Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
TOR CHUYÊN GIA VIẾT BÁO CÁO PHÂN TÍCH SỐ LIỆU ĐIỀU TRA VỀ CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, CƠ SỞ THU GOM VẬN CHUYỂN, CƠ SỞ BÁN LẺ VÀ NGƯỜI TIÊU DÙNG RAU/RAU AN TOÀN
21 | 09 | 2011
Chuyên gia viết 01 báo cáo phân tích số liệu điều tra về các cơ sở sản xuất, cơ sở thu gom vận chuyển, cơ sở bán lẻ và người tiêu dùng rau an toàn. Báo cáo cần đáp ứng được các nội dung sau đây:
ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
CHUYÊN GIA VIẾT BÁO CÁO PHÂN TÍCH SỐ LIỆU ĐIỀU TRA VỀ CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, CƠ SỞ THU GOM VẬN CHUYỂN, CƠ SỞ BÁN LẺ VÀ NGƯỜI TIÊU DÙNG RAU/RAU AN TOÀN
Để thực hiện hoạt động “Nghiên cứu giải pháp nâng cao công tác logistics và phát triển sản phẩm kinh doanh các sản phẩm rau an toàn” trong khuôn khổ dự án “Nghiên cứu xây dựng khuyến nghị chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp” – giai đoạn 2 & 3 do Chính phủ Tây Ban Nha tài trợ, Trung tâm Thông tin đã triển khai việc thuê chuyên gia viết báo cáo phân tích số liệu điều tra về các cơ sở sản xuất, cơ sở thu gom vận chuyển, cơ sở bán lẻ và người tiêu dùng rau/rau an toàn.
I.                   MỤC TIÊU CHUNG
Đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao công tác logistics và phát triển sản phẩm kinh doanh sản phẩm rau an toàn, tập trung tại thành phố Hà Nội, góp phần nâng cao chất lượng rau an toàn Việt Nam và phát triển thị trường này cả về chiều sâu và chiều rộng.
II.               NHIỆM VỤ CỤ THỂ
Chuyên gia viết 01 báo cáo phân tích số liệu điều tra về các cơ sở sản xuất, cơ sở thu gom vận chuyển, cơ sở bán lẻ và người tiêu dùng rau an toàn. Báo cáo cần đáp ứng được các nội dung sau đây:
+) Phân tích số liệu điều tra đối với các kết quả điều tra về cơ sở sản xuất rau và rau an toàn;
+) Phân tích số liệu điều tra đối với các kết quả điều tra về cơ sở thu gom, vận chuyển rau;
+) Phân tích số liệu điều tra đối với các kết quả điều tra về cơ sở bán lẻ rau an toàn (cửa hàng, siêu thị);
+) Phân tích số liệu điều tra đối với các kết quả điều tra người tiêu dùng
III.            SẢN PHẨM
Chuyên gia sẽ giao nộp cụ thể là: 01 báo cáo phân tích số liệu điều tra về các cơ sở sản xuất, cơ sở thu gom vận chuyển, cơ sở bán lẻ và người tiêu dùng rau/rau an toàn.
IV.             THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ KINH PHÍ
Thời gian thực hiện từ ngày ký hợp đồng đến ngày 09/11/2011.
Kinh phí thực hiện: 12 ngày x 3.000.000 đồng/ngày = 36.000.000 đồng
(Phí chuyên gia được xác định căn cứ trên kinh nghiệm và năng lực của chuyên gia theo Định mức hiện hành của UN-EU về chi phí địa phương trong hợp tác phát triển tại Việt Nam)
V.                YÊU CẦU NĂNG LỰC
Có trình độ thạc trở lên trong các lĩnh vực kinh tế; quản trị; marketing; nông nghiệp.
Có trình độ tiếng anh thành thạo, có kinh nghiệm nghiên cứu, viết báo cáo.
Có ít nhất 6 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến quản trị; nông nghiệp; logistics; thực phẩm; rau/rau an toàn; marketing;… (Trình độ từ cử nhân trở lên cũng được chấp nhận với điều kiện phải có ít nhất 8 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến các lĩnh vực trên).
Có kỹ năng tin học thành thạo.
VI.             HẠN NỘP HỒ SƠ: 5/10/2011
Tên người liên hệ: Nguyễn Thị Thơm
Địa chỉ: 16, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
Hình thức liên hệ: Mọi hình thức
Điện thoại: 04 39725153


Báo cáo phân tích thị trường