Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
THƯ MỜI CHÀO HÀNG
22 | 12 | 2010
Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn AgroVietLink (AgroVietLink) được thành lập và đi vào hoạt động với sự hỗ trợ từ Dự án SMEs do cơ quan Hợp tác phát triển Tây Ban Nha tài trợ thông qua Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn (IPSARD).

Đây là sự hỗ trợ vô cùng quan trọng để giúp cho Công ty AgroVietLink có thể đạt được tầm nhìn chiến lược và mục tiêu hoạt động, đảm bảo cho sự phát triển bền vững trong tương lai của công ty. Trung tâm Thông tin nông nghiệp nông thôn thuộc Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT được giao nhiệm vụ đại diện Viện trong liên danh thành lập Công ty AgroVietLink. Đồng thời, để tổ chức phát triển thị trường, tổ chức kinh doanh nông sản sạch gắn với thương hiệu của AGROVIETLINK, Công ty TNHH Kết Nối xanh (GreenLink) đã được thành lập với 100% số vốn thuộc AGROVIETLINK dưới sự hỗ trợ của Dự án SMEs.
Nhằm mục đích quảng bá, tiếp thị sản phẩm của công ty Greenrink một cách rộng rãi đến người tiêu dùng dưới mọi hình thức, Trung tâm thông tin phát triển NNNT có nhu cầu được cung cấp dịch vụ sản xuất và đăng tin bài trên báo điện tử, chi tiết như sau:
- Số lượng bài: 03 bài
- Nội dung: mô hình sản  xuất nông sản hữu cơ và quy trình phân phối trên địa bàn Hà Nội của công ty Greenlink
- Độ dài mỗi bài từ 900 – 1.000 từ và 2 – 3 ảnh

Trung tâm thông tin PT NNNT kính mời các đơn vị tham gia chào hàng. Thời gian nhận báo giá trong vòng 7 ngày kể từ ngày đăng thư mời

Địa chỉ liên hệ:
Nguyễn Thị Thơm
Phòng tổ chức hành chính - Trung tâm thông tin PT NNNT
Tầng 4- Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội
Điện thoại: 043 9725153
Fax: 043 9726949

 


 Báo cáo phân tích thị trường