Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Diện tích mía nguyên liệu giảm mạnh
12 | 05 | 2010
Ngày 11-5, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị tổng kết vụ sản xuất mía đường niên vụ 2009 - 2010.

Trong niên vụ vừa qua, diện tích trồng mía trên cả nước sụt giảm nghiêm trọng, nhất là ở khu vực Bắc Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long... Tổng diện tích mía cả nước đến hết năm 2009 là 265.136 ha, giảm 5.464 ha (2,1%) so với năm trước. Vùng mía nguyên liệu tập trung đạt 242.413 ha, giảm 5.037 ha so với năm trước. Ðây là nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu nguyên liệu mía trầm trọng tại nhiều tỉnh thời gian qua. Tổng lượng đường các nhà máy bán ra khoảng 564.300 tấn, giảm 218.400 tấn so cùng kỳ năm trước.

Theo quy hoạch đến năm 2015, cả nước sẽ có 300 nghìn ha mía, sản lượng khoảng 17,5 triệu tấn đường, đáp ứng đủ tiêu dùng trong nước.


 Theo www.nhandan.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường