Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
TOR Chuyên gia Phân tích xử lý số liệu và viết báo cáo điều tra nhu cầu lương thực thực phẩm tại miền Bắc và miền Nam
01 | 03 | 2011
Dự án “Nghiên cứu xây dựng khuyến nghị chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp” giai đoạn 2 và 3 đã hỗ trợ triển khai Điều tra nhu cầu lương thực thực phẩm tại thị trường khu vực miền Bắc và miền Nam. Để thực hiện điều tra này, cần huy động 02 chuyên gia trong nước Phân tích và xử lý số liệu và viết báo cáo kết quả điều tra tại khu vực miền Bắc và miền Nam.

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU


Chuyên gia Phân tích xử lý số liệu và viết báo cáo điều tra nhu cầu lương
thực thực phẩm tại miền Bắc và miền Nam


I. BỐI CẢNH


Năm 2009 thị trường lương thực thực phẩm Việt Nam có nhiều biến động phức tạp. Khủng hoảng kinh tế toàn cầu và những diễn biến phức tạp của nền kinh tế trong nước đã tác động sâu rộng tới nguồn cung và nhu cầu lương thực thực phẩm. Lạm phát kéo dài, giá xăng tăng cao cùng với vấn đề kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm chưa tốt…đã khiến cho thị trường lương thực thực phẩm trong nước xuất hiện diễn biến phức tạp. Bước sang năm 2010, nền kinh tế quốc dân có những dấu hiệu tăng trưởng khả quan, sự thâm nhập mạnh mẽ của một số hệ thống bán lẻ lương thực thực phẩm của nước ngoài vào Việt Nam khiến cho thị trường lương thực thực phẩm trong nước mở ra nhiều cơ hội cũng như thách thức cho các doanh nghiệp kinh doanh Lương thực thực phẩm. Để đối phó với những rủi do của tình hình thị trường, tận dụng cơ hội phát triển, các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, phân phối và kinh doanh lương thực thực phẩm cần phải có những chiến lược kinh doanh phù hợp cả ngắn hạn và dài hạn. Do vậy, thông tin về người tiêu dùng với các chỉ báo : nhu cầu tiêu dùng và hành vi, thói quen tiêu dùng lương thực thực phẩm ; sự thay đổi hành vi tiêu dùng lương thực thực phẩm trước những biến động của thị trường ; các yếu tố tác động, chi phối hành vi của người tiêu dùng là điều kiện quan trọng để các doanh nghiệp kinh doanh đưa ra những chiến lược kinh doanh hợp lí.


Tuy nhiên, cho  đến nay chưa có kết quả nghiên cứu nào công bố đánh giá trực tiếp của người tiêu dùng về nhu cầu và hành vi thói quen tiêu dùng lương thực thực phẩm của chính họ trong điều kiện thị trường có nhiều thay đổi. Chỉ có một số doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp lớn có đủ tiềm năng kinh tế để thực hiện hoạt động này, nhưng kết quả là sở hữu riêng họ, không chia sẻ với các đối thủ kinh doanh, trong đó có các DNVVN NNNT hoạt động sản xuất kinh doanh Lương thực thực phẩm.


Chính vì vậy, cung cấp thông tin về nhu cầu tiêu thụ và hành vi, thói quen tiêu dùng lương thực thực phẩm của người tiêu dùng cho các DNVVN NNNT hoạt động sản xuất kinh doanh lương thực thực phẩm là một hoạt động cấp thiết hiện nay.  Để nắm bắt thông tin này, cần tổ chức 2 cuộc điều tra tại 2 thị trường khu vực miền Bắc và miền Nam với 2 đối tượng :  (i) người tiêu dùng lương thực thực phẩm và (ii) nhân viên bán hàng tại một số siêu thị lớn kinh doanh, buôn bán các mặt hàng lương thực thực phẩm.


Dự án “Nghiên cứu xây dựng khuyến nghị chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp” giai đoạn 2 và 3 đã hỗ trợ triển khai Điều tra nhu cầu lương thực thực phẩm tại thị trường khu vực miền Bắc và miền Nam. Để thực hiện điều tra này, cần huy động 02 chuyên gia trong nước Phân tích và xử lý số liệu và viết báo cáo kết quả điều tra tại khu vực miền Bắc và miền Nam.


III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ :
1. Nghiên cứu đề cương đề xuất, các bảng hỏi, các tài liệu liên quan đến vấn đề điều tra
2. Kiểm tra tính hợp lý của số liệu điều tra, làm sạch bộ số liệu điều tra
3. Dựa trên đề cương đề xuất điều tra chi tiết và bảng hỏi, xác định các chỉ số cần phân tích
4. Xây dựng danh mục các bảng biểu, đồ thị
5. Xây dựng phần mềm xử lý số liệu điều tra
6. Sử dụng phần mềm để đưa ra kết quả điều tra đã được phân tích
7. Xây dựng đề cương báo cáo kết quả điều tra
8. Tham gia và trình bày tại các cuộc hội thảo, cuộc họp lấy ý kiến góp ý cho báo cáo.
9. Hoàn thiện báo cáo


IV. SẢN PHẨM:

- Số liệu đã được làm sạch, xử lý, phân tích
- Báo cáo phân tích kết quả cuộc điều tra


V. THỜI GIAN THỰC HIỆN :
- Thời gian thực hiện nhiệm vụ này là 50 ngày làm việc.
- Chuyên gia dự kiến thực hiện từ tháng 4 năm 2011 đến tháng  6  năm 2011


VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN :
Kinh phí cho hoạt động của  chuyên gia là: 50 ngày làm việc x phí chuyên gia
(phí chuyên gia được xác định căn cứ trên kinh nghiệm và năng lực của chuyên gia theo Định mức hiện hành của UN– EU về chi phí địa phương trong hợp tác phát triển tại Việt Nam)
Mức chi phí cao nhất cho 1 chuyên gia thực hiện hoạt động này là: 115.000.000 đồng


VII.YÊU CẦU NĂNG LỰC CHUYÊN GIA:
- Có trình độ thạc sĩ kinh tế trở lên, ưu tiên người tốt nghiệp nước ngoài
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích, tổng hợp và viết báo cáo cho các cuộc điều tra, nghiên cứu,....
- Có khả năng đề xuất ý tưởng và đánh giá vấn đề.
- Có khả năng tìm kiếm, phân tích và tổng hợp thông tin, tài liệu
- Có khả năng làm việc độc lập
 Báo cáo phân tích thị trường