Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
AgroVietLink Tuyển dụng
18 | 05 | 2011
Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn AgroVietLink (AgroVietLink) được thành lập và đi vào hoạt động với sự hỗ trợ từ Dự án SMEs do cơ quan Hợp tác phát triển Tây Ban Nha tài trợ thông qua Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn (IPSARD).
Đây là sự hỗ trợ vô cùng quan trọng để giúp cho Công ty AgroVietLink có thể đạt được tầm nhìn chiến lược và mục tiêu hoạt động, đảm bảo cho sự phát triển bền vững trong tương lai của công ty. Trung tâm Thông tin nông nghiệp nông thôn thuộc Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT được giao nhiệm vụ đại diện Viện trong liên danh thành lập Công ty AgroVietLink.

Để Công ty hoạt động hiệu quả, Trung tâm Thông tin Nông nghiệp nông thôn cần tuyển vị trí sau:
- Giám đốc Công ty: 1 người

Chi tiết công việc cụ thể xem file đính kèm

Hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 05/06/2011

Hồ sơ xin gửi về: Trung tâm thông tin phát triển NNNT
Số 16 – Thụy Khuê – Tây Hồ - HN

Người liên hệ: Mrs Vân
Email: Vanchi01@yahoo.com.vn.
Thanhvan01082010@gmail.com


Báo cáo phân tích thị trường