Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sản lượng muối giảm 40% trong nửa đầu năm
27 | 06 | 2011
Ninh Thuận là tỉnh có sản lượng muối lớn nhất với 116.351 tấn, chiếm 21,4% cả nước.

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, diện tích sản xuất muối của cả nước 6 tháng đầu năm 2011 ước đạt 14.820 ha, giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó diện tích muối thủ công là 11.847 ha, diện tích muối công nghiệp là 2.974 ha.

Diện tích đất làm muối theo phương pháp phơi cát của cả nước ước đạt 2.566 ha, tập trung hầu hết ở các tỉnh có sản xuất muối ở miền Bắc. Nam Định và Nghệ An là 2 tỉnh có diện tích muối phơi cát lớn nhất cả nước, tương ứng 848 và 820 ha.

Diện tích đất làm muối theo phương pháp phơi nước của cả nước ước đạt 12.254 ha, tập trung chủ yếu ở các tỉnh có sản xuất muối ở miền Trung và miền Nam, trong đó miền Trung là 4.533 ha và miền Nam là 7.721 ha.

Sản lượng muối cả nước trong 6 tháng đầu năm ước đạt 543.351 tấn, giảm gần 40% so với cùng kỳ năm 2010, trong đó muối sản xuất thủ công là 423.113 tấn và muối công nghiệp 114.638 tấn.

Sản lượng muối sản xuất của miền Bắc đạt 34.818 tấn, bằng 52,9% so với cùng kỳ năm trước; miền Trung đạt 189.733 tấn, bằng 71%; miền Nam đạt 318.800 tấn, bằng 56,5% so với cùng kỳ năm trước.

Ninh Thuận là tỉnh có sản lượng muối lớn nhất với 116.351 tấn, chiếm 21,4% cả nước; Thái Bình có sản lượng thấp nhất với 322 tấn. Nam Định và Nghệ An là 2 tỉnh có diện tích muối xấp xỉ nhau nhưng sản lượng của Nam Định là 20.000 tấn, gấp khoảng 5 lần so với sản lượng 3.936 tấn của Nghệ An.

Theo cafefBáo cáo phân tích thị trường