Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá cao su vật chất trên thị trường châu Á ngày 2/6
02 | 06 | 2011
Giá cao su vật chất trên thị trường châu Á giảm giá nhẹ trong phiên giao dịch ngày 2/6.

Giá cao su vật chất trên thị trường châu Á giảm giá nhẹ trong phiên giao dịch ngày 2/6, do giá cao su giao dịch tương lai trên thị trường Tokyo giảm, chi phối khuynh hướng giá toàn cầu. Tuy nhiên, nguồn cung hạn chế hiện vẫn hỗ trợ giá thị trường

Giá cao su vật chất ngày 2/6 so với 1/6

Chủng loại

Giá

Thay đổi

Thai RSS3 (giao tháng 6)

5,15 USD/kg

-0,03 USD

Thai STR20 (giao tháng 6)

4,70 USD/kg

-0,02 USD

Malaysia SIR20 (giao tháng 6)

4,65 USD

-0,05 USD

Indonesia SIR 20 (giao tháng 6)

2,10 USD/lb

-0,03 USD

Thai USS3

145 Bath/kg

-2 Bath

Thai 60% latex (vành ống giao tháng 6)

3.300 USD/tấn

0

Thai 60% khối lượng lớn giao tháng 6

3.200 USD/tấn

0

 

Lưu ý: Giá yết ở trên là giá cung cấp, thu thập bởi những nhà giao dịch tại Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là giá niêm yết chính thức bởi các cơ quan nhà nước tại các quốc gia này.

Kim Dung AGROINFO

Nguồn: ReutersBáo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ