Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá cao su tự nhiên giảm nhẹ
03 | 06 | 2011
Giá cao su tự nhiên trên Sàn giao dịch hàng hóa Tokyo giảm nhẹ, với lượng giao dịch rất thấp trong ngày giao dịch 2/6.

Trên thị trường Tokyo, giá cao su hợp đồng giao trong 6 tháng tới tăng 0,5 Yên, lên mức 382, tương đương 4,72 USD/kg. Giá cao su hợp đồng giao ngắn hạn hơn giao dịch quanh ngưỡng 415 Yên/kg.

Trên thị trường Singapore, giá cao su RSS3, giảm nhẹ 0,01 USD, xuống mức 5,2 USD/kg với khối lượng giao dịch thấp. Trên thị trường Ấn Độ, giá cao su giao tháng 6 giảm 3 Rs, xuống mức 5,03 USD/kg.

Trên thị trường Thượng Hải, giá cũng tăng lên do đồng NDT giảm giá, với mức giá cao su giao tháng 6 ở mức 5,43 USD/kg.

Kim Dung AGROINFO

Nguồn: European Rubber Journal


Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ