em do Thủ tướng Chính phủ ban hành Báo cáo 87/BC-LĐTBXH về kết quả diễn đàn trẻ em quốc gia năm 2009 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 29/2009/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng tám năm 1945 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 4466/QĐ-BCT về thành lập Ban Công tác chuẩn bị và thực hiện vai trò Chủ tịch ASEAN trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN năm 2010 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Quyết định 1426/QĐ-TTg Nghị quyết 45/NQ-CP Quyết định 3146/QĐ-BVHTTDL Thông báo 293/TB-VPCP Quyết định 114/2009/QĐ-TTg Quyết định 2367/QĐ-BTC Quyết định 2375/QĐ-BTC Quyết định 2378/QĐ-BTC Quyết định 2379/QĐ-BTC Quyết định 3391/QĐ-BVHTTDL Quyết định 120/2009/QĐ-TTg Quyết định 1588/QĐ-TTg Quyết định 122/2009/QĐ-TTg Quyết định 1277/QĐ-LĐTBXH Quyết định 1593/QĐ-TTG Quyết định 1592/QĐ-TTg Quyết định 1594/QĐ-TTg Quyết định 2511/QĐ-BTC Quyết định 325/QĐ-UBDT Thông tư 31/2009/TT-BGDĐT Văn bản Báo cáo 115/BC-LĐTBXH Nghị định 94/2009/NĐ-CP Quyết định số 4244/QĐ-UBND Quyết định số 135/2008/QĐ-TTG Quyết định số 71/2008/QĐ-UBND Thông tư số 87/2008/TT-BTC Chỉ thị số 07/2008/CT-BXD Quyết định số 13/2008/QĐ-BKHCN Chỉ thị số 30/2008/CT-TTg Chỉ thị số 3038/CT-BNN Chỉ thị số 11/2008/CT-BCT Quyết định số 1470/QĐ-TTg Nghị quyết số 694/2008/NQ-UBTVQH12 Quyết định số 2287/QĐ-BTC Quyết định số 234/2003/QĐ-UBDT Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND Quyết định số 312/QĐ-PCLBTW Công điện số 1764/CĐ-TTg Quyết định số 3168/QĐ-BGTVT về việc tặng bằng khen do Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 3177/QĐ-BGTVT về việc tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giao thông vận tải” do Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 3178/QĐ-BGTVT về việc truy tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giao thông vận tải” do Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 07/2008/TT-BTP về việc hướng dẫn thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010 do Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 38/2008/QĐ-BCT về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Sáng tạo khoa học nữ ngành Công thương do Bộ Công thương ban hành Thông tư số 25/2008/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn quy trình xác định hộ gia đình cận nghèo theo quy định tại khoản 4 điều 1 Quyết định số 117/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 73/2008/QĐ-UBND về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các hộ dân đang cư ngụ tại các chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3233/QĐ-BGTVT về việc công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc năm 2007” do Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 3234/QĐ-BGTVT về việc tặng bằng khen do Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông báo số 303/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại cuộc họp về dự trù, phân bổ và sử dụng kinh phí cho lĩnh vực phòng, chống Aids và phòng, chống ma túy do Văn phòng Chính phủ ban hành Quyết định số 1575/QĐ-UBND Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL Thông tư số 96/2008/TT-BTC Quyết định số 91/2008/QĐ-BTC Thông tư 97/2008/TT-BTC Quyết định số 144/2008/QĐ-TTg Quyết định số 1888/2008/QĐ-BCA Quyết định số 75/QĐ-PCAIDSMTMD Quyết định số 3318/QĐ-BGTVT Quyết định số 3319/QĐ-BGTVT Công điện số 7572/CĐ-BYT Công điện số 1874/CĐ-TTg Quyết định số 60/2008/QĐ-BGDĐT Công điện số 7585/CĐ-BYT về việc kịp thời đối phó với những diễn biến xấu của mưa lũ do Bộ Y tế điện Thông báo số 558/TB-BGDĐT về kết quả bỏ phiếu tán thành của Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú cấp nhà nước do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Nghị quyết số 23/2008/QH12 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 do Quốc hội ban hành Công điện số 05/CĐ-BTNMT về việc đối phó với cơn bão số 9 và ảnh hưởng của bão tại các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Cà Mau do Bộ Tài nguyên và Môi trường điện Công điện số 7649/CĐ-BYT về việc kịp thời đối phó với những diễn biến xấu của mưa lũ do Bộ Y tế điện Quyết định số 341/QĐ-UBDT về thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của Ủy ban Dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành Công điện số 7694/CĐ-BYT về việc chủ động đối phó với những diễn biến xấu của cơn bão số 9 do Bộ Y tế điện Thông tư số 26/2008/TT-BLĐTBXH về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội Quyết định số 345/QĐ-UBDT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ do Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định số 343/QĐ-UBDT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế do Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định số 342/QĐ-UBDT Quyết định số 344/QĐ-UBDT Quyết định số 4874/QĐ-UBND Quyết định số 3428/QĐ-BGTVT Quyết định số 47/2008/QĐ-UBND Quyết định số 48/2008/QĐ-UBND Nghị định số 117/2008/NĐ-CP Quyết định số 1642/QĐ-CTN Quyết định số 1641/QĐ-CTN Quyết định số 1659/QĐ-TTg Công điện số 7850/CĐ-BYT Quyết định số 1643/QĐ-CTN Quyết định số 1658/QĐ-TTg Thông tư liên tịch số 109/2008/TTLT/BTC-BVHTTDL Quyết định số 3513/QĐ-BGTVT Quyết định số 358/QĐ-UBDT Quyết định số 353/QĐ-UBDT Quyết định số 352/QĐ-UBDT Quyết định số 354/QĐ-UBDT Quyết định số 356/QĐ-UBDT Quyết định số 351/QĐ-UBDT Quyết định số 355/QĐ-UBDT Quyết định số 2608/QĐ-BTC Quyết định số 2609/QĐ-BTC Quyết định số 06/2008/QĐ-UBDT Quyết định số 05/2008/QĐ-UBDT Quyết định số 07/2008/QĐ-UBDT Quyết định số 6263/QĐ-BCT Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND Công điện số 8086/CĐ-BYT Quyết định số 5129/QĐ-UBND Chỉ thị số 06/CT-UBND Công điện số 2074/CĐ-TTg Quyết định số 3638/QĐ-BGTVT Thông tư số 29/2008/TT-BLĐTBXH Công điện số 8113/CĐ-BYT Chỉ thị số 23/2008/CT-UBND Quyết định số 1744/2008/QĐ-CTN Hướng dẫn số 82/HĐTVĐX Quyết định số 382/QĐ-UBDT Quyết định số 384/QĐ-UBDT Công điện số 2177/CĐ-TTg Quyết định số 28/2008/QĐ-BGTVT Công điện số 2195/CĐ-TTg Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND Chỉ thị số 3738/CT-BNN-VP Quyết định số 46/2008/QĐ-BCT Quyết định số 1882/QĐ-BTTTT Quyết định số 1834/QĐ-TTg Quyết định số 08/2008/QĐ-UBDT Quyết định số 1876/QĐ-TTg Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND Pháp lệnh số 08/2008/PL-UBTVQH12 Chỉ thị số 09/CT-UBND Chỉ thị số 19/CT-BCT Hướng dẫn số 4318/BTTTT-HD Quyết định số 415/QĐ-UBDT Quyết định số 413/QĐ-UBDT Quyết định số 412/QĐ-UBDT Quyết định số 61/2008/QĐ-UBND Quyết định số 1915/QĐ-TTg Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL Quyết định 90/2008/QĐ-BVHTTDL Quyết định số 91/2008/QĐ-BVHTTDL Quyết định 87/2008/QĐ-BVHTTDL Quyết định số 3135/2008/QĐ-UBND Quyết định số 5476/QĐ-BVHTTDL Quyết định số 5745/QĐ-UBND Thông tư 89/2008/TT-BVHTTDL Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL Chỉ thị số 01/CT-BTTTT Quyết định 01/2009/QĐ-UBND Quyết định số 32/QĐ-BTC Quyết định số 31/QĐ-BTC Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND Hiệp định hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật Văn bản Biên bản kỳ họp lần thứ 31 Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND Quyết định 06/2009/QĐ-UBND Quyết định số 112/QĐ-BTC Quyết định số 41/2009/QĐ-UBND Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND Thông tư số 01/2009/TT-BVHTTDL Quyết định số 293/QĐ-BVHTTDL Quyết định số 318/QĐ-BVHTTDL Quyết định số 299/QĐ-BVHTTDL Quyết định số 321/QĐ-BVHTTDL về việc xếp hạng di tích quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 308/QĐ-BVHTTDL về việc xếp hạng di tích quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 307/QĐ-BVHTTDL về việc xếp hạng di tích quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 320/QĐ-BVHTTDL về việc xếp hạng di tích quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 317/QĐ-BVHTTDL về việc xếp hạng di tích quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 319/QĐ-BVHTTDL về việc xếp hạng di tích quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 314/QĐ-BVHTTDL về việc xếp hạng di tích quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 313/QĐ-BVHTTDL về việc xếp hạng di tích quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 312/QĐ-BVHTTDL về việc xếp hạng di tích quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 311/QĐ-BVHTTDL về việc xếp hạng di tích quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 316/QĐ-BVHTTDL Quyết định số 315/QĐ-BVHTTDL Công điện số 139/CĐ-TTG Thông tư số 21/2009/TT-BTC Nghị định số 08/2009/NĐ-CP Hướng dẫn 1043/LĐTBXH-TTr Thông tư số 06/2009/TT-BNN Nghị định số 11/2009/NĐ-CP Quyết định số 28/QĐ-UBDT Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND Thông tư số 07/2009/TT-BNN Quyết định số 364/QĐ-BGTVT Quyết định số 365/QĐ-BGTVT Thông báo 57/TB-VPCP Quyết định số 247/QĐ-TTg Quyết định số 308/2009/QĐ-UBND Quyết định 09/2009/QĐ-UBND Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND Quyết định số 270/QĐ-TTg Văn bản Chỉ thị số 04/2009/CT-UBND Kế hoạch số 125/KH-BGDĐT Quyết định số 478/QĐ-BGTVT Thông báo số 127/TB-VP Thông tư 12/2009/TT-BNN Báo cáo số 24/BC-UBND Thông tư liên tịch số 47/2009/TTLT-BTC-BLĐTBXH Quyết định số 335/QĐ-TTg Quyết định số 310/QĐ-LĐTBXH Chỉ thị số 04/CT-BCT Hướng dẫn sơ kết 344/HD-TLĐ Quyết định 12/2009/QĐ-UBND Quyết định số 964/QĐ-BVHTTDL Thông tư số 05/2009/TT-BTTTT Thông báo số 85/TB-VPCP Quyết định số 346/QĐ-TTg Quyết định số 1263/QĐ-UBND Quyết định số 347/QĐ-TTg Quyết định số 655/QĐ-TTg về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16/2008/CT-TTg Quyết định số 650/QĐ-TTg Quyết định số 643/QĐ-TTg Quyết định số 42/2008/QĐ-BVHTTDL Luật số 16/2008/QH12 Luật số 11/2008/QH12 Luật số 12/2008/QH12 Nghị quyết số 18/2008/QH12 Quyết định số 716/QĐ-TTg Quyết định số 712/QĐ-TTg Quyết định số 717/QĐ-TTg Quyết định số 703/QĐ-TTg Quyết định số 705/QĐ-TTg Nghị định số 70/2008/NĐ-CP Quyết định số 706/QĐ-TTg Công điện số 863/CĐ-TTg Chỉ thị số 19/2008/CT-TTg Quyết định số 724/QĐ-TTg