Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Cà phê xuất khẩu ngược về trong nước
21 | 06 | 2011
Các nhà xuất khẩu trong nước phải mua lại cà phê của các hãng nước ngoài để giao hàng.

Dựa trên sản lượng ước chừng 1,1 triệu tấn cho niên vụ 2010/11, hiện lượng tồn kho trong dân tại các tỉnh còn rất mỏng, phân tán với chừng 100 nghìn tấn.

Trong khi đó, hoạt động mua bán lại có vẻ nhộn nhịp hơn tại một số hãng kinh doanh cà phê nước ngoài đóng tại TPHCM. Hiện nay, lương tồn kho tại các kho ngoại quan và kho riêng của các hãng kinh doanh nước ngoài vẫn không hề suy giảm, trên 200 nghìn tấn. Trong đó, số lượng tồn kho của hai hãng lớn đã chiếm trên một nửa, trên 100.000 tấn.

Nhờ lượng hàng tập trung, các hãng kinh doanh nước ngoài đang chào bán mạnh trở lại cho các hãng kinh doanh cạnh tranh khác và cho các nhà xuất khẩu Việt Nam đang thiếu hàng giao theo hợp đồng.

Do giàu vốn và có chiến lược gom hàng tốt, các hãng này có khi mua giá cà phê lọai 2, 5% đen bể trừ lùi 120 dưới giá Liffe và nay họ bán ra với mức trừ lùi 50-60 USD/tấn, lời bình quân 50-60 USD/tấn.

Hiện nay, nếu bán ngược lại cho thị trường nội địa, các hãng kinh doanh cà phê nước ngoài lãi hơn so với việc đưa hàng sang bán cho Liffe.

Mùa cà phê của Việt Nam bắt đầu từ tháng 10 đến hết tháng 9 năm sau. Từ đầu mùa đến nay, giá càng ngày càng tăng nên đại bộ phân nông dân đã bán hết. Có lúc giá nội địa lên mức 51.500 rồi 52.000 đồng/kg, là mức cao kỷ lục từ trước đến nay.

Hàng cà phê trong nông dân thì hết hoặc phân tán, trong khi các công ty xuất khẩu đang chật vật với lãi vay của đồng vốn. Với các hợp đồng còn nợ chưa giao, thị trường cà phê nội địa Việt Nam buộc phải nhường sân cho một vài hãng kinh doanh nước ngoài.

Theo TBKTSGBáo cáo phân tích thị trường