Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Cà Mau tập trung đầu tư nuôi trồng, chế biến xuất khẩu thủy sản
30 | 11 | 2009
Tỉnh ủy Cà Mau vừa tổ chức kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2009 và triển khai nhiệm vụ, các giải pháp tập trung phát triển kinh tế-xã hội năm 2010.

Nỗ lực vượt lên khó khăn, năm 2009 Cà Mau duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Giá trị tổng sản phẩm, tăng 11,52%; trong đó lĩnh vực nông nghiệp tăng gần 6%, công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tăng từ 12,4 đến 16,86%; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 17 triệu đồng/năm. Trong điều kiện khó khăn chung, nhưng tỉnh vẫn bảo đảm thu ngân sách đạt khá cao. Các chính sách về an sinh xã hội được triển khai kịp thời, có hiệu quả, góp phần giải quyết khó khăn cho người lao động, hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

Tỉnh ủy Cà Mau đề ra nhiệm vụ, triển khai các giải pháp, mục tiêu phát triển cụ thể năm 2010 là, tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất ngư-nông-lâm nghiệp theo hướng công nghiệp. Tập trung đầu tư chiều sâu cho nuôi trồng, chế biến, xuất khẩu thủy sản; trong đó coi trọng triển khai sâu rộng đề án nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất tôm-lúa theo hướng ổn định, bền vững về trước mắt cũng như lâu dài. Khẩn trương xây dựng đồng bộ hệ thống thủy lợi khép kín các vùng, tiểu vùng quy hoạch phục vụ sản xuất an toàn, hiệu quả; hình thành một số vùng nuôi tôm tập trung, áp dụng công nghệ tiên tiến nhằm kiểm soát và xử lý kịp thời dịch bệnh, nâng cao khả năng cảnh báo, phòng tránh thiên tai, rủi ro; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm... Ðẩy nhanh tốc độ phát triển công nghiệp, nhất là lợi thế của tỉnh về công nghiệp chế biến thủy sản. Về xây dựng kết cấu hạ tầng, tỉnh phấn đấu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm có sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, nhất là số công trình có liên quan đến an sinh xã hội. Từ nay đến cuối năm 2010, tỉnh Cà Mau phấn đấu hoàn thành việc xây dựng 1.588 cây cầu giao thông nông thôn; kết hợp với xây dựng đồng bộ hệ thống đường giao thông nông thôn.Theo www.nhandan.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường